Úterý 27. unora 2024, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Bez spojení není velení 8.2 aneb když se spojení nedaří

V této části miniseriálu Bez spojení není velení s podtitulem když se spojení nedaří, se budeme věnovat závadám na samotných radiostanicích, jejich kabelovém vedení či anténách.

V této části miniseriálu Bez spojení není velení s podtitulem když se spojení nedaří, se budeme věnovat závadám na samotných radiostanicích, jejich kabelovém vedení či anténách.

Ilustrační foto

Závada na radiostanici, kabelovém vedení či anténě

1) Když stanice „nehraje"…

Pokud dojde k závadě na přenosné radiostanici, je samozřejmě nejrychlejší možností nápravy výměna za jinou, pokud je tato u zásahu k dispozici. Asi nejobvyklejším problémem přenosných radiostanic je vybití baterie – řešením je samozřejmě mít baterie náhradní a v autě stojánkové rychlonabíječe, v ideálním případě řízené procesorem, zamezujícím nesprávnému průběhu nabíjecího cyklu. Pokud přenosná radiostanice prošla vodní koupelí a je „mrtvá", vždy je nutno ihned odpojit baterii, v rámci možností vyklepat vodu a pokusit se co nejdříve vyhledat servis, který provede odborné vyčištění vnitřku a následné vysušení. Moderní radiostanice by však krátkodobou koupel měly snést bez větších problémů. U vozidlových radiostanic už je řešení problémů mnohem problematičtější. Pokud se nejedná o případ, kdy je ovládací panel montován odděleně od těla, bývají někdy radiostanice vestavěny do interiéru vozidla (zejména u vozidel moderních se jedná o různé schránky ve stropních podhledech) a na dolování takto vestavěné radiostanice není na místě čas ani potřebné nástroje, přičemž naopak hrozí poškození interiéru vozidla, což obzvláště v záruční době není příliš žádoucí. A přitom se může jednat jen o triviální závadu – uvolněný konektor od anténního kabelu… Když jsme u kabelů, kromě možnosti, že se kabel poškodí nesprávnou manipulací při montáži či díky nesprávné instalaci, hrozí nejčastěji problémy právě s konektory. I velké firmy, zabývající se masovou výrobou vozidlových antén, jsou schopné vytvořit tak „kvalitní" připojení konektoru ke kabelu, že je lépe toto připojení nechat odborně předělat ještě před připojením k radiostanici a předejít tak následným problémům, které se jako naschvál dostaví v tu nejnevhodnější dobu. Pokud tedy dojde k disfunkci radiostanice během provozu, nezbývá, než překontrolovat připojení všech konektorů k radiostanici (pokud je to možné) a pokud stanice ani nesvítí, zbývá ještě případná kontrola pojistky (pokud je přístupná, často bývá na napájecím kabelu kdesi za palubní deskou nebo kdovíkde). Pokud je množnost odpojit od vozidlové radiostanice anténní kabel, naskýtá se jako nouzové řešení možnost zapojení radiostanice přenosné s příslušnou redukcí pro připojení externí antény. Je však zřejmé, že podobná řešení budou připravena jen tam, kde je v jednotce nějaký radioamatér – nadšenec a že ve většině případů se zprovozněním vozidlové radiostanice při zásahu nebude nejspíše nikdo zabývat, protože na to jednoduše nebude mít čas ani prostředky.

2) Závady na anténě

Pokud radiostanice svítí a zjevně reaguje na ovládací prvky, může být problém v anténě. Nejjednodušším postupem je samozřejmě vizuální kontrola, zda-li anténa na střeše vůbec je a pokud ano, v jakém stavu a poloze. To není k smíchu, zářiče mohou být poškozené, zohýbané či dokonce ulomené nárazem do cizího předmětu, nejčastěji do větví nebo nízké části nějaké stavby (obvykle do mostního tělesa). Naštěstí se na pásmu VHF 160 jako vozidlové antény používají nejčastěji tzv. antény čtvrtvlnné, jejichž délka obvykle nepřesahuje 50cm. Proto jejich poškození hrozí zejména u lesních požárů, kdy je střet antény s přírodou asi nejpravděpodob­nější. Pokud chceme mít zejména na osobním vozidle delší a výkonnější typy antén, je dobré zvolit typy, které mají u paty antény pružinu, která částečně eliminuje nebezpečí poškození zářiče (prutu) při jeho střetu s překážkou. Občas se také může stát, že montážní prvek, zaručující správnou polohu prutu vozidlové antény (obvykle šroub s křídlatou matkou nebo speciální matkou proti odcizení) selže, matka se povolí a prut se sklopí. Zde se vyplatí pravidelná preventivní kontrola. Pokud vypadá vizuálně vše v pořádku, nezbude, než celé vedení zkontrolovat pomocí speciálního měřícího přístroje, případně ohmmetru. 

Pokračování příště

Předchozí díly najdete na této adrese: https://www.pozary.cz/…i_15319.html

Pro Požáry.cz ruská vlaštovka

-wap-

Sdílet
Seriál: Bez spojení není velení