Středa 29. června 2022, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Kontroly provozuschopnosti věcných prostředků chemické služby

Blíží se poslední kvartál výcvikového roku 2011 a mezi povinná témata odborné přípravy jednotek požární ochrany letošního roku patří rovněž kontroly provozuschopnosti věcných prostředků chemické služby.

Ilustrační foto

Oddíl zabývající se chemickou službou začíná v Řádu výkonu služby u JPO na straně 38. Mimo jiné stanoví, že provozní kontrolou věcného prostředku je předepsaná zkouška nebo soubor předepsaných zkoušek jeho parametrů, kterými se prokazuje provozuschopnost, bezpečnost a funkčnost. Typy zkoušek pro provozní kontrolu jsou deklarovány výrobcem, českou technickou normou, technickým předpisem nebo mezinárodním technickým pravidlem.

Zkoušky se provádí na zkušebním zařízení, které má platné ověření nebo kalibraci. Provozní kontrola se provádí před zařazením prostředku do užívání, po použití věcného prostředku, v případě podezření na závadu nebo periodicky zpravidla hasičem-technikem chemické služby, který je oprávněnou osobou. Provozuschopnost věcných prostředků chemické služby je stav, kdy je zajištěna jejich správná funkčnost, kompletnost, celistvost a neporušenost.

Provozuschopnost se zajišťuje pravidelnou údržbou, opravami, prováděním kontrol a revizí ve stanovených termínech. Rozsah a termíny provozních kontrol a zkoušek prostředků chemické služby stanoví příloha č. 7/CH řádu na straně 125.

Téma je povinné pro všechny členy jednotky, za provedení kontrol a provozuschopnost prostředků zodpovídá samozřejmě velitel jednotky. Řád výkonu služby opět přikládáme k tomuto článku.

Sdílet
Přiložené soubory
rvs.pdf zobrazit online PDF 1 MB
Seriál: Na pomoc jednotkám