Středa 17. dubna 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Bez spojení není velení 8.3 aneb když se spojení nedaří

V této části miniseriálu Bez spojení není velení s podtitulem nesprávná instalace vysílací soustavy, se budeme věnovat anténám a problémům s instalací vysílací soustay.

Nesprávná instalace vysílací soustavy

1) Pozor na anténu

Nechci-li příliš zabíhat do technických podrobností, lze zjednodušeně napsat, že ten který typ antény musí mít pro provoz na tom kterém kmitočtu specifickou délku zářiče (u vozidel tzv. anténního prutu), případně dalších prvků. A aby to nebylo tak jednoduché, na délku má mnohdy vliv i umístění a způsob instalace antény. Pokud tomu tak není a zářič či další prvky (u základnových antén) mají délku nesprávnou, dochází k tomu, že část energie, kterou má anténa vyzářit, se nevyzáří a vrací se po kabelu zpět do radiostanice. Tím může v takových případech dojít ke zvýšenému tepelnému namáhání, v nejhorším případě až ke zničení výkonového tranzistoru v koncovém stupni radiostanice. Nejčastěji to ale vede „pouze" ke značnému snížení jejího komunikačního dosahu. Obvykle používané vozidlové radiostanice totiž mají značnou výkonovou rezervu nad povoleným vysílacím výkonem, který činí obvykle 10W, navíc mnohé dokáží v případě nepřizpůsobené antény chránit svůj koncový stupeň samočinným snížením vysílacího výkonu. Právě to a samozřejmě nesprávně přizpůsobená a nainstalovaná anténa vedou k výše zmiňovanému snížení dosahu vozidlové či základnové radiostanice.

Vozidlová anténa by rozhodně neměla být umístěna v blízkosti větších kovových předmětů (kovové ochranné mřížky kolem VRZ, přídavné trumpety, žebříky a bedny na nástavbě atd.) nebo v blízkosti dalších antén, jinak s největší pravděpodobností dojde k jejímu rozladění i při správné délce zářiče. Totéž platí i o anténách základnových, zejména pokud se jedná o klasické vertikální antény typu GP. Zářič má směřovat kolmo vzhůru (tzv. vertikální polarizace), což na mnohých vozidlech nebývá pravidlem už proto, že je po létech provozu všelijak pokroucen a deformován. Někdy i projetím myčky s anténou na vozidle!! Ideálním místem pro instalaci je prostředek střechy kabiny, což bohužel často není možno dodržet. Pokud je anténa umístěna u kraje střechy, je její teoreticky všesměrový vyzařovací diagram deformován a účinnost ve směru, kde střecha „chybí" je snížena. Anténa se dá u výrobce objednat již upravená pro použití na příslušném kmitočtu, případně lze zářič upravit na požadovanou délku podle diagramu, který by měl být v rámci návodu k použití součástí dodávky. Přizpůsobení antény se provádí pomocí speciálního měřícího přístroje, zvaného SWR meter (neboli česky PSV metr), tímto přístrojem lze také ihned zjistit případnou následnou poruchu při instalaci nebo při periodické kontrole soustavy.

Na vedení kabelu by neměly být vícenásobné smyčky, při instalaci je nutno dát pozor, aby kabel nebyl při provozu vozidla nadměrně tepelně nebo mechanicky namáhán (pozor i na tzv. „zlomení" kabelu). U některých typů vozidlových antén je nežádoucí jakkoliv zasahovat do délky kabelu, hrozí totiž nebezpečí, že anténa pak nepůjde přizpůsobit. Pečlivým přečtením návodu, případně konzultací s výrobcem snadno předejdeme komplikacím s dodatečným letováním konektorů a připojováním uříznutého kusu zpět. Protože výrobci obvykle dodávají jednotlivé typy vozidlových antén s kabely o několika volitelných délkách, je praktické si ve vozidle předem změřit jeho požadovanou délku tak, aby nám ho potom příliš nepřebývalo. Často se dodávají tří a pětimetrové kabely o průměru cca 6mm.

2) Problémy s radiostanicí

U montáže radiostanice je nutno brát zřetel na dostatečný odvod tepla od jejího těla, zejména při montáži do schrány v palubní desce nebo ve stropním podhledu. Pokud je to jen trochu možné, vyplatí se nainstalovat kabely od antény a přívodu elektrické energie s dostatečnou rezervou tak, aby šla radiostanice z šuplíku či schrány vytáhnout bez předchozí potřeby tyto kabely odpojit. Je však nutno dát velký pozor na to, co se s těmito kabely při zasunutí radiostanice do otvoru následně děje. Zde dvojnásob platí úsloví „lepší malý efekt, nežli velký defekt".

Kapitolou samou pro sebe je odrušení vozidla, ať už se jedná o jeho zapalovací soustavu či další elektronická zařízení. Ačkoliv to v roce 2009 vypadá nepravděpodobně, u některých vozidel to jde jen stěží, návodů, jakým způsobem postupovat je mnoho a jen tato problematika by vydala na samostatný článek. Co pomůže na jednom autě, na druhém neúčinkuje, radioamatéři to právem označují za duchařinu… V ideálním případě se žádné rušení radiostanice nekoná ani po elektrickém přívodu (zde je náprava ještě relativně snadná) a ani přes anténu. Bohužel, současná (i nákladní) vozidla jsou čím dál tím víc prošpikována nejrůznějšími elektronickými systémy, které mohou být za určitých okolností zdrojem případného rušení radiostanice. Zlaté Liazky, Trambusy a Tatry… Pozor také na nekvalitní VRZ – není to tak dávno, kdy se na trh dostaly světelné rampy čínského původu, které zdařile rušily široké kmitočtové spektrum i mimo vlastní vozidlo. Pražská záchranka (a nejen ona) by mohla vyprávět…

-------------------------------------------------------------------------------------------------

pozn:

PSV metr neboli reflektometr (anglicky SWR meter) je přístroj, kterým se měří impedanční přizpůsobení vysílací soustavy (tzn. radiostanice, vysokofrekvenčního koaxiálního kabelu a antény). Proto dnes už mají radiostanice anténní výstup standardizován na hodnotu 50 Ohm, stejný parametr mají i anténní kabely, dodávané výrobci k vozidlovým radiostanicím, ale i pro montáž základnových radiostanic. Pokud ale nesprávným nastavením nebo instalací dojde k impedančnímu nepřizpůsobení antény, odrazí se část vysílané energie zpět a v podobě tzv. stojatých vln putuje zpátky do radiostanice, kterou může poškodit. PSV metr měří právě tuto odraženou energii a podle naměřených hodnot se potom upravuje délka zářiče antény, případně její další prvky. Přístroj snadno odhalí i závadu na kabelu či na cívce antény, pokud ji tato obsahuje. Kvalitní PSV metry stojí mnoho tisíc až desítek tisíc korun, speciální přístroje jdou až do stovek tisíc.

Pokud by se jednalo o instalaci radiostanice či anténní soustavy do vozidla IZS, vřele doporučuji přenechat tuto práci odborné firmě. Sice to nebude zadarmo, ale je nutné si uvědomit, že zde už si nehrajeme se „síbíčkem" či „péemerkou", ale s případný ohrožením zasahujících či zachraňovaných o­sob.

Pokračování příště.

Přdchozí články naleznete zde první díl a zde druhý díl.

Pro Požáry.cz ruská vlaštovka


-swo-

Sdílet
Seriál: Bez spojení není velení