Neděle 7. března 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči v rámci kontrol odkališť navštívili dílo u Bělova

Na základě nařízených mimořádných kontrol odkališť v celé ČR provedli hasiči na území Zlínského kraje jednu kontrolní akci.

Dne 15. 10. 2010 v 09:00 hod. byla zahájena mimořádná tematická kontrola bývalého odkaliště u obce Bělov na Kroměřížsku, které je již uzavřeno a je prováděna jeho rekultivace speciální technologií.

Odkaliště Teplárny Otrokovice bylo provozováno v letech 1970 – 1996, kdy byl ukládán popílek a struska na určené místo mezi obcí Bělov a Nová Dědina. Technologií transportu hydraulického vedení zde byl dopravován popílek až do roku 1996. V tomto roce tento způsob ukládky skončil a začal proces technické a biologické rekultivace.

Vodní dílo IV. kategorie je pod stálým dozorem a až do roku 2020 zde dochází k revitalizaci odkaliště suchou cestou. Byla zahájena rekultivace plochy, včetně zatravnění a osazení dřevin. Plocha skládky je asi 15 hektarů a zbylé dva hektary tvoří povrchová vodní nádrž. Pro teplárnu provádí uzavírání místa vybraná odborně způsobilá společnost.

V současné době je prováděna technologická rekultivace s použitím certifikovaného stavebního materiálu – Otosanu. Tato látka vytváří nepropustné vrstvy, které po ukončení dosáhnou asi 40 metrů celkové výšky hrázového systému. Celý systém hrází a úložiště uschovává 1,78 mil. m3 popílku a strusky, uloženého do roku 1996. Celkový objem uzavíraného materiálu dosáhne v roce 2020 objemu 0,74 mil. m3 Otosanu, který je válcován a zhutňován.

Dnešní kontroly se účastnil osobně vedoucí oddělení prevence HZS Zlínského kraje, Územní odbor Kroměříž, mjr. Ing. Bc. Jiří Peřina. Ten si v doprovodu zástupců majitele prohlédl celý areál, pořídil fotodokumentaci a ve firmě se seznámil s důležitými dokumenty.

ze závěrů kontroly vyplývají první poznatky:

  • samotná hráz bývalého odkaliště je pevná, bez narušení, vysoká stabilita díla
  • část místa je již rekultivována a byla kolaudována
  • technickou a biologickou rekultivaci provádí odborně způsobilá společnost
  • vzhledem k současnému stavu a poloze bývalého odkaliště nehrozí ohrožení okolních obcí
  • příjezdové cesty jsou chráněny mechanickou závorou, včetně zákazů vjezdu i vstupu

Kontrola se seznámila také se závěry analýzy rizik z roku 2009, ze kterých je zřejmé, že nebylo prokázáno žádné zdravotní a ekologické riziko. Problematika vyplavování malého množství arsenu ze staré zátěže je prakticky již vyřešena a po dokončení technické a biologické rekultivace se složiště vrátí jako zajímavý krajinný prvek do okolní krajiny. Pravidelný monitoring spadu neprokázal žádnou zvýšenou prašnost v této lokalitě.

Na území Zlínského kraje není v součastné době provozováno žádné technologické zařízení ve formě klasického odkaliště.

mjr. Mgr. Bc. Ivo Mitáček
tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje

Sdílet
Seriál: Mimořádné kontroly odkališť - říjen 2010