Neděle 19. května 2024, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Server POŽÁRY.cz představuje ve světové premiéře inteligentní zásahový oděv Vochoc SmartPRO

Firma Vochoc přivezla na veletrh Interschutz 2015 jedinečnou novinku, která jde s dobou a server POŽÁRY.cz ji představuje exkluzivně ve světové premiéře. Aktuálním výsledkem vývoje u společnosti Vochoc je totiž inteligentní zásahový oděv SmartPRO.

Vochoc se tak snaží přispět k vývoji ochrany hasiče tím, že se kromě standardních pasivních řešení – materiálu, vrstvy, střihu – snaží zapojit i aktivní prvky moderní techniky 21. století.

S vývojem pomáhalo několik českých subjektů, především elektrotechnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, firmy Applycon či Elitronic a v neposlední řadě také výrobce zásahových rukavic Holík.

Výsledkem vývoje je třívrstvý zásahový oděv, který je vybaven sofistikovaným elektronickým systémem a čidly, díky kterým má velitel jednotky na svém dotykovém tabletu přehled o aktuálním stavu zasahujícího hasiče.

/--tweet \--

Systém dokáže zobrazit až šest hasičů. Oblek umí monitorovat pozici hasiče ve stavech: stojí, leží, pohybuje se. Oděv je vybaven aktivním LED osvětlením centrálního reflexního pruhu a stmívacími čidly. Pokud intenzita osvětlení okolí hasiče klesne pod stanovenou mez, LED diody se stroboskopicky rozblikají. Toto chování lze upravit, například nechat diody stále svítit.

Na dvou místech oděvu je měřena povrchová teplota, jedno z čidel se stará i o měření teploty pod zásahovým kabátem či relativní vlhkosti.

Oblek umí monitorovat i okolní prostředí, rozezná například dusivé a výbušné plyny. Situace je opět znázorňována na tabletu velitele a to ve dvou stavech – žlutém a červeném, dle úrovně naměřených hodnot.

Samozřejmostí je monitoring základních životních funkcí, k tomu je využíván tzv. „heart rate“ pás, který si hasič připíná na hrudník pod kabátem.

Bezdrátově je oděv SmartPRO propojen se zásahovými rukavicemi SensPro firmy Holík. Ty jsou rovněž osazeny elektronikou pro monitorování teploty, jejíž hodnoty předávají do tabletu.

/--tweet \--

Firma Vochoc ve vývoji i nadále pokračuje, připravuje lokalizaci člověka uvnitř objektů jinými systémy, než je GPS, které má obecně v uzavřených budovách potíže se signálem.

Veškerá data, která oděv ze svých čidel předává do zobrazovacího zařízení velitele, se ukládají a lze je později analyzovat a využít pro další činnost.

Sdílet

Partnerem cesty webu POŽÁRY.cz na veletrh Interschutz 2022 je firma
Pavliš a Hartmann – výroba a prodej požární techniky.

www.phhp.cz | www.facebook.com/pavlisahartmann

Seriál: Veletrh INTERSCHUTZ