Středa 19. června 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Vzácné umění tradiční ruční výšivky vyzdvihne jedinečnost hasičského praporu

Prapor odpradávna zhmotňoval ideje a myšlenky hasičského poslání. Pod jeho žerdí se slavily úspěchy i uctívala památka zesnulých. Prapor svou krásnou symbolikou vetkanou do hedvábí vypráví jedinečné příběhy i dnes – o historii sboru, legendách a příhodách, které se vážou k jeho vzniku.

Učnice v oboru „umělecká vyšívačka“ s řádovou sestrou vychovatelkou na konci 70. let 20. století.

Učnice v oboru „umělecká vyšívačka“ s řádovou sestrou vychovatelkou na konci 70. let 20. století.


Nejen spojitost s hasičskými ideály ale i nevyčíslitelná umělecká hodnota praporů, to vše z nich dělá vzácné poklady pro budoucí pokolení. V České republice přitom existuje pouze hrstka vyvolených a nadaných vyšívaček, které mistrnou disciplínu vyšívání praporů ovládají.

Prapory přežívají staletí právě díky precizní a zručné práci vyšívaček, které do něj přenáší grafické motivy osobitým uměleckým ztvárněním, jež si nezadá s malířskou tvorbou renesančních italských mistrů.

Brněnská společnost Alerion se specializuje na výrobu hasičských praporů těmito starodávnými řemeslnými postupy a své vyšívačky si střeží jako oko v hlavě. Uchování tradice i původní podoby řemesla se stalo jejím posláním.

Každý hasičský prapor na zakázku je dokonale vyhotoven do posledního detailu a s nejvyšším možným podílem ruční práce.

Používáme nejkvalitnější samety a speciální nitě, vyšívačky přenášejí motivy předlohy na prapor ručně, ručně vedou i jehlu s nití, stínují a vytváří složité motivy k dokonalosti. I proto mohou práce na praporu trvat několik měsíců, ovšem díky dodržení přesných původních postupů krok po kroku je výsledné dílo k nerozeznání od malířského plátna, spíše ho svým nezaměnitelným projevem a efektem výšivky předstihne.

Našim zákazníkům se nebojíme poskytnout, v oboru jinak nevídanou, 20letou záruku,

vysvětluje tvorbu vzniku praporu Tomáš Pokorný, majitel heraldické a umělecké výrobní společnosti Alerion.

Slavnostní hasičské prapory často zpodobňují patrona a ochránce hasičů – sv. Floriána s jeho atributy. / Malba jehlou, výšivka sv. Floriána, skutečný rozměr cca 9 × 10 cm.

Učnice v oboru „umělecká vyšívačka“ s řádovou sestrou vychovatelkou na konci 70. let 20. století.


České Noterdamky uchovaly řemeslo ruční výšivky pro další generace

Tradice ruční výšivky, kterou ovládají zkušené vyšívačky firmy, je neodmyslitelně spojena s kongregací Chudých školských sester de Notre Dame (tzv. sester Notredamek), které začaly v českých zemích působit od poloviny devatenáctého století.

Hlavní činnost této řehole s klášterními dílnami v Javorníku (okr. Jeseník) byla zaměřena na školství, kde kromě vyučování ve škole vedly řádové sestry i kurzy šití a vyšívání. A právě díky nim se v našich zemích zachovala unikátní tradice ruční výšivky, kterou se téměř zázrakem podařilo udržet i přes oboru nepříliš prospívající období komunismu.

Několik posledních absolventek tohoto mimořádně náročného, ale krásného řemesla, zde úspěšně ukončilo své vzdělání v polovině 80. let 20. století. Některé z nich se ke svému poslání vrátily na konci devadesátých let a pracují v dílnách Alerionu dodnes.

Zde toto řemeslo po desítkách let praxe ve výrobě slavnostních vyšívaných praporů, znaků, erbů a stuh, hrdě a s láskou předávají dalším generacím mladých a talentovaných vyšívaček, šablonérek a švadlen.

Vyšívací dílna v období první republiky se stroji pro ruční vyšívání.

Vyšívací dílna v období první republiky se stroji pro ruční vyšívání.


Většina našich hlavních vyšívaček má Výuční list umělecké vyšívačky z 80. let minulého století právě z této klášterní školy. Tyto dámy byly jedny z posledních, kterým bylo umění předáno.

A my jsme stanuli před nelehkým úkolem tradici uchovat, neboť v současné době žádný podobný učební obor neexistuje. Rozhodli jsme se proto založit vlastní školicí program a nově už vyšívačky učíme sami,

vysvětluje majitel společnosti Alerion Tomáš Pokorný.

Intenzivní výuka vyšívaček trvá celý rok

Práce v umělecko-řemeslné vyšívací dílně je krásná, ale také mimořádně náročná a jako předpoklad je k ní třeba nezbytné míry učenlivosti a vytrvalosti. Výuka probíhá v řemeslných dílnách firmy Alerion.

Novým adeptkám intenzivní formou po dobu 12 měsíců předávají mnohaleté zkušenosti naše nejlepší vyšívačky.

K tomuto kroku jsme se rozhodli, neboť nám zcela chyběly vhodné uchazečky při stále se zvyšující poptávce po naší umělecko-řemeslné práci, a to nejen v České republice a na Slovensku, ale i v zahraničí. Zároveň nemůžeme toto řemeslo nechat vyhynout.

