Čtvrtek 20. června 2024, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Požár v národním parku České Švýcarsko byl zlikvidován, profesionální hasiči s koncem prázdnin přestali poskytovat technologickou­ pomoc

V neděli 24. července 2022 v sedm hodin ráno obdržela Správa Národního parku České Švýcarsko od saské stráže přírody hlášení o silném sloupci kouře stoupajícím z lesa v oblasti Hřenska.

Strážci přírody na české straně předali hlášení jednotce sboru dobrovolných hasičů Hřensko za účelem ověření a nalezení místa, odkud kouř stoupá. Členové jednotky Hřensko následně potvrdili oheň v oblasti Malinového dolu u obce Hřensko a iniciovali hasební zásah.

Příčina požáru zatím není správě národního parku známá. Vysoce pravděpodobný je lidský faktor, neboť z nedávné doby není známa žádná přírodní událost (např. úder blesku), která by mohla vést ke vzniku ohně.

Událost sledujeme v on-line zpravodajství níže.

Čtvrtý odřad pardubických hasičů vystřídal ve čtvrtek odpoledne unavené hasiče na severu Čech

Hodně unavený, ale také spokojený odjíždí odřad, který v Národním parku České Švýcarsko odvedl opravdu velký kus práce. Týmu hasičů pod vedením velitele odřadu HZS Pardubického kraje ppor. Bc. Petra Dvořáka se podařilo uhasit sektor, který měli hasiči na starosti.

Proto se tým ještě během dnešního dne přesunul k Pravčické bráně, kde ještě není situace zcela pod kontrolou. Opět to byl velmi náročný den vzhledem k horkému počasí.

V pořadí již čtvrtý odřad z Pardubického kraje ve čtvrtek 4. srpna odpoledne vystřídal tým hasičů, aby dál pokračoval v boji s požárem v lesním porostu.

HZS Pardubického kraje

Plocha požáru byla snížena na 443 hektarů. Hlídáme situaci pod Křídlovou stěnou, Bouřňák, Větrovec. Tam budou nasazeny vrtulníky.

Měníme strategii nasazení letecké techniky. Letadla dopoledne zůstávají na zemi. Vrtulníky provádějí masivní shozy za sebou na větší místa v systému „vlak“.

Od začátku nasazení bylo ve voze Golem ošetřeno 80 hasičů.

HZS Ústeckého kraje

V noci byl prováděn průzkum drony nad Pravčickou bránou a podél německé hranice. Bylo objeveno několik ohnisek, která se dohašují. Plocha je stále menší než 500 hektarů.

HZS Ústeckého kraje

Činnost odřadu HZS Středočeského kraje je stále soustředěna do třetího ze čtyř sektorů, které v požárem zasažené části Národního parku České Švýcarsko vyčlenil hlavní řídící štáb.

Na třech menších úsecích v rámci sektoru spolupracují středočeští hasiči s kolegy z dalších tří odřadů HZS krajů a ze Záchranného útvaru HZS ČR. Nepostradatelnou součástí jsou jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí.

Na dnešek se podařilo zajistit větší počet hasičů, především právě z dobrovolných jednotek. Z včerejších celkově 311 jich měl velitel sektoru dnes k dispozici 350. To mu umožnilo posílit nasazení sil na jednotlivých úsecích, aby se hasiči v úmorném vedru mohli častěji střídat. Ráno proběhl monitoring části sektoru za pomoci dronu, který neodhalil žádné plamenné hoření.

Hlavní činnost jednotek se tak soustředila na pozemní kontrolu a vyhledávání skrytých ohnisek za pomoci termovizních kamer. Velkým pomocníkem jsou čtyřkolky, které mají nádrže na přibližně tři sta litrů vody a dostanou se i do míst, kam neprojedou velké cisterny. Jsou však lokality, do kterých nepronikne žádná technika, a hasiči tak musí na pěší průzkum.

Při procházení terénu a vyhledávání skrytých ohnisek využívají také individuální hasicí prostředky.

Kromě klasického ženijního nářadí i ruční stříkačky. Ty jsou buď kanadského typu, kdy hasič nese na zádech vak s vodou, kterou rozstřikuje malou proudnicí na principu tlakové pumpičky. Do vody je možné přidat nepatrné množství speciálního hasiva, které zvýší účinnost hašení.

Druhým hojně využívaným typem jsou džberové stříkačky, které jsou nejvíce podobné dřívější výbavě malířů pokojů. Mají obsah deset litrů a třímetrovou hadici o průměru 25 milimetrů zakončenou krátkou proudnicí.

Zdánlivé nicotné prostředky v porovnání s rozlohou požáru v národním parku jsou ale právě vysoce účinné při likvidaci malých lokálních ohnisek ve špatně přístupných lesních terénech.

