Pátek 22. března 2019, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Kobit THZ 970*150 OK

Kontroly odkališť proběhly i v Královéhra­deckém kraji

Příslušníci odboru prevence Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje provedli v uplynulých dnech na základě rozkazu generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR kontroly odkališť v Královéhradec­kém kraji.

Mimořádné tematické kontroly se uskutečnily vzhledem k nedávnému úniku toxických kalů z nádrže hliníkárny poblíž maďarské obce Kolontár. Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje spolupracoval při vytipování odkališť s krajským úřadem a Českou inspekcí životního prostředí.

V Královéhradeckém kraji byla vytipována tři odkaliště s teplárenským popílkem, která se nachází ve Dvoře Králové nad Labem a Debrném na Trutnovsku, dále v Dolní Radechové na Náchodsku. Hasiči kontrolovali technické stavy odkališť, zaměřili se na dodržování technických podmínek a návodů, označování pracovišť a ostatních míst příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy a zákazy a také na to, zda probíhají pravidelné kontroly prováděné odborně způsobilou osobou. Příslušníci sboru zkontrolovali únikové a přístupové cesty nebo volné nástupní plochy pro požární techniku.

Provedené kontroly neodhalily žádné nedostatky ani pochybení ze strany provozovatelů.

por. Bc. Martina Žahourková
tisková mluvčí
HZS Královéhradec­kého kraje
Sdílet
Banner DrägerCZ 970