Středa 19. června 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Rituály a ceremonie při hasičských oslavách oživují tradice a historii

Hasičské oslavy, výročí a plesy jsou důležitou součástí kulturního života v obci. Jedním z nejkrásnějších okamžiků bývá vítání nového hasičského praporu do života, který se otiskne do srdcí všech účastníků.

Tato velkolepá událost se zapisuje do kroniky a stává se významným milníkem v životě sboru. S touto oslavou je spojeno mnoho tradic a zvyků, které krásu slavnostního dne obohatí a navážou tak na místní historickou kontinuitu.

SDH Kunčice pod Ondřejníkem a žehnání novému praporu při oslavách 120. výročí založení sboru, které doprovázela velice působivá atmosféra. Malebná obec v podhůří Beskyd ožila oslavami v srpnu roku 2018 a dala si záležet i na bohatém kulturním programu. Místní obyvatelé na událost rádi vzpomínají.


Jak uspořádat oslavu, jejíž součástí bude žehnání a představení hasičského praporu?

Na to neexistuje univerzální odpověď. Každá obec i její historie je zcela jedinečná. Hasičský sbor tak může navázat na důležité události a okamžiky obce, uctít památku význačných rodáků, při slavnostním průvodu navštívit významná místa. Fantazii se meze nekladou.

Krásné je sledovat, jak je každá taková akce odlišná a kopíruje kulturní rozmanitost naší země,

uvádí Tomáš Pokorný z umělecké heraldicko-vexilologické firmy Alerion, která se na výrobu praporů tradičními postupy specializuje.

Co by tedy na vaší oslavě výročí založení sboru spojené s žehnáním praporu nemělo chybět?

Naplánujte si program oslav

Na prvním místě byste si měli ujasnit program slavností. V jakém sledu budou jednotlivé body probíhat a kde oslavy začnou? Hlavní náplní by se mělo stát žehnání praporu a samotný slavnostní průvod.

Mnoho obcí tento program doplňuje dalšími aktivitami – můžete uspořádat výstavu hasičské techniky či dobových fotografií, předvést dynamické ukázky hasičského umění, zapojit do programu školu s vystoupením dětského kroužku, položit kámen nové hasičské zbrojnice, uspořádat ochutnávku místních specialit, vymyslet doplňkové aktivity pro děti (malování na obličej, skákací hrad), k hudbě a tanci zajistit kapely z kraje, to vše doplnit prodejem občerstvení a upomínkových předmětů k této význačné události, které si mnozí patrioti rádi zakoupí.

„V Alerionu vyrábíme na zakázku pamětní medaile, odznáčky do klopy či stolní vlaječky, které mohou mít podobu věrné kopie nového hasičského praporu a mnohé další předměty.“

Upomínkové předměty mají návštěvníci oslav v oblibě. SDH Heroltice si nechal ke svému výročí vyrobit hrnečky, svíčky a propisky, které zdobí znak obce doplněný hasičskými symboly.

Rituál žehnání praporu jako středobod oslav

Předání, rozvinutí a představení praporu probíhá na místě stanoveném v programu – před kostelem, kaplí, na veřejném prostranství, ve společenském sále či na místním sportovišti. Prostor by měl dostat řečník, který vysvětlí význam praporu, smysl jeho symboliky a třeba i cestu, která k jeho pořízení vedla.

Součástí slavnostního projevu starostky či starosty a významných hostů bývá často i poděkování dárcům a sponzorům, kteří přispěli na nové symboly nebo uspořádání akce.

V Němčicích nad Hanou slavil tento rok sbor dobrovolných hasičů 140 let od svého založení. Proslov a žehnání praporu proběhlo před místním kostelem.


Žehnání samotné musí provádět výlučně duchovní osoba – tedy zdejší či pozvaný jáhen, kněz, opat, kanovník apod. (nebo přímo biskup či arcibiskup). Požehnání praporu má hluboký duchovní význam tzv. svátostiny – při samotném aktu je cítit vzácnost okamžiku i neopakovatelná atmosféra.