Část jednotek odstraňovala motorovými pilami poškozené a nebezpečné stromy, aby neohrožovaly vlastní hašení. I během středy pokračovala dálková dodávka vody systémem hadic a šesti velkokapacitních čerpadel v délce 6,8 kilometru pro stanoviště na doplňování cisteren a bambivaků.

Na vytipované plochy budou v noci v pravidelných intervalech nasazeny policejní drony, aby pomocí termovizních kamer mapovaly situaci, a tím zefektivnily další postup hasebních prací.

HZS Středočeského kraje

Úmorné teplo a žár z požářiště dnes ztěžovaly práci hasičům na severu Čech

Dlouhý důl i Edmundova soutěska, všude tam se dnes, 3. srpna 2022, pohybovali hasiči z Pardubického kra­je.

„Opět jsme plnili letadla určená pro hašení. Letadla Policie ČR nám z výšky určovali, kde je vyšší teplota a my jsme do těch míst dopravovali vodu. Dnes opět složitý terén a opět namáhavá těžká práce,“ říká velitel odřadu HZS Pardubického kraje ppor. Bc. Petr Dvořák.

Hasičům tak bylo dnes vedro nejen od sluníčka, ale také od ohnisek požáru v těžkém nepřístupném terénu.

Zítra, tedy ve čtvrtek 4. srpna, dojde opět k vystřídání unaveného týmu 38 hasičů novou skupinou hasičů na severu Čech na likvidaci požáru v Národním parku České Švýcarsko. Střídání bude opět v odpoledních hodinách.

Za HZS Pardubického kraje se jedná o 22 příslušníků a dále o 16 dobrovolných hasičů s technikou: JSDH – Vysoké Mýto CAS, Letohrad CAS + DA, Bystré CAS a Jevíčko CAS. Na severu Čech zůstává čtyřkolka včetně obsluhy.

HZS Pardubického kraje

Plochu požáru hasiči zmenšili na 498 hektarů. Zasahují v oblasti Bouřňáku, na jehož vrchol natáhli hadicové vedení, dále Větrovce, Trianglu, Křídlových stěn, v soutěskách Kamenice a čelní stěny v Hřensku.

Ve vzduchu je pět vrtulníků (Sokol, Mi-17 AČR, Black Hawk ASR, 2× Bell PČR). Švédská letadla jsou nasazena na Křídelní stěně. Letadla Antonov An-2 budou nasazena kolem 15. hodiny.

HZS Ústeckého kraje

Noc byla klidná. Na požářišti nedošlo k žádným zásadním změnám. V nočních hodinách jsme se zaměřili především na požární obranu, kontrolu již uhašených lokalit a likvidaci případných opakovaně rozhořelých ohnisek v těchto lokalitách.

Zasahujeme v oblasti Bouřňáku, na jehož vrchol jsme natáhli hadicové vedení, dále Větrovce, Trianglu, Křídlových stěn, v soutěskách Kamenice a čelní stěny v Hřensku. V ranních hodinách provádíme dronový průzkum než vzlétnou vrtulníky a letadla.

Na místě máme přes 1 000 hasičů, přes 200 automobilových cisteren a další podpůrnou techniku. Včerejšek se obešel bez zranění zasahujících hasičů.

HZS Ústeckého kraje

Dnešní požární útok opět považujeme za úspěšný. Plocha požáru se zmenšila oproti včerejšímu dni o šestinu na současných 513 hektarů. Hasíme v oblasti Bouřňáku, na jehož vrchol jsme natáhli hadicové vedení, dále Větrovce, Trianglu, Křídlových stěn, v soutěskách Kamenice a čelní stěny v Hřensku.

Na místě máme přes 1 000 hasičů, přes 200 automobilových cisteren a další podpůrnou techniku. Stále natahujeme další dopravní a útočné vedení, abychom mohli efektivně likvidovat tyto těžce dostupné lokality.

Hadicové dopravní vedení je natažené i v Hlubokém dole a je v případě potřeby možné pustit vodu i do SRN. Hasičům i dnes pomáhala s hašením letecká technika, 5 letadel a 5 vrtulníků. Příležitostně nám pomáhali s leteckým hašením i němečtí kolegové.

Dnešní den se obešel bez zranění zasahujících hasičů. V nočních hodinách se zaměříme především na požární obranu, kontrolu již uhašených lokalit a likvidaci případných opakovaně rozhořelých ohnisek v těchto lokalitách.

Budeme opět provádět střídaní a přeskupování sil před zítřejším dalším požárním útokem, kterému bude ještě předcházet letecký průzkum za pomocí dronů.

HZS Ústeckého kraje

Středočeský odřad zasahuje již osmým dnem

Osmým dnem zasahuje v Národním parku České Švýcarsko odřad HZS Středočeského kraje, který má na starosti největší ze čtyř vymezených sektorů. Naši hasiči spolupracují s kolegy z Prahy a z krajů Olomouckého a Královehradeckého.

