Neděle 1. října 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Skončil zásah v bývalých muničních skladech ve Vrběticích, trval šest let

V úterý 13. října 2020 ukončil velitel zásahu plk. Jaromír Tkadleček bezpečnostní opatření Výbuch v bývalých muničních skladech ve Vlachovicích – Vrběticích.

Společně s 1. náměstkem policejního prezidenta brig. gen. Martinem Vondráškem a dalšími představiteli složek, které se na opatření podíleli, zásah zhodnotili a oba poděkovali všem složkám, které se na tomto náročném zásahu podíleli za spolupráci, a také poděkovali občanům dotčených obcí za trpělivost.

Akce se osobně zúčastnil i hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek, který poděkoval všem složkám, které se na zásahu podílely.

Shrnutí nejdůležitějších okamžiků

Oznámení o explozích v areálu, konkrétně skladu č. 16, jsme přijali 16. října 2014 dopoledne. Bezprostředně poté jsme evakuovali firmy a školu sousedící s areálem. Druhý sklad č. 12 pak explodoval o dva měsíce později, dne 3. 12. 2014.

V tento den jsme také z bezpečnostních důvodů společně s hasiči evakuovali na čtyři dny občany přilehlých obcí Haluzice a Lipová.

Přečtěte si2014: Plameny a výbuchy zničily muniční sklad poblíž části obce Vrbětice, pyrotechnici odstranili nebezpečný granát

Na základě odborného stanoviska Pyrotechnické služby Policie ČR a po dohodě s ústřední a krajskou koordinací, rozhodl velitel zásahu, že se v únoru 2015 začne s vyskladňováním veškeré munice a zbraní, včetně chemických látek ze skladů v areálu. Poslední kamion pak odjel 23. prosince 2015. Munici z areálu odvezlo celkem 547 plných nákladních vozidel.

V červnu roku 2016 byly započaty záchranné a likvidační práce a s tím spojené ohledání místa prvního epicentra exploze, skladu č. 16, které trvalo rok. V červenci 2017 jsme zahájili ohledání druhého místa výbuchu, skladu č. 12.

Ohledání druhého epicentra bylo mnohem náročnější vzhledem k charakteru exploze a množství nevybuchlé munice, ukončili jsme ho v září letošního roku.

V souvislosti s ohledáním druhého místa výbuchu byla s ohledem na bezpečnost občanů uzavírána komunikace mezi Haluzicemi a Lipovou, silnice se trvale otevřela 27. září 2020, k tomuto datu ukončil velitel zásahu v areálu záchranné práce. Likvidační práce byly ukončeny 13. října 2020 a tím byl po šesti letech ukončen celý zásah.

Přečtěte siZáchranný útvar v Hlučíně disponuje unikátním pancéřovaným pásovým nakladačem CAT 973D Steel Mill

Na začátku, v říjnu 2014, jsme pracovali na ploše cca 10km², tento prostor se postupně zmenšoval a pozemky se postupně vraceli zpět vlastníkům.

Celý areál prošel během šesti let opakovaným plošným pyrotechnickým sběrem a vytipované lokality hloubkovým pyrotechnickým průzkumem do hloubky 50 cm, což představuje cca 7 procent ze zasažené plochy. Na části prací se podílela i Armáda ČR.

Při ohledání prvního epicentra exploze pyrotechnici nalezli 4 345 kusů munice a 1,95 kg trhaviny, ohledání druhého epicentra výbuchu bylo náročnější, a to vzhledem k charakteru explozí a množství nevybuchlé munice. Bylo při něm nalezeno 8 916 kusů munice a 3,5 kg trhaviny.

Přečtěte siZáchranný útvar HZS ČR převzal dvojici cisternových zodolněných stříkaček Tatra Titan, čtyřmístná kabina odolá explozi protitankové miny

Při povrchovém sběru nalezli příslušníci složek integrovaného záchranného systému od července 2017 celkem 1808 kusů munice. Na dočasné trhací jámě, která byla ve vrbětickém areálu vybudována, bylo celkem zničeno 400 kusů dělostřelecké munice a 4 598 iniciátorů (zapalovačů).

Nalezenou munici, která byla schopná převozu, odváželi pyrotechnici do vojenského újezdu Libavá. V průběhu bezpečnostního opatření přepravovali munici více jak dvacetkrát.

Přečtěte siUniverzální dokončovací stroj UDS 214 Tatra 815 je jedním z nejvyužívanějších prostředků Záchranného útvaru v Hlučíně

V Libavé bylo zlikvidováno 13 082 kusů munice, 2,45 kg trhavin a 46 kg malorážového střeliva. Jedná se o munici nalezenou v obou epicentrech explozí a při plošném pyrotechnickém sběru. Celkově pyrotechnici zničili více než 18 tisíc kusů munice.

Pyrotechnická služba odpracovala za šest let v areálu 12 243 pracovních směn o průměrné délce 12 – 14 hodin.

Přečtěte siZáchranný útvar Hasičského záchranného sboru ČR pořídil speciální cisternovou zodolněnou stříkačku Triton na podvozku Tatra

Bezpečnostního opatření Výbuch se účastnili kromě základních složek integrovaného záchranného systému také Armáda ČR, Vojenské lesy a statky ČR, Vojenský technický ústav, Státní báňská správa ČR a Krajský úřad Zlínského kraje.

Kromě policistů Krajského ředitelství policie Zlínského kraje se na opatření podíleli i organizační články jiných krajských ředitelství např. Praha, Brno, Ostrava a celorepublikových útvarů, především Pyrotechnická služba Policie ČR a Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV.

Přečtěte siHasičský tank SPOT-55 lze ovládat dálkově, veze 11 tisíc litrů vody

V průběhu bezpečnostního opatření velitel zásahu pravidelně informoval starosty dotčených obcí na setkáních o průběhu a vývoji záchranných a likvidačních prací v areálu.

Pozitivní informací je, že v průběhu celého zásahu nedošlo k úmrtí ani vážnému zranění nikoho ze zúčastněných osob ani občanů. Po skončení zásahu bude lokalita v okolí vrbětického areálu denně posílena policejní hlídkou.

Trestní řízení, které vede Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV, stále pokračuje.

Sdílet