Úterý 9. srpna 2022, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Požár v národním parku České Švýcarsko mají hasiči pod kontrolou, intenzivně dohašují jednotlivé sektory

V neděli 24. července 2022 v sedm hodin ráno obdržela Správa Národního parku České Švýcarsko od saské stráže přírody hlášení o silném sloupci kouře stoupajícím z lesa v oblasti Hřenska.

Strážci přírody na české straně předali hlášení jednotce sboru dobrovolných hasičů Hřensko za účelem ověření a nalezení místa, odkud kouř stoupá. Členové jednotky Hřensko následně potvrdili oheň v oblasti Malinového dolu u obce Hřensko a iniciovali hasební zásah.

Příčina požáru zatím není správě národního parku známá. Vysoce pravděpodobný je lidský faktor, neboť z nedávné doby není známa žádná přírodní událost (např. úder blesku), která by mohla vést ke vzniku ohně.

Událost sledujeme v on-line zpravodajství níže.

I hasiči z Pardubického kraje bojují s plameny v NP České Švýcarsko. V noci se hasiči zaměřovali na likvidaci ohnisek na skalách přímo nad Hřenskem a požární obranu obcí.

„Teď se přeskupily jednotky a pokračujeme v likvidaci ohnisek,“ říká velitel odřadu ppor. Petr Dvořák.

HZS Pardubického kraje

Na pomoc do Českého Švýcarska vyjel z Ostravy čerpací odřad HZS Moravskoslezské­ho kraje

Sedm profesionálních hasičů z Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (HZS MSK) se čtyřmi vozidly, a hlavně s velkoobjemovým čerpadlem Somati, dorazilo ve středu 27. 7. 2022 ráno do Hřenska, aby se mohli zapojit do pomoci při rozsáhlém požáru v národním parku České Švýcarsko. Dovezli sem tři kilometry hadic, které společně s čerpadlem umožní snazší dálkovou dopravu vody do odlehlejších částí ohněm zasaženého parku.

Velkoobjemové čerpadlo Somati, doplněné o hadice o průměru 120 mm, umožní dálkovou dopravu vody o objemu až 8000 litrů za minutu. Je předpoklad, že čerpací odřad HZS MSK zde bude v tomto složení nasazen nejméně tři dny, pak dojde k vystřídání příslušníků HZS MSK za čerstvé síly.

Do Ústeckého kraje dojel z Ostravy dopravní automobil, velitelský automobil a dva kontejnerové automobily, na nichž je naloženo čerpadlo Somati a tři kilometry hadic.

por. Mgr. Petr Kůdela
tiskový mluvčí
HZS Moravskoslezské­ho kraje

Hasiči v noci zajistli požární obranu evakuovaných obcí Mezná, Mezní Louka a Vysoká Lípa. Požár v současné chvíli neohrožuje zatím neevakuovanou obec Janov. Hlavní hasební práce probíhají na skalách přímo ve Hřensku, kde hasiči k likvidaci ohnisek používají i automobilové žebříky.

HZS Ústeckého kraje

Od včerejších odpoledních hodin se k leteckému hašení v Hřensku připojil vrtulník z Polska a od dnešního rána je doplní vrtulník ze Slovenska, který je již na letišti v Ústí nad Labem.

HZS Ústeckého kraje

V rámci zajištění 24hodinové akceschopnosti jednotek Záchranného útvaru byla dnes jednotka složená ze všech tří dislokací ZÚ HZS ČR na místě posílena o další příslušníky, kteří v rámci pravidelného osmihodinového cyklu budou v následujících dnech zajišťovat střídání a support našim zasahujícím kolegům.

Na pomoc do Českého Švýcarska vyjel z Ostravy čerpací odřad HZS MSK

Sedm profesionálních hasičů z Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (HZS MSK) se čtyřmi vozidly, a hlavně s velkoobjemovým čerpadlem Somati, dorazilo ve středu 27. 7. 2022 ráno do Hřenska, aby se mohli zapojit do pomoci při rozsáhlém požáru v národním parku České Švýcarsko. Dovezli sem tři kilometry hadic, které společně s čerpadlem umožní snazší dálkovou dopravu vody do odlehlejších částí ohněm zasaženého parku.

Velkoobjemové čerpadlo Somati, doplněné o hadice o průměru 120 mm, umožní dálkovou dopravu vody o objemu až 8000 litrů za minutu. Je předpoklad, že čerpací odřad HZS MSK zde bude v tomto složení nasazen nejméně tři dny, pak dojde k vystřídání příslušníků HZS MSK za čerstvé síly.

Do Ústeckého kraje dojel z Ostravy dopravní automobil, velitelský automobil a dva kontejnerové automobily, na nichž je naloženo čerpadlo Somati a tři kilometry hadic.

por. Mgr. Petr Kůdela
tiskový mluvčí
HZS Moravskoslezské­ho kraje

Hasiči stále zasahují na ploše 5×2 kilometru. V nočních hodinách se hasiči zaměřují na likvidaci malých ohnisek na skalách přímo nad Hřenskem a požární obranu evakuovaných obcí. Hasičům se také daří držet oheň v dostatečné vzdálenosti od zatím neevakuované obce Janov.

HZS Ústeckého kraje

Fotografie opět nabízí fotodokumentační oddělení HZS.

