Úterý 26. března 2019, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Partner: Nordex 970x150 Cobra OK

Mimořádná tematická kontrola odkališť

Vzhledem k nedávnému úniku toxických kalů z nádrže hliníkárny poblíž maďarské obce Kolontár a úkolu uloženému místopředsedou vlády a ministrem vnitra Radkem Johnem, souvisejícím s obavami veřejnosti ohledně řešení bezpečnostní problematiky odkališť v České republice, byl dnes vydán rozkaz generálního ředitele HZS ČR k provedení mimořádných tematických kontrol.

Předmětem těchto tematických kontrol budou odkaliště uvedená v seznamu vodních děl I. – IV. kategorie dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Při vytipování odkališť budou příslušníci HZS ČR spolupracovat s krajskými úřady. Teprve v rámci této spolupráce vzniknou konkrétní seznamy kontrolovaných lokalit.

Cílem kontroly je vyhodnotit zajištění podmínek bezpečnosti odkaliště (případně související dokumentaci). Při každé kontrole bude upozorněno na odpovědnost vlastníků a provozovatelů za bezpečné provozování odkaliště. Vyskytne-li se při kontrole pochybnost o celistvosti a stabilitě hráze odkaliště, bude tento poznatek bez odkladu oznámen vodoprávnímu úřadu. Při kontrole budou hasiči také věnovat pozornost zejména dokumentaci vztahující se k technickým podmínkám a návodům k technologiím.

Příslušníci HZS ČR se budou také zabývat dodržováním technických podmínek a návodů, označováním pracovišť a ostatních míst příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny a dodržování dalších povinností stanovených předpisy o požární ochraně ke zjištění aktuálního stavu bezpečnosti odkališť a posouzení pravděpodobnosti výskytu mimořádné události obdobného charakteru, jako v případě úniku toxických kalů z již zmiňované nádrže hliníkárny poblíž maďarské obce Kolontár. Kontroly nebudou předem ohlašovány kontrolovaným subjektům.

Vzhledem k tomu, že se likvidace případné havárie z velké části týká činnosti zasahujících hasičů budou také kontrolovány volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, provádění školení a odborné přípravy zaměstnanců o požární ochraně, obsah a vedení dokumentace požární ochrany a pravidelné kontroly prováděné prostřednictvím odborně způsobilé osoby na úseku požární ochrany.

Výsledky kontrol budou z jednotlivých HZS krajů zaslány na MV – GŘ HZS ČR do 20. října 2010. Po jejich zpracování bude možné případné výsledky kontrol zveřejnit.

ilustrační foto Geosan

kpt. Bc. Radek Kislinger
tiskový mluvčí
MV-GŘ HZS ČR

Sdílet
Banner VIP: Devold 970x150 OK