Pondělí 25. ledna 2021, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

KOBIT dodal jednu z nových Scanií pro HZS Libereckého kraje ve speciální barevné úpravě, Generální ředitelství na ní testuje podmínky nové vyhlášky

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje převzal dvě nové cisternové automobilové stříkačky, které jsou financovány z prostředků Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.

Jedná se o vozidla CAS 20/3500/210-S2T vybavené zařízením pro řezání vodním paprskem za studena a hašení vodní mlhou.

Scanie budou dislokovány na stanicích Raspenava a Jilemnice. Dodavatelem cisteren je společnost KOBIT, spol. s r.o., pořizovací cena za obě vozidla je 17 175 950 korun včetně DPH.

Speciální barevné provedení

Jedna z cisteren se odlišuje od stanovených standardů svým barevným provedením.

Barevné označení techniky jednotek požární ochrany, kterým se rozumí její vnější barevná úprava, nápisy a označení a užití znaků, je řešeno § 24 odst. 2 zákona o požární ochraně upraveno vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“).

Na základě zpracovávání novely výše uvedené vyhlášky rozhodlo MV-GŘ HZS ČR o testování navrhovaného barevného provedení právě na jedné z CAS dodaných pro HZS Libereckého kraje.

Cílem testování je vyhodnocení návrhu barevného provedení cisternové automobilové stříkačky včetně rozsahu a provedení reflexních a dalších zvýrazňujících prvků.

Návrh barevné úpravy CAS vychází z výsledků projektu bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra ČR „Barevná úprava zásahového požárního automobilu“, který byl realizován v letech 2017 – 2018.

Přečtěte siMinisterstvo vnitra nechává "vyzkoumat" novou barvu pro hasičské vozy, navržena byla červená OS 3117 a bílá OS 9118

MV-GŘ HZS ČR se prostřednictvím sekce IZS bude podílet na vyhodnocení návrhu a posouzení všech závěrů tak, aby bylo možné konečný návrh zapracovat do připravované novely vyhlášky.

Podvozek

Vůz je postaven na dvounápravovém šasi Scania P 400 B4X4 o rozvoru 4 350 mm. Řadový přeplňovaný třináctilitrový šestiválec DC13 153 o výkonu 324 kW standardně stále pohání kola obou náprav, což je u této kategorie techniky poměrně jedinečné řešení.

Průchodnost lze ještě zvýšit uzavřením diferenciálů, obě nápravy jsou odpruženy listovými pery a osazeny torzními stabilizátory, brzdy jsou na všech kolech bubnové.

Dvanáctistupňová převodovka Scania GRS950R je automatizovaná ve verzi bez spojkového pedálu a se systémem Opticruise, k dispozici je i retardér R3500. Pomocný pohon zajišťuje provoz čerpacího zařízení i zařízení CCS Cobra pro řezání vodním paprskem.

Rychlost automobilu je omezena elektronicky na hodnotu konstrukční rychlosti – tedy na 100 km/h.

Scania je osazena vzduchově a mechanicky odpruženou kabinou pro mužstvo CrewCab CP28L, mezi její komfortní prvky patří kromě nezávislého vytápění také klimatizace. Vnitřní osvětlení je v provedení LED, nad zadní řadou sedadel lze jeho bílou barvu změnit na jinou, neoslňující se sníženou intenzitou.

U dveří řidiče najdeme zásuvku Rettbox-air 230 V se systémem inteligentního dobíjecího zařízení akumulátorových baterií sdruženou s přípojným místem pro doplňování tlakového vzduchu.

Na každém držáku bočního zpětného zrcátka je LED pracovní světlomet s intenzitou světelného toku 1 000 lumenů, který osvětluje prostor podél boku. Další pracovní LED světlomety najdeme přední části kabiny osádky a v zadní části účelové nástavby. Zapnutí pracovních světlometů je umožněno z místa řidiče a je nezávislé na zařazeném zpátečním rychlostním stupni.

