Pátek 23. unora 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Tábor HZS Praha 2012 – 5. července – večerka byla mnohem dříve

Ráno když jsme se probudili byla hned rozcvička. Rozcvička byla pod vedením Rena (vedoucího). Po rozcvičce byla ranní hygiena. Potom snídaně (houska+marmeláda). Pár minut potom byl ranní nástup, tam nás rozdělili na velký a menší.

Větší měli za úkol oloupání brambor a menší si měli uklidit ve stanech a v táboře. Po splnění všech úkolů nás navštívil posel boha Árese se zprávou od bohyně Athény. Zpráva byla šifra různých obrázků, bohužel jsme si s šifrou nevěděli moc rady a tak jsme si zavolali na pomoc polobohy. Polobohové nám pomáhali najít místo, kde byli vylepené papírky s překládáním všech těch nesmyslných znaků ve zprávě.

Po oddílech jsme každý přeložil svůj kousek textu a spojili jsme ho v jeden velký sloupec, psalo se tam o nějaké jeskyni, společně jsme se dohodli o jedné poblíž Velhartic. Dohodli jsme se na odpoledne. Polobohové potom odešli a my jsme měli oběd.

Po obědě byl 2 hod. polední klid. Poté nás pět navštívili polobohové a mohli jsme vyrazit. Vedoucí nechtěli jít po silnici a tak to vzali lesem. Naneštěstí jsme se ztratili a místo 3km jsme ušli 13km, ale i tak jsme zdrávy došli k cíli. Získali jsme 2 část zlatého rouna, protože bylo hodně pozdě, tak jsme jeli do tábora autem. Po vrácení do tábora byla večeře a poté večerka.

Kuli tomu, že jsme naštvali vedoucí byla večerka mnohem dřív. Chvíli potom vedoucí asi zařvali budíček, potom nástup a potom nástup. Nakonec jsme mohli už konečně jít spát.

Sdílet
Seriál: Tábor HZS Praha