A k čemu žehnání slouží?

Je to trvale platná přímluvná modlitba za ty, kteří pod dotyčným praporem žijí a pracují. Přímluva k Bohu vyjadřuje prosbu, aby ti, které prapor symbolizuje a spojuje, chtěli a uměli, s Boží pomocí, chránit i střežit lidské společenství, zastávané profesní a veškeré morální hodnoty a aby se dokázali pod praporem skutečně a opravdově sjednotit.

V neposlední řadě jde o prosbu o ochranu života a zdraví všech obyvatel,

vysvětluje heraldik a vexilolog společnosti Alerion PhDr. Zdeněk Kubík.

Požehnání je znamením toho, že si přítomní uvědomují existenci vyšších hodnot, pro které jsou ochotni obětovat nejenom svůj čas a síly, ale v krajním případě i život. Žehnání může provázet též chvíle ticha se vzpomínkou na všechny zesnulé.

Po slavnostním požehnání přebírá odpovědnost za prapor praporečník – jeho volba by měla proběhnout před samotnými oslavami. On bude zodpovědnou osobou, která převezme starost a péči o prapor a bude dohlížet na jeho náležité využití při dalších slavnostech a společenských událostech.

Významná osoba oslav – praporečník SDH Slavonice představuje veřejnosti krásný nový prapor, který si sbor nechal vyhotovit ke 140. výročí.

Vyvěšení praporu v průběhu ceremoniálu

V průběhu obřadu může praporečník umístit žerď s praporem do podstavce. Nový vyšívaný hasičský prapor tak získá důstojné vzezření a díky efektivnímu prověšení vynikne v celé své kráse.

Všechny slavnostní vyšívané prapory od firmy Alerion mají speciální vnitřní výztuhu, jejíž samotný vývoj a uvedení k dokonalosti do praxe trvalo několik let.

Výztuha má zvláštní střih, je všívána mezi dekorativní vrstvy saténu či sametu a zásadním způsobem prodlužuje životnost symbolů i reprezentativnost jejich vyvěšení,

vysvětluje majitel firmy.

Výběr odolné reprezentativní žerdi a hlavice je samostatnou kapitolou. Hlavice žerdi může být vyřezávaná, ve světlém i tmavém provedení, nebo můžete zvolit kovovou variantu.

Nejčastějšími motivy hlavice na hrotu žerdi pak bývají český lev, moravská nebo slezská orlice, národní lipový list či listy, případně heraldická lilie, hasičská přilba nebo jiný hasičský námět.

Při volbě hlavice můžete rovněž vycházet ze znaku obce a zvolit tak jeden ze symbolů (figur) v něm vyobrazených.

Co ozdobí reprezentativní žerď praporu? Hlavice může vyobrazovat různé náměty. Zde ukázka klasického hasičského symbolu – hasičské přilby.

Rituál připevňování pamětních stuh

Dalším krásným aktem, který probíhá po žehnání praporu, je zavěšení slavnostních vyšívaných stuh s pamětním nápisem. Ty svým textem už navždy zaznamenají tento výjimečný den do historie sboru, stejně tak si můžete vyrobit stuhy čestné či děkovné.

Touto upomínkou vzdáte úctu sponzorům a dárcům, kteří se na tvorbě praporu podíleli. Ceremonii připravte společně s vaším žehnajícím duchovním, stuhy pak obvykle připínají významní představitelé z obce a z řad pozvaných hostů.

Stuhy vyrábíme nejčastěji ze saténu nebo sametu, tedy dle materiálu, ze kterého je vyroben slavnostní prapor. V nabídce máme stuhu hrazdičkovou, stuhu s mašlí či stuhu rovnou.

V případně saténu může být text nejen vyšívaný, ale i tištěný – výhodou je nižší pořizovací cena, což oceňují sbory, které objednávají větší množství stuh, jež darují partnerům či spřáteleným sborům,

vysvětluje Tereza Kučerová, výrobní manažerka Alerionu.