Systém je vybaven zařízením, které při připojení sdružené zásuvky zajistí oddělení dobíjení akumulátorových baterií od elektrické soustavy podvozku, současně zajistí dodávku elektrického proudu pro funkčnost komunikačních prostředků a jiných přístrojů. Součástí sdružené zásuvky je proudový chránič.

Opěradla druhé řady sedadel jsou vybavena úchyty pro čtyři dýchací přístroje a pro tři tlakové láhve. Pátý úchyt pro dýchací přístroj je umístěn v opěradle sedadla velitele. Úchyt pro zbývající dýchací přístroj je umístěn v prostoru kabiny. Všechna sedadla jsou vybavena bezpečnostními pá­sy.

Pro spojení slouží vozidlové radiostanice – v automobilu najdeme analogovou i digitální. Druhé obslužné místo je v zadní části vozu u ovládacího panelu čerpadla. V šesti dobíjecích úchytech jsou uloženy ruční svítilny, velitel má k dispozici výjezdový tablet.

Světelné výstražné zařízení je červenomodré kombinace. Cisterna je vybavena třemi páry doplňkových svítilen – 1 pár na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem, 1 pár na bocích předního nárazníku a 1 pár v zadní části vozu. Doplňkové svítilny v zadní části CAS se automaticky vypnou při otevření dveří obslužného místa čerpacího zařízení.

Scania dokáže brodit klidnou vodou do hloubky 800 mm.

Přední část je v prostoru rámu vybavena elektrickým lanovým navijákem Ramsey Winch RE 50,7 s tažnou sílou ve vodorovné rovině 50,7 kN. Lanový naviják je vybaven šnekovou převodovkou a mechanickým jištěním proti přetížení. Úchytný prvek lanového navijáku je opatřen kotvícím okem pro možnost upevnění háku lanového navijáku při práci s lanovou kladkou.

CAS vykazuje zvýšenou odolnost proti účinkům sálavého tepla na rozvodech tlakového vzduchu, na elektrických vodičích a na rozvodu paliva v místech, kde nejsou chráněny podvozkovou částí.

Ochranné prvky dlouhodobě odolávají teplotě 200 °C a po dobu 15 minut teplotě 1000 °C.

Nástavba

Konstrukce účelové nástavby je vyrobena z profilů ze slitiny lehkých kovů spojených technologií prizmatických šroubovaných spojů.

S ohledem na potřebu očisty a dekontaminace je společně s vnitřními částmi úložných prostor vyrobena technologií lepení plechů s rovným povrchem – kromě pochůzných částí, které mohou být vyrobeny z prolamovaných nebo profilovaných plechů.

Úložné prostory pro požární příslušenství, přepravky a ukládací schránky v účelové nástavbě, jsou upraveny pro samovolný odtok vody, úprava však omezuje vnikání vody z vnějšího okolí.

Všechny výsuvné, otočné a výklopné prvky, které přesahují při použití základní rozměry cisterny v přepravním stavu, jsou opatřeny zepředu a ze strany retro-reflexními prvky.

CAS je vybavena zařízením k řízení provozu účelové nástavby se schopností monitorovat a ovládat jednotlivé prvky účelové nástavby. Veškeré funkce systému je možné ovládat z obslužného místa čerpacího zařízení pomocí grafického terminálu s obrazovkou o úhlopříčce nejméně 10” a z přenosného grafického terminálu s obrazovkou o úhlopříčce 7” umístěného v kabině řidiče.

