Středa 17. dubna 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Bez spojení není velení 7.3

Přinášíme vám poslední díl seriálu, zabývající se problematikou radiostanic a dalších spojových prostředků všeho druhu, které používají či mohou používat hasičské jednotky v naší republice.

4) Když už musíte použít pro nabíjení rychlonabíječ (někdy je potřeba opravdu mít za hodinu baterii k dispozici), měl by být řízen procesorem s hlídáním poklesu napětí na konci nabíjení (metoda „-ΔV“ nebo „d2V/dt2“, tzv. delta peak). V takovém případě můžete nabíjet i ne zcela vybitou baterii, protože díky použité elektronice by nemělo dojít k nežádoucímu přebíjení. Navíc snad všechny podobné procesorem řízené rychlonabíječe umí před nabíjením ne zcela vybitou baterii vybít na požadovanou hodnotu. Pokud ale jen trochu můžete, používejte rychlonabíječ pouze v nutných případech, ideální je použít tzv. overnight nabíječ s menším nabíjecím proudem a delší dobou nabíjení, protože stálé rychlonabíjení má přímý vliv na snížení životnosti článků.

5) Pokud telefon nebo radiostanice přestaly po přímém kontaktu s kapalinou fungovat, co nejrychleji odpojte baterii, snažte se vylít vniklou kapalinu, pokud je to možné a terminál v žádném případě už dál nepoužívejte. Po návratu se doporučuje v rámci možností jej co nejrychleji rozebrat (na záruku zapomeňte, stejně se na „utopení“ nevztahuje) a vysušit, možno i opatrně vyfoukat vysoušečem vlasů. Pokud možno co nejrychleji odnést do servisu, kde vnitřek odborně vyčistí a ošetří. V mnoha případech rychlá pomoc servisu prodlouží terminálu život o mnoho let – mě už takhle čtyři roky funguje utopený telefon. Osobně bych ale z bezpečnostních důvodů další používání takovéhoto terminálu ke služebním účelům zásadně nedoporučoval.

6) Pamatujte, že při spojení se základnovou protistanicí může za nepříznivých klimatických podmínek dojít ke zhoršení jindy bezproblémového spojení z důvodu námrazy na anténním systému. Totéž platí pro spojení přes převáděče, které jsou na kopcích vystaveny nepřízni počasí ještě více. Pro všechny případy by měly všechny radiostanice v síti (pokud je používán převáděčový provoz) mít možnost vysílat v režimu „repeater talkaround“ tedy simplexně na výstupním kmitočtu převáděče – právě pro případ jeho disfunkce nebo zhoršené dostupnosti. Taktéž husté sněžení může snížit kvalitu spojení – zejména v UHF pásmu bude mít znatelný vliv na dosah radiostanice a statická elektřina ve vzduchu (při chumelenicích běžná) může zejména na HF, MB a VHF pásmech zcela zarušit příjem. Mobilní telefony v takovémto počasí budou fungovat na pár stovek metrů, pro jejich vlny v kmitočtovém pásmu 900 MHz je silné sněžení a vítr těžkým protivníkem. Díky přerušení směrových mikrovlnných spojů může dokonce dojít i ke krátkodobému výpadku celé základnové stanice (BTS) – co to znamená na horách, kde jich je dostupných mimo větší centra jak šafránu, si jistě všichni dovedou představit.

A závěrem už jen jedna „maličkost“. Ačkoliv se výrobci v rámci možností snaží o to, aby jejich radiostanice vydržely pokud možno všechno, přeci jen úplně všechno nevydrží. Zjistěte si proto (obvykle značnou) cenu svěřené radiostanice a představte si, že je vaše vlastní. A podle toho se k ní chovejte, nakonec může na ní za chvíli záviset nejen ten váš život. Docela to pomáhá…

Foto u článku (autor): Zde nesídlí žádné operačné středisko, Batman ani James Bond… to je jen dostatečně „zažraný“ radioamatér.


Pro Požáry.cz Vrána – ruská vlaštovka

Zde máte odkazy na předešlé díly:


<a href=„https:/­/www.pozary.cz/cla­nek.asp?id_clan­ku=1476“ target=>Bez spojení není velení – 1
<a href=„https:/­/www.pozary.cz/cla­nek.asp?id_clan­ku=1515“ target=>Bez spojení není velení – 2
<a href=„https:/­/www.pozary.cz/cla­nek.asp?id_clan­ku=1574“ target=>Bez spojení není velení – 3 první část
<a href=„https:/­/www.pozary.cz/cla­nek.asp?id_clan­ku=1615“ target=>Bez spojení není velení – 3 druhá část
<a href=„https:/­/www.pozary.cz/cla­nek.asp?id_clan­ku=1823“ target=>Bez spojení není velení – 4 první část
<a href=„https:/­/www.pozary.cz/cla­nek.asp?id_clan­ku=1986“ target=>Bez spojení není velení – 4 druhá část
<a href=„https:/­/www.pozary.cz/cla­nek.asp?id_clan­ku=2458“ target=>Bez spojení není velení – 4 třetí část
<a href=„https:/­/www.pozary.cz/cla­nek.asp?id_clan­ku=3327“ target=>Bez spojení není velení – 5
<a href=„https:/­/www.pozary.cz/cla­nek.asp?id_clan­ku=4190“ target=>Bez spojení není velení – 6
Bez spojení není velení – 7.1 aneb živly útočí
Bez spojení není velení – 7.2


-wap-
Sdílet
Seriál: Bez spojení není velení