Sobota 25. května 2024, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Bez spojení není velení 8.1 aneb když se spojení nedaří

Bez spojení není velení, praví jedno staré české rčení a není snad nikoho, kdo by jej neznal. Obzvláště při komplikovaných akcích jakéhokoliv charakteru je koordinace činností nejrůznějších osob či skupin mnohdy základem úspěchu. Platí to o sportovních kláních, společenských a kulturních akcích, v silničním provozu i mnohde jinde.

Když se spojení nedaří 1. část

Bez spojení není velení, praví jedno staré české rčení a není snad nikoho, kdo by jej neznal. Obzvláště při komplikovaných akcích jakéhokoliv charakteru je koordinace činností nejrůznějších osob či skupin mnohdy základem úspěchu. Platí to o sportovních kláních, společenských a kulturních akcích, v silničním provozu i mnohde jinde. Při činnosti jednotek IZS to ale platí dvojnásob, selhání spojení mezi členy jednotek, jednotkami navzájem nebo mezi jednotkou (či jednotkami) a operačním střediskem může mít fatální následky.

Není žádným tajemstvím, že jednotky IZS používají pro spojení mezi sebou a operačním střediskem nejčastěji radiostanice. V současné době se jedná ve většině případů o radiostanice firmy Motorola, pracující buď v direktním nebo v některém z převaděčových módů v pásmu VHF (160MHz). Výjimku tvoří zejména Policie ČR, která se snaží používat digitální radiovou síť Pegas (standard Tetrapol), známou spíše pod zlidovělým názvem Matra. O totéž se s větším či menším úspěchem pokoušejí i mnohé hasičské jednotky – a vzhledem ke stávající koncepci MV by měl přechod na tuto digitální radiovou síť čekat celý HZS ČR. Záchranné služby se prozatím komplexnějšímu používání této sítě (až na výjimky) brání a místo toho v poslední době investovaly do přechodu z klasického zdravotnického pásma na cca 74MHz do pásma VHF 160, kde ještě donedávna byli nebo ještě stále jsou i útvaroví hasiči (a stále tam jsou a ještě asi dlouho budou hasičské dobrovolné jednotky či jednotky HZSP). A díku tlaku EU nás v blízké době s velkou pravděpodobností čeká výstavba druhé digitální radiové sítě s celostátním pokrytím, tentokráte ve standardu Tetra. Ta prozatím ve větším rozsahu funguje v civilní oblasti pouze na území hlavního města Prahy, pomalu se ale začíná šířit i mimo hlavní město. Své do toho bude jistě chtít říci i firma Motorola s novým systémem MOTOTRBO. To je tedy část současné reality v civilním sektoru. Tento rok by navíc měla začít reorganizace analogových frekvencí, používaných HZS ČR, potažmo JSDHO – podle článku, uveřejněného před časem zde na Požárech by změny měly začít nejprve ve Středočeském kraji, dokončeny by měly být příští rok. Dalším zlomovým rokem, co se týká radiového spojení v IZS, by měl být rok 2012, ale nechme se překvapit, jaké změny a kdy nám legislativa EU přinese. Hlavně aby se ale nenechali překvapit zodpovědní úředníci…

Začínáme…

Často se ale lze setkat se situacemi, kdy spojení pomocí radiostanic selže a jednotky jsou odkázány na mobilní telefony (pokud je v místě zásahu signál alespoň některé ze sítí GSM). Pokud ani signál GSM není k dispozici, zbývá snad už jen satelitní telefon nebo improvizace na místě. Protože se jedná o poměrně složitou a rozsáhlou problematiku, nečiní si tento miniseriál nárok na vyčerpávající popis všech možných chybových stavů a řešení, ale pokusím se v něm obecnou a pokud možno přístupnou formou (odborníci prominou) nastínit alespoň základní problémy při používání rádiového spojení. Tyto problémy můžeme rozdělit do několika hlavních skupin:

1) Závada na radiostanici, kabelovém vedení či anténě

2) Nesprávná instalace vysílací soustavy

3) Nekorektní obsluha radiostanice

4) Atmosférické, průmyslové nebo úmyslné rušení používaného kmitočtu

5) Nepříznivé terénní podmínky a velká vzdálenost mezi radiostanicemi

6) Jednotka žádnou radiostanici v pásmu VHF160 nemá

Nebojte se, nebude to nic učeného, snažil jsem se to napsat tak, aby to pokud možno pochopil každý…

Starší díly seriálu Bez spojení není velení najdete v sekci REPRESE.

https://www.pozary.cz/…-1_1476.html

https://www.pozary.cz/…-2_1515.html

https://www.pozary.cz/…st_1574.html

https://www.pozary.cz/…st_1615.html

https://www.pozary.cz/…-1_1823.html

https://www.pozary.cz/…-2_1986.html

https://www.pozary.cz/…-3_2458.html

https://www.pozary.cz/…me_3327.html

https://www.pozary.cz/…-6_4190.html

https://www.pozary.cz/…ci_9290.html

https://www.pozary.cz/…-2_9399.html

https://www.pozary.cz/…-3_9554.html

Pro Požáry.cz ruská vlaštovka

-wap-

Sdílet
Seriál: Bez spojení není velení