Systém řízení požární nástavby má následující funkce:

 1. zobrazení aktivních prvků účelové nástavby – rolety, úschovné schrány na pochůzné ploše účelové nástavby, žebřík, osvětlovací stožár, oranžová výstražná svítilna, světelné části zvláštního výstražného zařízení,
 2. signalizace zapnutí pomocného pohonu pro požární čerpadlo při jízdě,
 3. signalizace přehřátí pohonu čerpacího zařízení,
 4. signalizace nízkého množství pohonných hmot a hasiva,
 5. zobrazení grafu s využitím hasiva za nejméně poslední 3 minuty, zobrazení předpokládaného času do naplnění/vyčerpání hasiva,
 6. zobrazení nepřipravenosti vozidla k jízdě na palubní desce CAS (varování nástavby, aktivní osvětlovací stožár, deaktivace zvláštních výstražných světel),
 7. automatizovaný provoz se zavodněním čerpacího zařízení a tlakovou regulací,
 8. upozornění na chybnou obsluhu formou textového hlášení s akustickou signalizací,
 9. monitorování mezních provozních stavů na čerpacím zařízení, a to tlak, otáčky, rychlost jízdy se zapnutým pomocným pohonem,
 10. funkce pro automatické provedení zkoušky sání na sucho, zkoušky maximálních tlaků a zkoušky elektronických ventilů, záznam o provedení zkoušky do databáze systému včetně zobrazení doporučeného termínu pro další provedení zkoušky,
 11. záznam provozních dat během provozu čerpacího zařízení (nejméně otáčky motoru, otáčky čerpadla, rychlost vozidla, tlak nízkotlakého okruhu, tlak vysokotlakého okruhu tlak na vstupu do čerpadla, hladina hasiva, napětí na baterii) při frekvenci alespoň 1 Hz,
 12. automatické plnění nádrže plnícím zařízením,
 13. automatické zhasnutí světlometů osvětlovacího stožáru a uložení osvětlovacího stožáru do přepravní polohy při uvolnění parkovací brzdy,
 14. ovládání osvětlení okolí CAS, oranžové výstražné svítilny na zádi CAS,
 15. integrace kamerového systému, zobrazení obrazu na všech grafických terminálech,
 16. systém plánované údržby, zobrazení termínu provedení dalšího servisu jednotlivých položek, včetně připomenutí provedení údržby na hlavní obrazovce,
 17. automatická diagnostika systému řízení nástavby se schopností rozpoznání poruchy
 18. poznámkový blok synchronizovaný mezi všemi obrazovkami systému řízení požární nástavby.
Přečtěte siSystém FTCS toho umí víc než před rokem: umí hladinoměry a z tabletu ovládá lafety i stožár

Požární nástavba je dále vybavena sérií elektronických řídicích jednotek (dále jen jednotky), umístěných na různých místech vozidla. Jednotky, včetně zadního grafického terminálu, jsou mezi sebou propojeny pomocí sběrnice CAN bus.

Konstrukce zařízení pro plnění nádrže na vodu z vnějšího tlakového zdroje umožňuje samočinné a plynulé doplňování nádrže v závislosti na poklesu hladiny. Scania pojme 3 500 litrů vody a 210 litrů pěnidla.

Pěnotvorné přiměšovací zařízení je vybaveno plynulou regulací v rozsahu 0 % až 6 %.

Hygienické prostředky tekuté mýdlo v dávkovacím zásobníku, alkoholová dezinfekce v dávkovacím zásobníku a papírové ručníky jsou uloženy v nástavbě v pravé střední skříni na výsuvném úložném prvku. Do tohoto prostoru je vyvedena hadice s uzavírací armaturou, která je napojená na nádrž na vodu a je určena k základní hygieně osádky.

Součástí je spirálová hadice s ofukovací tryskou, která je napojena na tlakovou vzduchovou soustavu Scanie a je ovládaná mechanickým vzduchovým kohoutem.

Jeden z dodaných automobilů disponuje elektrickým hydraulickým vyprošťovacím zařízením, energii nástroje berou z podvozkové soustavy cisterny.

CAS je opatřena přípojným bodem pro odnímatelnou lafetovou proudnicí pro plný a roztříštěný proud se jmenovitým výkonem 2 000 l/min., délkou účinného dostřiku plným proudem 50 metrů a s nastavitelným průtokem od 800 do 2 000 l/min. Lafetová proudnice je řešena jako odnímatelná s napojením na příslušný propojovací prvek umístěný na horní pochůzné ploše účelové nástavby.

