Neděle 21. dubna 2024, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Rescue Patrol 2011 zakončil náročný noční zásah

12. ročník mezinárodního záchranářského cvičení Rescue Patrol proběhl 6.–11. září 2011 v České Kamenici a okolí.

Cvičení proběhlo pod záštitou MUDr. Bc. Dany Hlaváčkové, členky výboru odborné společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof a vědeckého sekretáře odborné společnosti krizové připravenosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně, Bc. Martina Hrušky, starosty města Česká Kamenice, a hejtmanky Ústeckého kraje Jany Vaňhové. Pro zdravotní sestry, zdravotnické asistenty a zdravotnické záchranáře byla akce zařazena do kreditního systému vzdělávání ČAS pod číslem ČAS/KK/2514/2011.

Cvičení se zúčastnilo více než 150 záchranářů z České a Slovenské republiky, a to z těchto jednotek:

 • Záchranáři Česká Kamenice, o. s.
 • Nemocniční základna AČR (jejíž spojaři opět zajišťovali techniku a provoz radiokomunikace pro celé cvičení, za což jim patří veliký dík)
 • SDH Záchranáři Písek
 • JSDH Žatec
 • A-Z Medical Service
 • VOŠZ a SZŠ Ústí nad Labem
 • SDH Hejnice (kynologická skupina)
 • SZBK Ústeckého kraje
 • Záchranná služba východ (SR)
 • občanské združenie Mrak (SR)
 • JSDH Obecnice
 • JSDH Chrást
 • JSDH Česká Kamenice
 • HZS Česká Kamenice
 • ZZS ÚK
 • Zásahová jednotka Policie ČR Ústeckého kraje
 • Záchranáři Žatec, o. s.
 • SZŠ Chomutov.

V průběhu cvičení se na zásazích podílelo přes 60 figurantů, kteří i za deště a do časných ranních hodin obětavě zajišťovali realistický průběh cvičení a pod vedením týmu maskérů (Elišky Hanzlové, Michaely Havlíčkové a Zuzany Kupkové) dokázali přesvědčivě sehrát všechna požadovaná poranění. Zásahy hodnotilo 15 odborných komisařů z HZS, ZZS, AČR, PČR a kynologů včetně zástupce českého USAR týmu.

Cvičení bylo zahájeno testem odborných znalostí zúčastněných jednotek, hlavním cílem bylo zajistit maximální bezpečnost zasahujících a figurantů v průběhu cvičení, proto byl kladen důraz například na bezpečný transport či správnou kontrolu a použití dýchací techniky.


Přednáškové bloky zahájila kpt. Mgr. Jana Majzlíková, psycholožka HZS Ústeckého kraje, která zasahující seznámila s prevencí vzniku posttraumatické stresové poruchy u záchranářů. Prap. Mojmír Zdráhal ze 6. polní nemocnice představil účastníkům svoji práci zdravotníka OMLT v provincii Wardak v Afghánistánu a specifika polní medicíny.

Nakonec byli zasahující za pomoci fotografií z předchozích ročníků seznámeni s nejčastějšími chybami, které se v průběhu zásahů vyskytují, aby se jich letos mohli vyvarovat a aby nedocházelo ke zbytečným zraněním.

Odpolední blok byl zahájen ukázkou práce zásahové jednotky při napadení posádky ZZS během resuscitace. Poté se zasahující přesunuli do areálu bývalé textilní továrny Benar, kde proběhl první velký a mediálně nejzajímavější zásah – výbuch kotelny.

Zasahující museli v sutinách dohledat, vyprostit a ošetřit 60 zraněných osob. Ve večerních a nočních hodinách museli zasahující prokázat velkou fyzickou zdatnost, neboť museli zvládnout výstup hned na dva velké kopce v okolí Kamenice – Zámecký vrch a vyhlídku Jehla.

Ze Zámeckého vrchu transportovali skupinu dvaceti intoxikovaných osob, které se otrávily během firemního teambuildingu vlastnoručně uvařeným čajem. Na vyhlídce Jehla si museli poradit se skupinou zahraničních turistů, kteří zabloudili a během snahy o nalezení cesty zpět se zřítili ze skalní vyhlídky.

Čtvrtek byl zahájen hromadnou evakuací všech škol v České Kamenici po oznámení uložení nástražného výbušného zařízení do některé ze škol, záchranářům nebylo známo do jaké. Z důvodu nácviku evakuace byl evakuován také městský úřad v České Kamenici.

