Úterý 6. prosince 2022, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

VIDEO: Předávání techniky z operačních programů pokračuje, hasiči slavnostně převzali nakladače Bobcat

Hasičský záchranný sbor České republiky nakoupil ze strukturálních fondů Evropské unie třináct nových nakladačů, jak již jistě z našich stránek víte. Dne 11. prosince 2012 proběhlo v Praze – Čakovicích jejich slavnostní předání a my jsme byli u toho.

Slavnostního aktu předání nových nakladačů v požární verzi se zúčastnili generální ředitel HZS ČR, plk. Ing. Drahoslav Ryba, předseda představenstva a generální ředitel Bobcat Czech Republic a.s. Ing. Petr Hejduk a zástupci HZS krajů.

Nakladače byly pořízeny v rámci projektů operace Zvýšení akceschopnosti Hasičského záchranného sboru České republiky pro záchranné a likvidační práce při živelních pohromách.


Evropská unie pomůže s nákupem dalších 88 kusů hasičské techniky

Hasičský záchranný sbor již přidělil čtyři zakázky na techniku z Integrovaného operačního programu, žebříky postaví Metz


V rámci projektů operace Živelní pohroma bylo pořízeno celkem 13 nakladačů pro hasičské záchranné sbory krajů Jihočeského, Olomouckého, Středočeského (2 kusy), Karlovarského, Ústeckého, Libereckého, Jihomoravského, Zlínského, Moravskoslezského, Plzeňského, Královéhradeckého a Pardubického v celkové hodnotě 12 355 200 Kč, přičemž 85 % způsobilých výdajů je spolufinancováno z Integrovaného operačního programu.


Do výběrového řízení se přihlásily firmy:

  1. AGROTEC a.s. (14 607 933,– Kč)
  2. Bobcat CZ, a.s. (12 355 200,– Kč)
  3. STROJÍRNA NOVOTNÝ s.r.o. (12 448 800,– Kč)
  4. TERRAMET, spol. s r.o. (15 599 922,– Kč)
  5. S A P. spol. s r.o. (15 506 400,– Kč)
  6. Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o. (15 263 008,– Kč)

V průběhu otevírání obálek, posuzování kvalifikace, posuzování a hodnocení nabídek nemusela žádná z komisí vyloučit žádnou nabídku uchazeče. Základním hodnotícím kritériem byla nejnižší cena.


Pořízené nakladače budou hasičským záchranným sborům krajů v kompletu s další technikou (požární kontejnerové nosiče a požární kontejnery nákladní) sloužit pro přepravu speciálních prostředků, odvoz (dovoz) materiálu na místě zásahu a provádění záchranných a likvidačních zemních prací po povodních, při vyprošťování osob ze zřízených budov, dále pro odklízení sutě při vyhledávání a záchraně zavalených osob, provádění zemních prací jako např. zpevňování hrází místních vodních děl, budování protipovodňových hrází a zábran, hloubení odvodňovacích rýh.

O nakladači jako takovém se u nás dočtete samozřejmě už ve čtvrtek v pravidelném článku sekce Technika.

Sdílet
Seriál: Technika HZS ČR z Integrovaných operačních programů