Pro osvětlení bezprostředního okolí vozu slouží LED světla zapuštěná do hliníkových kapnic na obou bocích a v zadní části nástavby.

Místo zásahu lze nasvítit pneumaticky výsuvným stožárem. Ten je uchycen mezi kabinou a nástavbou a lze jej vysunout až do výše 5 metrů nad úroveň terénu. Osazen je dvojicí 24voltových LED světlometů s celkovým světelným tokem 30 000 lumenů. Osvětlovací stožár je vybaven funkcí samočinného složení do přepravní polohy, a to i po uvolnění parkovací brzdy.

Zadní část nástavby je vybavena kamerou pro sledování prostoru za vozidlem z místa řidiče. Kamera je vyhřívaná, odolná proti prachu a vodě, s přísvitem pro noční provoz a její zobrazovací část o velikosti 5“ je umístěna v zorném poli řidiče.

CCS Cobra

Systém CCS Cobra typu C360HLS je uložen v pravé zadní schráně. Nechybí 10litrový zásobník s abrazivem a průtokový naviják s hadicí o délce 80 metrů a proudnicí.

Zařízení prořízne následující materiály o síle:

 1. beton 150 mm do 90 sekund,
 2. stavební ocel 10 mm do 40 sekund, při řezné rychlosti nejméně 40 mm.min-1, c) vrstvené skla 10 mm do 30 sekund.

Řezací zařízení je napájeno vodou z nádrže cisterny a je poháněno od pohonné soustavy podvozkové části.

Přečtěte siCold Cut System Cobra je užitečným pomocníkem hasičů, možnosti využití se stále rozšiřují

Tlakový zdroj vody zaručuje plynulou dodávku hasebního média bez vodních rázů při pracovním tlaku 270 barů.

Proudnice je s hadicí spojena přes nezámrznou rychlospojku s pojistkou proti rozpojení, proudnice je vybavena bezpečnostním prvkem proti nechtěnému spuštění. Řezací zařízení dále umožňuje:

 1. současné řezání a hašení, dále hašení roztříštěným proudem vody, b) řezání paprskem o minimální šíři, nejvíce však 2,5 mm,
 2. s ohledem na požadovanou efektivitu zásahu pracovat s malou spotřebou vody, nejméně však 50 l/min. a nejvíce 70 l/min.,
 3. bezpečnou manipulaci s proudnicí, minimalizující účinky zpětného rázu,
 4. při výměně proudnice za tzv. pistolovou proudnici stříkaní vodou bez změny průtoku při tlaku od 70 do 100 barů, proudnice umožňuje plynulou změnu typu proudu z kompaktní na vodní kužel (roztříštěný), proudnice je součástí dodávky,
 5. zprovoznění zařízení do 90 vteřin,
 6. kontinuální řezání s příměsí abraziva po dobu nejméně 4 minuty bez nutnosti doplňování abraziva do zásobníku,
 7. ochranu před poškozením mrazem,
 8. ovládání průtoku vody a přimísení abraziva z obslužného místa v CAS a z proudnice pomocí bezdrátového ovladače, který je s ohledem na případnou potřebu použití dalšího příslušenství od proudnice odnímatelný. Případné dobíjení zdroje ovladače na proudnici je možné v jedné ze dvou zásuvek 12 V, umístěných v kabině osádky a v účelové nástavbě v levém zadním úložném prostoru,
 9. navíjení hadice na naviják elektrickým pohonem při obsluze jednou osobou, v případě poruchy navíjení ručním pohonem,
 10. plnou funkčnost při případném připojení prodlužovacích hadic do celkové délky nejméně 250 m (prodlužovací hadice nejsou součástí dodávky),
 11. současnou činnost řezacího zařízení a požárního čerpadla CAS,
 12. provoz při teplotách v rozmezí –20°C až + 40°C,
 13. provoz bez ohledu na množství vody v nádrži CAS, a při průběžném doplňování nádrže na vodu CAS.
Sdílet