Dekorace praporu pamětní stuhou je slavnostním aktem, upomínkou i poděkováním sponzorům. SDH Strání tento rok oslavilo 125 let od založení sboru a tento akt zařadilo do průběhu oslav.

Rituál vtloukání hřebů do žerdě praporu

V minulosti se jednalo o jeden z nejdůležitějších rituálů.

Hřeby nebyly jen pouhými „fyzickými kotvami“ upevňujícími látku praporu na dřevo žerdi, ale také symboly jednoty, síly, chrabrosti a obětavosti.

Společně s jejich zatloukáním by měla být volána hesla oslavující charakterové vlastnosti sboru,

vysvětluje heraldik a vexilolog společnosti Alerion PhDr. Zdeněk Kubík.

Pokračujte v této tradici. I vy můžete úkon symbolicky provést, stačí poklepat kladívkem na žerď, která ponese prapor celý jeho život. Na hřebech mohou být rovněž uveřejněny texty se jmény dárců a sponzorů a jejich adresou.

Délka nápisu je omezena počtem 40 znaků. Volit můžete provedení s hřebem pro reálné vsazení (zatlučení) do žerdi (vhodné je do žerdi předvrtat otvor) nebo provedení pro nalepení na žerď.

Na hřebech mohou být vyryta jména lidí a firem, kteří se na výrobě praporu podíleli a umožnili tak jeho vznik. Vzpomínku na ně ponese prapor jako hrdé svědectví.

Parádní průvod městem či obcí

V programu akce by neměl chybět slavnostní průvod, je to jedinečná příležitost předvést všem občanům v plné parádě nový hasičský klenot.

Součástí takového průvodu by měla být zastávka u významných budov a míst, která hrají v obci či městě důležitou roli. Může se jednat o pomník padlých vojáků, či jiné pietní místo. Zde se jako projev úcty pokládá na památku kytice nebo věnec.

Když průvod doprovází kapela, má celá akce slavnostnější ráz.

V čele průvodu by měl jít praporečník s doprovodem – stráží a velitelem. Každý praporečník přitom ocení kvalitní příslušenství, které navíc vyzdvihne důstojným způsobem celou tuto slávu.

Může se skládat z koženého pásu (pásnice) pro praporečníka, kožených rukavic a již zmiňované dřevěné žerdi s hlavicí a podstavcem. Pokud plánujete se svým praporem cestovat, pořiďte si rovněž do výbavy i odolný přepravní vak a pláštěnku na prapor.

Projev úcty padlým hrdinům u pomníku jako součást slavnostního průvodu. Tichá pieta připomíná jejich hrdinství a oběti života, které položili pro blaho následujících generací.

Předávání vyznamenání či pamětních medailí

Tento akt probíhá obvykle po skončení celého průvodu a bohoslužby. Oceněni jsou členové sboru, návštěvy či jubilanti a předávání se provádí před slavnostním shromážděním.

Hasiči se většinou již přemístí k hasičce, na hřiště nebo na jiné vhodné místo, kde je připraveno občerstvení. A poté mohou vypuknout oslavy!

Ukázka pamětních medailí, které předával svým členům DHZ Bratislava Dúbravka.


Nezapomeňte na pečlivou dokumentaci celé akce prostřednictvím fotografií, videozáznamu či slovního zápisu do kroniky. Tyto dokumenty a soubory pak můžete uložit na USB flash disk do hlavice žerdi s tajnou schránkou jako svědectví a odkaz dalším generacím.

Navštivte naše stránky, kde v sestavené kolekci symbolů pro hasiče najdete vše, co pro takovou slavnostní akci budete potřebovat.

Pokud podobnou akci právě chystáte, neváhejte se na nás obrátit s jakýmikoliv dotazy na e-mail info@alerion.cz nebo telefonní číslo +420 513 035 545.

ALERION. Pro krásu okamžiku, pro další staletí.
komerční prezentace
Sdílet
Seriál: Firma Alerion