Sobota 13. července 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Česká republika je připravena na zavedení eCall (automatického tísňového volání z vozidel)

V úterý 16. června 2009 se v budově Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR uskutečnila koordinační pracovní porada k problematice zavádění systému eCall (automatické tísňové volání z vozidel) v České republice.

V úterý 16. června 2009 se v budově Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR uskutečnila koordinační pracovní porada k problematice zavádění systému eCall (automatické tísňové volání z vozidel) v České republice.

Cílem pracovní porady bylo seznámit zainteresované a přizvané strany s aktuálním stavem a dalším možným vývojem systému eCall v České republice.

Schůzky se zúčastnili zástupci Ministerstva dopravy, Ministerstva vnitra, pojišťoven, mobilních operátorů, automobilek, dalších firem atd.

Pilotní projekt:

MV-generální ředitelství HZS ČR, Ministerstvo dopravy a společnost Telefónica O2 v roce 2007 úspěšně realizovaly společný pilotní projekt eCall. Cílem projektu, spolufinancovaného EU, bylo ověření možnosti příjmu a vizualizace dat přímo z paluby havarovaného automobilu do centra jednotného celoevropského tísňového volání 112. Pilotní projekt by měl být základem pro pozdější implementaci služby public eCall 112 do ostrého prostředí call center tísňové linky 112, a to po dokončení evropských standardů.

Kdy bude eCall zaveden?

V současnosti je díky pilotnímu projektu zřejmé, jak by mohl eCALL v ČR fungovat. Nyní probíhá proces standardizace iniciovaný Evropskou komisí, který by měl vést k vydání celoevropských technických standardů eCall závazných pro všechny členské státy EU.

Dále se pak ve vybraných zemích uskuteční tzv. provozní testy služby eCall. Jedná se o ty země, které budou schopny velmi rychle adaptovat své dispečinky tísňové linky 112 na zavedení služby eCall. Česká republika je jedním z kandidátů na tyto testy.

Jakmile budou Evropskou komisí schváleny celoevropské technické standardy, bude možné do automobilů instalovat palubní jednotky eCall. Telekomunikační síť pak přenese data do centra příjmu tísňových volání, jehož systém musí být schopen data přijmout a prezentovat operátorovi tísňové linky 112. Celoevropská interoperabilní služba tísňového volání z automobilu může být využívána všemi vozidly bez ohledu na typ, zemi registrace a polohu.

„eCall nás velmi zajímá a děláme vše pro to, aby byl zaveden co nejdříve. Již jsme si otestovali, že bychom ho dokázali přijímat a zpracovávat v našich telefonních centrech tísňového volání linky 112. eCall by nám totiž mohl v mnoha situacích velmi pomoci. Jednotky požární ochrany by díky tomuto systému přesně věděly, kde se na silnici nehoda stala, jakého rozsahu je a o jaký typ automobilu se jedná. To vše jsou pro nás nesmírně cenné údaje, které urychlí a zefektivní naši pomoc občanům,“ říká ředitel odboru operačního řízení MV-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR plk. Ing. Luděk Prudil.

Jak eCall funguje?

V případě nehody zařízení eCall vyšle tísňové volání, kterým se automaticky spojí s nebližší tísňovou službou (v ČR je to call centrum linky 112).

Palubní systém eCall ve vozidle zajišťuje tísňové volání generované buď manuálně cestujícími ve vozidle, nebo po nehodě aktivací senzorů ve vozidle. Když dojde k aktivaci, naváže palubní zařízení systému eCall tísňové hlasové a datové spojení s tísňovou službou. Hlasové spojení umožní cestujícím ve vozidle komunikovat s vyškoleným operátorem tísňové služby. Zároveň se k operátorovi tísňové služby přijímajícímu hlasový hovor přenáší minimální soubor dat. Tento soubor dat obsahuje informace o nehodě, včetně času, přesné polohy, směru jízdy vozidla, identifikace vozidla, stavu systému eCall (údaj o tom, zda bylo volání spuštěno manuálně nebo automaticky) a informace o případném poskytovateli služby.

Hlavní výhodou systému eCall, která zachraňuje životy, je poskytnutí přesné informace o místě nehody. Tísňové služby jsou okamžitě informovány o přesné lokalizaci místa nehody. To vede ke značnému zkrácení času záchrany postižených osob.

Průběh eCall volání

Palubní jednotka ve vozidle, vybavená SIM kartou libovolného mobilního operátora, případně i bez SIM karty, sestaví spojení na tísňovou linku pomocí čísla 112. Tento hovor obsahuje dvě části – datovou a hlasovou. Vyslání dat ještě před zahájením hlasové komunikace mezi řidičem vozidla a operátorem tísňové linky je nezbytné pro případ, kdy řidič není schopen komunikace. Volání prochází mobilní sítí a prostřednictvím fixní sítě O2 je doručeno do místně příslušného centra tísňového volání 112. Systém tísňového volání 112 po přijetí eCall následně zašle potvrzení o obdržení dat do palubní jednotky a interpretuje tato data operátorovi na obrazovce.

Kdy dojde k aktivaci eCall

V každém vozidle bude zabudována speciální jednotka, která na základě informací z CAN sběrnice automobilu (operační síť pro elektronické funkce vozidla) při aktivaci alespoň dvou čidel (např. airbag, bezpečnostní pásy, nárazové senzory) vyšle pomocí mobilní sítě a výše zmíněného transportního protokolu okamžitě po srážce informaci do centra tísňového volání.

Kromě automatické aktivace bude možné také přivolání pomoci díky speciálnímu tlačítku, umístěnému na vhodném místě ve vozidle. Manuální aktivace je pro případy, kdy vozidlo vybavené palubní jednotkou dojede k místu havárie jiných vozidel nebo se posádka vozu ocitne v jiném ohrožení.

Výhody eCall

Podle odhadů Evropské komise by zavedení eCall zachránilo až 2 500 životů ročně, ušetřen by byl majetek až za 26 mld. Euro.

Každý rok se v Evropě stane více než 1,7 milionu dopravních nehod, které vyžadují lékařskou pomoc, a mnoho dalších nehod, které vyžadují jiné druhy pomoci. Po nehodě mohou být lidé ve vozidle v šoku, neznají svou přesnou polohu, nejsou schopni ji sdělit nebo nemohou použít mobilní telefon. Ve všech těchto případech pomůže systém eCall. Může významně zkrátit čas reakce tísňových služeb a tím zachránit životy nebo snížit závažnost zranění. V případě dopravní nehody eCall (technologie automatického tísňového volání) zavolá záchranné služby, které mohou být dosaženy po celé Evropě na jednotném evropském nouzovém čísle 112, a oznámí vaši přesnou polohu. eCall se spustí automaticky nebo ručně někým ve vozidle. Kdyby všechna vozidla v EU byla vybavena eCall technologií do roku 2010, smrtelné nehody na silnicích by mohly být sníženy o 5 až 10%. (V současnosti má každoročních 1 300 000 nehod v Evropě za následek 40 000 úmrtí a 1 700 000 zranění, při odhadovaných nákladech 160 biliónů € nebo 2 % HDP v Evropě). Navíc by eCall mohl vést k roční úspoře 26 miliard € z důvodu nižších nemocničních a zdravotnických nákladů a rychlejšího odstranění kongescí způsobených nehodami.Info: kpt. PhDr. Petr Kopáček
tiskový mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR


 -wap-

Sdílet
Seriál: eCall - automatické volání pomoci