V náročném skalnatém lesním terénu jim pomáhají členové dobrovolných jednotek, bez jejichž účasti by zásah ani nebyl možný. Dnes byla část odřadu obměněna, velitel má nyní k dispozici 311 hasičů ze 43 jednotek a čtyř odřadů HZS krajů.

V současné době se práce zaměřují na kontrolu jednotlivých úseků a vyhledávání skrytých ohnisek, neboť plamenné hoření se už prakticky nikde nevyskytuje. Trochu s obavami všichni hledí k následujícím dnům, kdy mají teploty překročit třicet stupňů, což opět zvýší nároky na všechny zasahující hasiče a bude potřeba zkrátit intervaly jejich aktivního nasazení.

Od soboty má velitel sektoru přímo na svém stanovišti na parkovišti u hotelu Mezní Louka k dispozici i spojový vůz, který středočeští hasiči využívají při velkých událostech.

V nepřetržitých službách se v něm střídají příslušníci z Krajského operačního a informačního střediska HZS Středočeského kraje v Kladně. Jejich úkolem je nejen evidence příjezdu a odjezdu jednotek zařazených do odřadu a neustálá aktualizace následného nasazení sil a prostředků do jednotlivých úseků, ale třeba i upřesňování počtu hasičů hlavnímu štábu kvůli zabezpečení stravy.

Spojový vůz dále v celé oblasti zajišťuje a monitoruje radioprovoz mezi jednotlivými úseky. Je i ve spojení s dalšími sektory a s velením celého zásahu, aby přenos informací o postupu prací nebo o aktuálních změnách na požářišti byl co nejefektivnější.

Operační důstojníci také koordinují dodávky pohonných hmot pro zásahovou techniku a pro chod velkokapacitních čerpadel HFS Somati, která skoro sedmikilometrovým vedením hadic k obci Mezná a více než dvoukilometrovou odbočkou k Pravčické bráně zásobují vodou provizorní plnicí stanoviště pro cisterny a vrtulníky.

Jedno z čerpadel dnes mělo menší technickou závadu, proto bylo v nejkratší možné době přistaveno náhradní. Hasiči je pak během dvaceti minut bleskově vyměnili, aniž by celá operace měla vliv na průběh zásahu.

Tím, že jsou stroje na dálkovém vedení postupně zapojeny do série, sníží se v případě jakékoliv poruchy výkon celé soustavy.

HZS Středočeského kraje

Průzkum drony je jeden z našich dnešních hlavních úkolů. Sestavili jsme 5 skupin a jsme v terénu po celém Národním parku České Švýcarsko. Prostor pro práci ve vzduchu nám uvolňuje koordinátor leteckého provozu přímo zde na místě.

HZS Ústeckého kraje

Zaměřujeme se na skrytá ohniska a vytipováváme kritická místa. Používáme na průzkum drony s termovizí. Spolupracujeme s Národním parkem. Chceme aby prokáceli některá další nepřístupná místa. Soustředíme se i na údržbu nasazené techniky.

Letecká technika: 5 vrtulníků (2 AČR, 2 PČR, 1 Black Hawk Polsko), 5 letadel (3 Antonov, 2 Air Tractor Švédsko).

HZS Ústeckého kraje

Dnes bude 1028 hasičů pokračovat v požárním útoku ve stejné intenzitě jako včera. Nyní se soustředíme na obměnu sil, údržbu techniky, kontrolu požářiště a likvidaci drobných ohnisek v místech, která máme zcela pod kontrolou. Plocha se zmenšila zhruba na 600 hektarů.

HZS Ústeckého kraje

Požár byl ve 20:00 lokalizován. Zítra bude 1028 hasičů pokračovat v požárním útoku ve stejné intenzitě jako dnes. Nyní se hasiči soustředí na obměnu sil, údržbu techniky, kontrolu požářiště a likvidaci drobných ohnisek v místech, která jsou zcela pod kontrolou.

V Hřensku stále zasahují jednotky z Plzeňského kraje

V tuto chvíli je na místě zásahu z Plzeňského kraje 9 dobrovolných jednotek o 27 členech a 13 jednotek profesionálních o 33 příslušnících.

Hlavní činností našeho odřadu bylo od 26. 7. 2022 do 30. 7. 2022 rozvinutí cca 4 km dopravního a útočného vedení , kyvadlová doprava vody cisternami, zprůchodnění cesty od popadaných stromů za pomocí motorových pil v délce 1,5 km k novému ohnisku požáru a hasební práce ve velmi složitém terénu.

První 3 dny jsme realizovali pouze požární obranu na přiděleném úseku. Dále jsme prováděli průzkumy ve skalnatém terénu, dálkovou dopravu vody za pomoci vysokokapacitního čerpadla Somati, požární obranu hotelů na Mezní Louce a koordinaci jednotek v našem sektoru a úsecích.

