Středa 19. června 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

S respektem k práci hasičů již více jak 20 let

V minulém roce 2020 to bylo přesně již 22 let, kdy se na Vysočině, ve městě Bystřice nad Pernštejnem, několika vysokoškolským studentům, nadšencům do historie a heraldiky, naskytla díky jejich neobvyklým znalostem příležitost navrhovat obcím a městům jejich heraldické znaky a vlajky. Na papíře nakreslené a oficiálně udělené symboly však poté nebylo kde vyrobit, takové specializované profese v té době již neexistovaly. Bylo tedy zapotřebí postupně staré řemeslo znovuobjevit a uvést do života. Začalo tak velké dobrodružství, které dalo vzniknout unikátně zaměřené firmě Alerion, dnes se sídlem v Brně. Se současnou třicítkou zaměstnanců a spolupracovníků stojí tato společnost za navržením a následnou tradiční uměleckořemeslnou ruční výrobou heraldických znaků, vlajek a praporů pro tisíce obcí, měst, hasičských sborů, různých institucí a mnoha spolků po celé České republice, na Slovensku, ale i v Rakousku, Německu a dalších zemích.

Velkou výzvou bylo v době automatizace a digitalizace právě udržení zcela původní tradiční ruční výšivky a všech precizních řemeslných postupů našich předků. Jen takové si výroba vyšívaných praporů a znaků, tedy symbolů, které důstojně reprezentují konkrétní životy členů sborů, všech obyvatel a jejich příběhů, bezpochyby zasluhuje.

Odkaz řádových sester, které v posledních ročnících učebního oboru na přelomu 70. a 80. let vyučily několik posledních učnic oboru umělecká vyšívačka, se podařilo zachovat a převést do dnešních dní. V dílnách Alerionu tak mohou i nadále vznikat řemeslné skvosty nejenom v podobě vyšívaných hasičských praporů, které mají kromě svého působivého vzezření také svou historickou hodnotu rostoucí s plynoucím časem.

A jak takový prapor v dílně Alerionu vzniká?

„Praporoví specialisté“ z Alerionu, v čele se známým heraldikem a vexilologem PhDr. Zdeňkem Kubíkem nejprve vytvoří grafický návrh, který členové SDH odsouhlasí.

Ten zahrnuje kompozici místních pamětihodností, dominant a krajinných prvků v kombinaci s tradičními hasičskými motivy, hesly, národními symboly, zdobnými ornamenty a aktuální heraldickou symbolikou obce či města.

Celkovou kompozici praporu i jednotlivé detaily grafického návrhu vždy stylizujeme tak, aby posléze při vyšívání co nejvíce vynikly a byly na sametu ještě působivější. I v tom tkví jedno z mnoha tajemství a snad i receptura, proč se prapory z našich dílen tolik líbí, odlišují se už na první pohled od ostatních a přivádí další zákazníky,

doplňuje vedoucí výroby brněnské firmy Tereza Kučerová.

Od zakázkové až po sériovou výrobu

Kromě umělecké zakázkové produkce společnost vyrábí a prodává, přes e-shop shop.alerion.cz i venkovní tištěné vlajky. Největšímu zájmu se samozřejmě těší státní vlajka ČR, kterou nabízí v různých velikostech a provedeních.

Vedle ní zde najdete i celou kategorii produktů věnovanou přímo hasičům, ve které jsou k dostání například tištěné hasičské vlajky, smaltované ovály, odznaky, kravatové spony či knihy s hasičskou tématikou.

Hasičské prapory, jedinečné symboly

Velké množství sborů svůj výsostný symbol v podobě vlastního vyšívaného praporu ještě nemá. Pro hasiče není vždy jednoduché opatřit dostatek finančních prostředků na pořízení opravdu reprezentativního praporu.

Z toho důvodu je součástí služeb firmy i poradenství vedoucí k pomoci se získáním prostředků, ať již z dotací, grantů nebo také uspořádáním často opomíjených veřejných sbírek, které se přitom zcela přirozeně k tomuto širšímu společenskému významu nabízí. Možné je také zahrnutí sponzorů z řad místních firem, živnostníků v obci, kteří se rádi stanou součástí takto historicky významného momentu v životě sboru a obce.

Jako poděkování jsou pak jména donátorů a přispěvatelů zvěčněna na vyšívané praporové stuze či pamětních hřebech v žerdi nebo se stávají součástí zprávy v hlavici žerdi s tajnou schránkou, coby odkazem pro budoucí generace.

Zachraňte prapory pro další generace

Některé hasičské sbory se mohou pyšnit i svým historickým hasičským praporem, který je nenahraditelným svědkem všech událostí a provází sbor od jeho vzniku. Mnoho z nich má za sebou dramatickou minulost.

Jejich členové je museli uschovat v období 2. světové války před nacisty či poté za komunistického režimu. Často riskovali svůj vlastní život, protože prapor tehdy představoval nevítaný symbol svobody.

Hodnoty a poslání našich předků se tak díky jeho znovuobjevení stávají hmatatelné a jako apel prosakují z historie do přítomnosti. Takový symbol si zaslouží náležitou péči, která mu navrátí původní barvy, lesk, pevnost a zamezí další degradaci. Prapory s působivou historií se do restaurátorské dílny Alerionu dostávají často ve značně žalostném stavu.

Vždy ale existuje možnost, jak je zachránit. Záleží především na stupni poškození výšivky, poničení struktury materiálů a rozsahu mechanického poškození. Po vstupním zhodnocení volí licencovaný restaurátor nejvhodnější postup – od konzervace, přes restaurování až po možnou výrobu repliky historického praporu, samozřejmě vždy po odsouhlasení vlastníkem praporu.

Pomůžeme vám hrdě nést váš odkaz dalším generacím 

Jako firma s více jak dvacetiletou úspěšnou praxí si uvědomujeme, že pro hasiče je důležité nejen podoba samotného vyšívaného praporu, ale i samotná reprezentace při hasičských slavnostech, poutích, žehnání obecních či hasičských symbolů.

Proto v naší nabídce najdete kvalitní a propracované příslušenství. Škála námi dodávaných žerdí, vlajkových stojanů, konzol, zdobných žerďových hlavic, pásů a rukavic pro praporečníky je opravdu široká. Nechybí ani pláštěnka na prapor, přepravní vak a novinkou jsou pamětní hřeby do žerdi, které mohou nést jména dárců.


Prapor je bezesporu znamením, které sjednocuje. Vždy tomu tak bylo a bude i do budoucna. Přejeme všem hasičům, aby jejich vzájemné vztahy byly tak pevné a trvalé, jako je pevně kladeno vyšívací hedvábí, steh vedle stehu, na praporech z našich dílen. Věříme, že budeme moci sloužit stávajícím i novým zákazníkům z řad hasičů v současných i budoucích letech.

Sdílet
Seriál: Firma Alerion