Středa 17. dubna 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Výběru symboliky a svatého ochránce na hasičských praporech je potřeba věnovat mimořádnou pozornost

Heraldika se po tisíciletí vyjadřuje přesně, jasně, dle ustálených pravidel a právě díky tomu je její poselství přenositelné i dalším generacím. Hasičské prapory mají také svou typickou symboliku, odborníci z firmy Alerion přitom ale vždy dbají na to, aby každý z praporů byl zcela jedinečným a neopakovatelným originálem. Správný hasičský prapor by měl kombinovat tradičních motivy spolu s osobitými prvky, které ho učiní nezaměnitelným.

Vzhled svého praporu má každý sbor zcela ve svých rukou. Žádné dva hasičské prapory by neměly být stejné, Někdy se setkáváme s tím, že k nám přijde sbor, který by chtěl vyhotovit prapor podle vzoru již některého existujícího.

To ovšem nikdy nedoporučujeme a vždy se snažíme jednotě pomoci nalézt její osobité vyjádření. Každý sbor má jedinečnou historii, významné životní milníky a místní zajímavosti, které lze do vzhledu praporu promítnout.

vysvětluje Tomáš Pokorný z firmy Alerion


Na přední stranu praporu (také avers nebo líc) se obvykle vyšívá hasičský znak, mohou se zde objevit nostalgické hasičské symboly, název sboru, letopočet jeho založení nebo rok pořízení praporu.

Zadní strana praporu (také revers nebo rub) je tradičně vyhrazena pro zpodobnění některého z patronů, nejčastěji svatého Floriána, ale jak si dále ukážeme, nejen jeho.

Po obvodu praporu jsou pak umístěny zdobné obvodové linky a rohové motivy (např. lipové ratolesti, rostlinné motivy, hasičské i jiné symboly a další stylizace).

Tradiční barevnou kombinací hasičského praporu je červeno-modrá varianta (oheň-voda), i když ani zde se nejedná o žádné závazné pravidlo.

Škála motivů, které se mohou na vašem praporu objevit, je však mnohem širší, proto se každému hasičskému sboru věnujeme a diskutujeme jejich představu, kterou poté přenášíme do finálního návrhu.

Krásné ukázky praporů jsme dělali například v červeno-bílém provedení i jiných variantách.

doplňuje Pokorný


Výběru samotného patrona na praporu je potřeba věnovat mimořádnou pozornost. Vždyť je to právě on, kdo drží nad hasiči ochrannou ruku. Bdí však i nad občany a celým městem či obcí.

Nejčastěji se setkáváme s přáním na vyšití oblíbené podoby či vyobrazení sv. Floriána, ať už pochází z kroniky, kostela, kaple nebo z pera grafiků, malířů nebo heraldiků Alerionu.

Sv. Florián se narodil ve 4. století před Kristem na území dnešního Rakouska, které tehdy náleželo k Římské říši, a byl důstojníkem římské armády. Tehdy byli křesťané pronásledováni. Byl odsouzen poté, co chtěl osvobodit křesťany patřící k jeho armádě.

Protože svou víru neodvolal, byl mučen a následně svržen s kamenem přivázaným k hrdlu z mostu do řeky. Po celé naší vlasti i v Evropě najdeme velké množství staveb jemu zasvěcených. Kostelů kapliček, božích muk, postranních oltářů v kostelech i samostatných soch na náměstích.

Svatý Florián bývá zobrazován jako voják, od doby renesance většinou římský, ale i ve středověkém brnění. Často s korouhví v ruce, s vědrem vody, kterým hasí hořící dům nebo kostel či kapličku. Málokdy se setkáme se znázorněním Floriana jako starce, ačkoliv tak byl vyobrazován např. na fresce ze 12. století v klášteře Nonnberg v Salcburku. Od té doby (asi od 13. století) je už vidět pouze jako mladý muž, což je z historického hlediska přesnější.

Přečtěte siSanctus Florianus - Svatý Florián: patron nejen všech hasičů slaví 4. května svátek

Každého světce na vyobrazeních určují jeho atributy. Svatý Florián má kromě praporce, zbroje a vědra i mlýnský kámen, který poukazuje na jeho mučednictví. V menšině případů je zobrazován i jako orel, který hlídal podle legendy jeho mrtvé tělo. Pokud v obci nikdy nehořelo, tak na praporech nehasí, ale žehná.

Ve stínu svatého Floriána je pak i několik dalších světců, kteří se na hasičských praporech vyskytují. Jedná se především o ty nejznámější, kterými byl například patron zemí českých sv. Václav nebo věrozvěsti sv. Cyril a Metoděj.

Na některé realizace praporů s patrony i těmi méně obvyklými se můžete podívat v následující fotogalerii.

Sdílet
Seriál: Firma Alerion