Velice se nám osvědčilo použití čtyřkolek v terénu, v němž se standardní vozidlo může pohybovat jen stěží, či vůbec. Využíváme je zejména na dopravu materiálu, hasičů a na průzkum.

Bohužel došlo i k jednomu zranění dobrovolného hasiče z JSDH Bílá Hora. Mělo by jít o tržnou ránu na stehně, nicméně nejde o příliš závažné zranění a my mu přejeme brzké zotavení.

HZS Plzeňského kraje

78 kilometrů hadic je nataženo v Národním parku České Švýcarsko. Tohle je ta, která je absolutně nejvýš, na Pravčické bráně.

HZS Ústeckého kraje

NA místě vydatně pomáhají i vozidla a příslušníci Záchranného útvaru

Činnost našich jednotek i nadále spočívá především v provádění hasebních prací speciální kolovou technikou a tvorbě hadicových vedení orientovaných do těžce přístupného terénu.

V rekognoskaci terénu se za poslední dny osvědčilo využití cisternového zodolněného vozidla CZS 15 Triton, který na místě mimořádné události slouží jako průzkumné vozidlo.

Víceúčelový stroj Huddig 1260c poskytuje support ostatním cisternám ve zprůjezdňování lesních cest. Prioritou je také vytváření protipožárních pásů, zamezujících šíření požáru.

Pro pravidelné zajišťování dodávky pohonných hmot zasahující technice byl na místo ustaven tankovací kontejner KTA určený k přepravě a výdeji pohonných hmot.

V rámci zajištění nepřetržité činnosti na místě zásahu jednotky ZÚ HZS ČR pracují ve dvou skupinách, které se pravidelně střídají po osmi hodinách.

Aktuálně v Hřensku zasahuje 46 příslušníků Záchranného útvaru ze všech tří dislokací z nichž polovina je vždy po dvou dnech vystřídána novou skupinou.

Po rannom brífingu na letisku v Ústí nad Labem bolo rozhodnuté, že slovenské vrtuľníky budú počas dnešného dňa nasadené na nedostupné kopce Bournak a Vetrovec na východnej strane požiariska.

V daných lokalitách budú nasadené aj s ďalšími vrtuľníkmi, aby došlo k čo najefektívnejšiemu haseniu.

Slovenský tím naďalej obsluhuje všetky tri umelo vytvorené plniace nádrže na stanoviskách Mezná a Vysoká Lípa. Využitie fireflexov a ich taktické umiestnenie blízko požiariska dnes ocenil aj generálny riaditeľ HZS ČR Vladimír Vlček.

Náš slovenský tím prídu do zasiahnutej oblasti zajtra podporiť Pavol Mikulášek – prezident HaZZ a Dušan Timko – vymenovaný na zastupovanie krajského riaditeľa KR HaZZ v Bratislave.

Slovenskí hasiči predpokladajú, že budú v zasiahnutej lokalite pomáhať do piatka. Všetko však záleží od vývinu situácie na požiarisku, ktorá je už pár dní stabilizovaná a nezhoršuje sa.

Moduly hasenia Slovensko

Noc byla relativně klidná, prováděli jsme neustálý průzkum, kontrolu požářiště, jestli nedošlo k rozhoření nových ohnisek. Žádná jsme neobjevili. Nasazeno je 900 hasičů, povolány odřady z celé republiky.

Přijely posily s dalšími cisternami, čtyřkolkami, čerpadly a dalším technickým vybavením. Na místě je pře 200 cisteren. Pohybujeme se ve velmi náročném terénu. celková plocha je zmenšena zhruba o pětinu, ze zhruba 3 600 hektarů, 2 860 hektarů.

Nasazení letecké techniky: 4 vrtulníky Česko, 2 vrtulníky Slovensko, 12 vrtulníků Německo, 3 letadla Česko, 2 Švédsko. Problémové lokality jsou Bouřňák, Větrovec, Křídelní stěna, Hřensko, Hluboký důl.

HZS Ústeckého kraje

Podle aktuálních informací zasahuje v NP České Švýcarsko celkem 49 hasičů a 18 kusů techniky z Prahy. Během včerejšího dne odvezli do Hřenska 100 kusů hadic typu B a 100 kusů hadic typu C.

HZS Praha

Další část profesionálních a dobrovolných hasičů jede z Prahy pomáhat do Hřenska. Doplní náš čerpací odřad, hasicí odřad, pomoc štábu a zajištění nasazování hasicích letadel.

Za Prahu je nasazeno 15 dobrovolných a 45 profesionálních hasičů.

HZS Praha
Sdílet
Seriál: Požár v Národním parku České Švýcarsko 2022