Každodenní řemeslná práce ve vyšívacích dílnách Alerion. Vše má svůj postup a čas, aby bylo dosaženo dokonalého výsledku. / Plná plošná výšivka květinového heraldického motivu. Precizní ruční práce a klad stehů do napnutého podkladového sametu u tohoto motivu zabere vyšívačce celý pracovní den.

Každodenní řemeslná práce ve vyšívacích dílnách Alerion. Vše má svůj postup a čas, aby bylo dosaženo dokonalého výsledku. / Plná plošná výšivka květinového heraldického motivu. Precizní ruční práce a klad stehů do napnutého podkladového sametu u tohoto motivu zabere vyšívačce celý pracovní den.


Co by měla ideální adeptka splňovat?

Podmínkou je mimořádná zručnost, učenlivost, výtvarné nadání, cit a samozřejmě vytrvalost.

Nejedná se o lehké povolání, vyšívačka musí být talentovaná a trpělivá. Titěrná práce je takřka meditativní činností, kdy se dlouhé hodiny plně koncentruje na soustředěnou tvorbu,

vysvětluje Tereza Kučerová, vedoucí výroby Alerionu.

O umístění každého stehu rozhoduje bystré oko zkušené umělecké vyšívačky. Řemeslo se předává z generace na generaci a na nejnáročnějších zakázkách mohou pracovat jen ty nejzkušenější.

O umístění každého stehu rozhoduje bystré oko zkušené umělecké vyšívačky. Řemeslo se předává z generace na generaci a na nejnáročnějších zakázkách mohou pracovat jen ty nejzkušenější.


Některé konkurenční podniky se z podobných důvodů vydaly cestou zjednodušování grafických motivů, zmenšování podílu lidské práce a náhradou části práce automatizovanými vyšívacími stroji. Ty u nás rozhodně nenajdete.

Náš přístup je zcela opačný. Chceme zachovat tradiční umělecko-řemeslnou výrobu v co nejčistší formě a tím zachovat punc výjimečnosti hasičských praporů.

Celý proces vzniku je pak sice nákladnější a trvá delší čas, ale výsledek předčí veškerá očekávání a je nenapodobitelný jakýmkoliv automatickým strojem,

dodává Tomáš Pokorný.

Finální výšivka je dokonale plastická a realistická

Vyšívačky využívají pokročilé vyšívací techniky, jako jsou např. malba jehlou s rozpichem i bez rozpichu, plná plošná výšivka, výšivka řetízkovým stehem či štepování a krumplování. Samotné statisíce až miliony stehů vytváří pomocí speciálních ručních vyšívacích strojů, jak moderních, tak více jak 100 let starých.

Vyšívačka vždy sama rozhoduje o kladu každého jednotlivého stehu svými zručnými pohyby a ručním posunem bubínku, včetně častého střídání barev vyšívacího hedvábí, které je zárukou originality, umělecké kvality a působivosti vyšívaného motivu.

Detail tváře sv. Floriána na vyšívaném hasičském praporu, skutečný rozměr cca 6 × 8 cm.

Detail tváře sv. Floriána na vyšívaném hasičském praporu, skutečný rozměr cca 6 × 8 cm.


Uchování hasičské tradice vnímáme jako poslání

Vyšívané symboly se vyrábí podobně jako tradiční kroje i pro několik následujících generací. Vyjadřují a nesou hodnoty a odkaz pro další pokolení.

Šidit je a grafické motivy zjednodušovat je jako ubírat jim na kráse. Nahrazovat levným a méně trvanlivým zase významně snižuje jejich životnost a působivost. Jsme přesvědčeni, že náš přístup k práci je na našich výsledných dílech vidět a rozdíl pozná i laik na první pohled.

Věříme, že právě proto se na nás obrací stále více hasičských sborů, kteří si přejí uchovat svoje poslání a odkaz v krásné formě po další stovky let,

uzavírá Tomáš Pokorný.

Detail ruční výšivky, tzv. malby jehlou bez rozpichu, postava sv. Anežky.

Detail ruční výšivky, tzv. malby jehlou bez rozpichu, postava sv. Anežky.


Tajemná receptura inkoustu rotterdamských jeptišek

Inkoust, jímž vyšívačky přenášejí kontury motivů skrze ručně vypíchanou šablonu na prapor, má tajnou recepturu s unikátním složením ingrediencí, která se dochovala díky středověkým řádovým sestrám z jednoho kláštera v Rotterdamu.

Ještě v 70. a 80. letech minulého století ji stihly zdejší řádové sestry předat několika málo učnicím, dnešním zkušeným vyšívačkám Alerionu. I ony tajemství na výrobu nenahraditelného barviva bedlivě střeží. Právě s jeho pomocí mohou dokonale přenést tenké kontury na vlastní sametový materiál praporu, a to zcela bez rozpíjení.

Tajný návod na jeho výrobu jednou předají svým následovnicím, které, stejně jako ony, svůj život zasvětí umělecké výšivce.

Samotné složení nezná ani majitel firmy a s úsměvem dodává: „I díky tomu zůstane návod na jeho výrobu v rukách těch nejpovolanějších, které unikátním produktům vštěpují tu největší hodnotu.“

Nejedná se přitom o jediný střežený výrobní postup při výrobě vyšívaných symbolů. Takových existuje celá řada, ovšem k jejich poodhalení je třeba se stát důvěryhodnou součástí výrobního týmu a nechat se do jejich znalosti postupně zasvětit, stejně jako tomu docházelo z generace na generaci v minulosti.

Řádové sestry při ručním vyšívání v klášterní dílně.

Řádové sestry při ručním vyšívání v klášterní dílně.


Sdílet
Seriál: Firma Alerion