Díky evakuaci byly zjištěny mnohé nedostatky, záchranáři poskytli po evakuaci objektům vyhodnocení a doporučení nutných změn. Na odpoledne se záchranáři přesunuli do bývalého vojenského prostoru Rabštejn, kde si museli poradit s množstvím menších zásahů, např. s osobami pohřešovanými v jeskynním systému, výbuchem munice či s vypátráním skupiny osob v lese. Zásahy probíhaly až do nočních hodin.


Pátek byl opět zahájen blokem přednášek. Prvním přednášejícím byl MUDr. Ilja Deyl, ředitel ZZS ÚK, p. o., který představil zasahujícím historii letecké záchranné služby ve světě i v České republice při příležitosti 20. výročí LZZS v Ústeckém kraji.

Druhé přednášky se ujal ppor. Luboš Klobása z HZS Středočeského kraje, který představil práci zasahujících jednotek v Chrastavě během povodní 2010 v Libereckém kraji. Na tuto přednášku navázalo odpoledne tematicky zaměřené na povodně. Zasahující vybudovali protipovodňovou hráz, postavili polní ošetřovnu a evakuovali území ohrožené zvláštní povodní.

Během evakuace museli informovat např. neslyšící občany či si poradit s lidmi, kteří odmítali opustit své domovy. Po průchodu povodňové vlny vystavěli provizorní přemostění a prohledali znovu území, kde nalezli např. vyplavený chemický sklad či osoby v zaplavených autech, které museli z aut dostat pomocí vrtulníku simulovaného plošinou.

Závěrečný noční zásah proběhl opět v areálu Benar, kde bylo simulováno zhroucení budovy po otřesech půdy. Pro zdravotníky AČR byl navíc připraven specializovaný zásah v jeskynním systému Rabštejn.


V sobotu se zasahujícím představily firmy Rock Empire, u které si mohli zasahující nakoupit lezecké vybavení za výhodné ceny, firma Variant Plus umožnila vyzkoušení inspekční kamery a firma Protrade představila identifikační systémy a pečetě na vybavení. Odpoledne pak měli všichni včetně figurantů možnost vyzkoušet si slaňování z plošiny, lanovku přes řeku, projít si jeskynní systém, kde pracovali s inspekční kamerou, a vyzkoušet si vyhledání osob v polygonu.

I v letošním nepříznivém roce nám zachovali přízeň sponzoři, za což jsme jim velmi vděční, neboť bez jejich pomoci by nebylo možné cvičení uskutečnit. Hlavním partnerem cvičení je již tradičně firma Coca-Cola (zajištění pitného režimu záchranářů po celou dobu cvičení).

Dalšími sponzory se letos staly firmy Al-Namura (energetické tyčinky Shock), Jerky (sušené maso), Limma food a. s. (pečivo po celou dobu cvičení), Plzeňský prazdroj (nealkoholické pivo Birell), RP Gastro (plastové kelímky), Kvapilík (hasící spreje Pyrocool), Kartografie Praha (mapy). Od firmy Outdoor stuff získali figuranti hřejivé polštářky, firma E-army zajistila chemická světla, firmy Dina-Hitex a Protrade dodaly identifikační pásky, firma Humi outdoor ponožky a pláštěnky. Od firmy Sambar sport a Probo dostali účastníci slevu na nákup. Firma Juta poskytla protipovodňové pytle. Firma Screening zajistila tisk všech materiálů na cvičení, firma Variant Plus poskytla výraznou slevu na zakoupení inspekční kamery a firma DZS Kryry zapůjčila sanitní vůz.

Největší poděkování patří městu Česká Kamenice za finanční podporu a za poskytnutí všech lokalit, bez vstřícného přístupu města by nebylo možné cvičení uskutečnit, a restauraci Starý klub, která se o zasahující vzorně starala po celou dobu cvičení. Školní jídelně děkujeme za vstřícný přístup při realizaci snídaní a zapůjčení vybavení jídelny na sobotní den a HZS Česká Kamenice a JSDH Česká Kamenice za pomoc při přípravě cvičení.

Doufáme, že cvičení bylo pro všechny přínosem a že si z něj odnesou mnoho zkušeností pro svou praxi. I přes extrémní náročnost cvičení a velké vyčerpání prokázali velkou profesionalitu, nasazení a ochotu vydat ze sebe při záchraně lidských životů maximum, za což jim velmi děkujeme!

Bc. Zdeněk Břečka, DiS. – ředitel cvičení
npor. Bc. Květoslav Pašek – hlavní komisař cvičení

Sdílet
Seriál: Rescue Patrol