Pátek 21. unora 2020, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner MEVA OK

Cvičební řád 5/VÝŠ: Jištění další osoby

V některých případech je nutné dosáhnout místo zásahu nad úrovní terénu tzv. „volným lezením“, kdy nelze využít technické prostředky jako např. automobilový žebřík nebo automobilovou plošinu k dosažení místa zásahu. V tomto případě hasič provádějící výstup je jištěn dalším hasičem a během výstupu vytváří tzv. postupové jištění, které ve spojení s dynamickým lanem, jistícími body, karabinami, smyčkami a dalšími prostředky tvoří tzv. zajišťovací řetězec.

Výstup volným lezením provádějí hasiči se specializací pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou, kteří jsou na tyto činnosti odpovídajícím způsobem vybaveni a školeni. Je nutné, aby každý hasič byl schopen v případě potřeby provádět jištění dalšího hasiče provádějícího výstup.

Jištěním dalšího hasiče ve výšce a nad volnou hloubkou se rozumí manipulace s lanem, která zabezpečuje postup hasiče a slouží ke snížení nebezpečí souvisejícího s pádem. Nesprávná technika jištění další osoby nebo zvolení nevhodných jisticích prostředků může vést k přímému ohrožení zdraví a života jištěné osoby.

Hasič provádějící výstup musí být vybaven zachycovacím postrojem. V případě nebezpečí stržení nebo pádu na jistícím stanovišti musí být zachycovacím postrojem vybaven také hasič provádějící jištění.

Základní úlohou zachycovacího postroje je spojení konce lana s hasičem a v případě pádu přenesení rázové síly – síly, která působí v okamžiku pádu na zajišťovací řetězec a padajícího, přes zachycovací postroj na lano a celý zajišťovací řetězec. Zachycovací postroj se doplňuje polohovacími prostředky (např. ploché smyčky s karabinou) k provedení sebejištění.

Hasič provádějící jištění nesmí vykonávat mimo jištění žádnou další činnost, svou pozornost plně věnuje postupu hasiče, kterého jistí.

Pokud je jištění prováděno jisticím prostředkem bez samoblokující funkce, potom hasič provádějící jištění pracovní rukou pevně svírá lano vycházející z jisticího prostředku tak, aby byl schopen je v případě pádu vědomě zablokovat. Při postupu zajišťuje manipulací s lanem stále lehce prověšené lano od jisticího prostředku k postupujícímu hasiči.

Techniku jištění je nutné volit podle konkrétních podmínek na místě zásahu.

K jištění postupujícího hasiče ve výšce a nad volnou hloubkou v některých případech je možné použít řadu dalších věcných prostředků požární ochrany, které jsou k jištění vyrobeny (např. slaňovací osma). Vždy je nutné respektovat účel prostředku a při používání dodržovat návod výrobce. Doporučuje se používat jistící zařízení se samoblokující funkcí.

Sdílet
Přiložené soubory
vys.05 jisteni osoby.pdf zobrazit online PDF 411 kB
Banner Recyklujte s hasiči 970