Na pomoc s likvidací lesních požárů v Českém Švýcarsku byly vyslány i odřady HZS krajů a ZÚ HZS ČR

Hasební zásah při likvidaci rozsáhlých lesních požárů v oblasti NP České Švýcarsko se nezastavil, v oblasti je aktuálně nasazeno 410 hasičů z 83 jednotek.

Situaci na místě události zhoršily v pondělních odpoledních a večerních hodinách povětrnostní podmínky, které urychlily šíření požáru a podněcovaly vznik nových ohnisek v těžko přístupném terénu.

Z toho důvodu bylo už v pondělí večer po konzultaci generálního ředitele HZS ČR Vladimíra Vlčka s krajským ředitelem HZS Ústeckého kraje Romanem Vyskočilem rozhodnuto o vyslání dalších sil a prostředků formou krajských odřadů a Záchranného útvaru HZS ČR.

Na pomoc s hašením byly vyslány z regionů desítky kusů zásahové techniky a více než stovka profesionálních hasičů. V terénu jsou i s posilou odřadů nasazeny cisternové automobilové stříkačky, včetně těch velkokapacitních a zodolněných speciálů ZÚ HZS ČR.

Pomáhají také velkoobjemová čerpadla, která umožňují dálkovou dopravu vody, a to každé až na vzdálenost 2 km.

Na místo se hasiči přemisťovali také pomocí dopravních automobilů, využívají týlové kontejnery a čtyřkolky. Soupis nasazené techniky za jednotlivé kraje je k dispozici níže.

Odřady vyslaly hasičské záchranné sbory ze Středočeského, Libereckého, Plzeňského, Královéhradeckého a Pardubického kraje kraje, Prahy a Záchranný útvar HZS ČR.

Zásah na místě komplikuje velmi náročný terén, na velkou část zasaženého území se hasiči vůbec nedostanou. Na požářišti je množství popadaných stromů poškozených kůrovcem.

V okolí jsou navíc úzké komunikace, které musí jednotky primárně využít pro dopravu vody. I z toho důvodu apelujeme na všechny občany, aby se pokud možno cestám do zasažené oblasti v nejbližších dnech zcela vyhnuli a nekomplikovali tak průběh zásahu.

Jednotky se po celou dobu soustřeďují na zastavení šíření požáru, ochranu obydlí a evakuaci obyvatel. Vzhledem k nepřístupnosti terénu je pro hasební zásah klíčová letecká technika. Doposud bylo na místě nasazeno průběžně pět vrtulníků a tři letadla.

V rámci Mechanismu civilní ochrany EU požádal Hasičský záchranný sbor ČR o další techniku k leteckému hašení, vyhověly Polsko, Slovensko a Itálie. Vzhledem k hustému leteckému provozu je na místě potřeba technika, která pojme co největší množství vody.

Nasazení dalších dvou vrtulníků (Polsko, Slovenskou) a tří letadel Canadair (Itálie) se předpokládá v následujících hodinách.

Nasazená technika HZS krajů:

Záchranný útvar HZS ČR (11 příslušníků)

 • 3× CAS (CV40, CZS40)
 • 2× DA
 • 2× NA
 • 1× VEA

HZS Ústeckého kraje (23 příslušníků)

 • 2× CAS 30
 • 2× AZ 30
 • 1× AP 30
 • 2× VEA
 • 1× KTA
 • 1× KNP
 • 1× UA

HZS Libereckého kraje (18 příslušníků)

 • 2× CAS 30
 • 2× CAS 20
 • 2× DA

HZS Středočeského kraje (20 příslušníků)

 • 1× KCE SOMATI
 • 2× CAS 20
 • 1× CAS 30
 • 2× DA + 4×4 čtyřkolka

HZS Plzeňského kraje (27 příslušníků)

 • 1× HFS 150
 • 1× KH (2km)
 • 1× KTY
 • 2× VEA
 • 2× CAS 20
 • 2× CAS 30
 • 2× DA

HZS hl. m. Prahy (6 příslušníků)

 • 1× KCE SOMATI
 • 1× KTY
 • 1× VEA

HZS Královéhradeckého kraje (13 příslušníků)

 • 1× KCE SOMATI
 • 1× KTY
 • 1× CAS 20
 • 1× CAS 30
 • 1× DA
 • 1× VEA

HZS Pardubického kraje (18 příslušníků)

 • 2× CAS 20
 • 2× CAS 30
 • 2× DA

Vzhledem k rychlosti šíření požáru a potřebě zajistit preventivní ochranu obyvatelstva v sídelních útvarech na východní straně NP České Švýcarsko (Doubice, Kyjov, Krásná Lípa, Jetřichovice, Chřibská, Rybniště) navrhla Krásná Lípa prostřednictvím krizového řízení ORP Rumburk krizovému štábu zvážení možnosti provedení preventivního prokácení pruhů v suchých lesních porostech NP a odklizení suché biomasy.

Jako ideální místo pro tento zásah se jeví lokalita České silnice (zpevněná lesní cesta z Vysoké Lípy na státní hranici), které je velmi dobře přístupná a dobře zásobovatelná vodou z řeky Křinice.

Opatření lze realizovat v místě dostupnou lesnickou techniku aktuálně operující na majetku Lesů ČR ve Šluknovském výběžku.


Bezpečnostní kácení podél České silnice bylo následně krizovým štábem povoleno. Práce byly zahájeny.

Krásná Lípa

Sdílet