Čtvrtek 18. srpna 2022, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Poskytnutí první pomoci zraněnému hasiči na místě zásahu – úraz elektrickým proudem, tepenné krvácení

Účinek elektrického proudu na organismus závisí zejména na jeho typu (střídavý nebo stejnosměrný), napětí, trvání průchodu proudu, odporu těla, který vytváří především pokožka (odpor se významně sníží při kontaktu s vlhkou kůží) a na dráze, kterou proud prochází.

V první fázi si na místo události povoláme záchrannou službu.

 • Pokud je postižený při vědomí:
  • posadíme jej do polohy vpolosedě;
  • postiženého sledujeme – komunikujeme s ním, opakovaně ověřujeme, jak se cítí;
 • Pokud je postižený v bezvědomí:
  • položíme jej do polohy na zádech s mírně zakloněnou hlavou;
  • ověříme, zda přece jen nereaguje (poplácáním po tváři, oslovením);
  • ověříme, zda dýchá:
   • pokud dýchá zřetelně a jasně (vidíme, že dýchá normálně – v normálním tempu, „jako když spí“), ponecháme jej v poloze na zádech a TRVALE sledujeme stav dýchání. NEOTÁČÍME jej do „stabilizované polohy“ – ztratili bychom přehled o stavu dýchání a nevšimli bychom si, pokud dojde k jeho zástavě
   • pokud nedýchá, nebo dýchá „divně“ (ojedinělé nádechy v nápadně dlouhých intervalech, „lapavé“ nádechy, „chrčení“, pohyby úst připomínající „kapra na suchu“ – zahájíme neodkladnou resuscitaci

Zástava masivního krvácení je jednou z nejdůležitějších činností při poskytování první pomoci. Při poranění velké tepny je život člověka ohrožen během několika desítek vteřin. Při náhlé krevní ztrátě (více než 1,5 litru krve) dochází k rozvoji tzv. šokového stavu, jehož podstatou je snaha organismu zajistit zásobování kyslíkem životně důležitým orgánům (srdce, mozek), a to i na úkor orgánů ostatních. Není-li rychle a adekvátně léčen, dochází k nezvratným změnám a úmrtí zraněného.

Nezapomeňte dbát na svou ochranu a předejdete tak nepříjemnému běháním po nemocnicích a různých vyšetření na infekční nemoci (hepatitida typu A, B, C, HIV, …), proto na krvavá poranění používejte jednorázové chirurgické rukavice z latexu, nitrilu nebo vinilu. Cena páru takových rukavic je něco málo přes 10 Kč, což je určitě zanedbatelná položka, která může ochránit před infekční nemocí, při ošetřování krvavých poranění.

Masivní vnější krvácení (nerozlišujeme již, zda je tepenné nebo žilní)

Zraněného položte, postiženou končetinu zvedněte do výše, nikdy neošetřujte zraněného ve stoje.

Při masivním krvácení nenecháváme zraněné chodit z důvodu poklesu krevního tlaku a možnému horšímu zásobení mozku, kdy nám mohou zraněné osoby zkolabovat a při pádu si způsobit další zranění.

 1. zástava krvácení stiskem cévy přímo v ráně, pro lepší utěsnění je možné obalit si prsty „sterilním“ krytím nebo kusem obvazu, po stlačení tlak nepovolujte do předání ZZS
 2. zástava krvácení tlakovým obvazem (hotový obvaz č. 3 nebo velká vrstva krycího materiálu a elastické obinadlo, pokud potřebujete mít volné ruce):
  • skládá se z tří základních vrstev:
   1. vrstva krycí – přikládá se přímo na ránu, po jejím přiložení na ránu se s ní již nepohybujte (např. sterilní čtverec)
   2. vrstva tlaková – svým tlakem zastavuje krvácení z poraněné cévy (např. vrstva gázy alespoň 5 cm vysoká nebo další obvaz, který vyndáme pouze z obalu a stočený ho přikládáme na první vrstvu)
   3. vrstva připevňovací – připevní obvaz k ráně (např. obinadlo, může být elastické)

Po dokončení obvazu sledujte jeho funkčnost, při prosakování obvazu přidejte další tlakové vrstvy (předchozí nesnímejte), tlakový obvaz může mít až tři tlakové vrstvy (při dalším prosakování již není efektivní přikládat další vrstvy a je potřeba přiložit zaškrcovadlo).

Pro větší účinnost tlakového obvazu ho po zajištění proti pohybu (první otáčky, které zakryjí celou tlakovou vrstvu na ráně) na místě rány a tedy i tlakového polštáře překřižte a utáhněte jednotlivé otáčky.

 1. zástava krvácení zaškrcovadlem
  • tento způsob volte pouze ve výjimečných případech, neboť do zaškrcené končetiny uzavřete přívod kyslíku a živin, což může v následku zapříčinit ztrátu celé končetiny
  • indikace přiložení zaškrcovadla:
   1. masivní krvácení z pažní a stehenní tepny u dospělých, jež nelze zastavit jiným způsobem
   2. úrazová amputace končetiny provázená masivním krvácením
   3. prosakuje-li třetí tlaková vrstva správně přiloženého tlakového obvazu
   4. otevřená zlomenina provázená masivním krvácením
   5. zaklíněné cizí těleso v ráně provázené masivním krvácením
   6. při některých typech crush syndromu – syndromu ze zasypání
  • zaškrcovadlo přikládejte vždy přes oděv, nikdy do blízkosti kloubu, na krk a v místě dvou kostí (lze přiložit jen na stehno nebo na paži mezi loket a rameno), výjimku tvoří amputace, u níž je oddělena koncová část kloubu, což umožní stištění cév i v prostoru mezi kostmi
  • zaškrcovadlo musí být dostatečně široké (nejméně 5 cm – např. klasické gumové nebo taktické CAT,….)

Zaškrcovalo při přikládání musí být napnuté tak, aby se vytvořil tlak na utlačovanou tkáň a cévy, v opačném případě špatně přiložené zaškrcovalo paradoxně urychlí žilní krvácení.

 • zaškrcenou končetinu znehybníme a chladíme (pokud k tomu máme vhodné prostředky)
 • při správně přiloženém zaškrcovadle je končetina na okrajích bledá, není hmatný puls na tepnách, končetina je chladnější, při stlačení nehtových lůžek zůstanou bledá a nezrůžoví
 • přiložené zaškrcovadlo již nepovolujte, způsobíte pokračování masivního krvácení a pro zraněného to může být fatalní
 • na přiložené zaškrcovadlo zapište čas jeho přiložení
Sdílet
Seriál: Na pomoc jednotkám