Sobota 13. července 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

ČR se připravuje na zavedení automatického tísňového volání z vozidel (eCall)

Ministerstvo dopravy a Hasičský záchranný sbor ČR v současnosti intenzivně spolupracují při přípravě zavedení eCall (automatického tísňové volání z vozidel) v České republice. Vznik tohoto celoevropského systému, který by významně přispěl ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu, iniciovala Evropská komise. Ta nyní usiluje o dokončení schvalovacího procesu, který by měl vést k stanovení jednotných celoevropských standardů systému eCall.

Evropská komise – Generální ředitelství pro dopravu v současnosti připravuje právní rámec pro zavádění inteligentních telematických systémů (ITS), implementaci na evropské úrovni pak připravuje Generální ředitelství pro informační společnost prostřednictvím „eCall Implementation Platform". Na začátku července 2009 začal být připravován první návrh celoevropského projektu pro implementaci systému eCall. Protože ne všechny členské státy unie podnikly příslušné kroky pro zavedení systému eCall na svém území, vyzvala Evropská komise všechny členské státy, aby tak učinily co nejdříve. Komise připravuje předpisy pro zavedení systému eCall a konkrétní kroky zřejmě oznámí na summitu eCall, který připravuje na konec října tohoto roku do Bruselu," vedoucí oddělení družicových systémů a integrovaných aplikací Ministerstva dopravy Ing. Martin Pichl.

Ačkoliv Česká republika i díky úzké spolupráci Ministerstva dopravy a Hasičského záchranného sboru ČR dosti pokročila v přípravách na možné zavedení eCall a v tomto ohledu patří mezi nejprogresivnější státy v EU, musí i naše země vyčkat na jednotné celoevropské standardy," ředitel odboru operačního řízení
MV-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR plk. Ing. Luděk Prudil.

Již v roce 2007 MV-generální ředitelství HZS ČR, Ministerstvo dopravy a společnost Telefónica O2 úspěšně realizovaly společný pilotní projekt eCall. Ten umožnil ověřit příjem a vizualizaci dat přímo z paluby havarovaného automobilu do call centra jednotného evropského čísla tísňového volání 112. Pilotní projekt je základem pro pozdější plné zavedení služby eCall, a to po dokončení evropských standardů.

Kromě České republiky se na zavedení systému eCall intenzivně připravuje také Spolková republika Německo. Proto ve dnech 25.-26. srpna 2009 proběhlo na
MV-generálním ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR a Ministerstvu dopravy jednání českých a německých expertů k problematice e­Call.

V rámci tohoto česko-německého setkání se diskutovalo o stavu příprav zavedení eCall v obou zemích a o vzájemné spolupráci na projektech v oblasti přípravy zavedení eCall. Hosté z Německa se v telefonním centru tísňového volání 112 HZS hl. m. Prahy rovněž seznámili s fungováním jednotného evropského čísla tísňového volání v ČR. Německo a ČR v současné době spolupracují především na přípravě celoevropského pilotního projektu pro implementaci systému eCall.

„eCall by nám mohl v mnoha situacích velmi pomoci. Záchranáři by díky tomuto systému rychle věděli, kde přesně se na silnici nehoda stala, jakého rozsahu je a o jaký typ automobilu se jedná. To vše jsou pro nás nesmírně cenné údaje, které urychlí a zefektivní naši pomoc občanům," vysvětluje plk. Ing. Luděk Prudil.

Jak eCall funguje?

Celoevropský systém automatického tísňového volání z vozidla (eCall) by měl umožnit rychlejší a daleko přesnější identifikaci dopravních nehod – zejména těch závažných. V případě nehody palubní zařízení eCall ve vozidle spustí tísňové volání, kterým se spojí s telefonním centrem tísňového volání 112. Právě tísňová linka 112 je dostupná ve všech státech EU. Spojení mezi vozidlem s eCall a call centrem linky 112 se uskuteční buď automaticky po aktivaci senzorů ve vozidle, nebo manuálně cestujícími ve vozidle. Palubní zařízení systému eCall pak naváže tísňové datové a hlasové spojení s call centrem linky 112. Hlasové spojení umožní cestujícím ve vozidle komunikovat s vyškoleným operátorem tísňové linky 112. Zároveň se k operátorovi tísňové linky, který přijímá hlasový hovor, přenáší minimální soubor dat. Ten obsahuje informace o nehodě, včetně času, přesné polohy, směru jízdy vozidla, identifikace vozidla, stavu systému eCall (údaj o tom, zda bylo volání spuštěno manuálně nebo automaticky) a informace o případném poskytovateli služby.

Pro co nejpřesnější lokalizaci polohy by měl tento systém v budoucnu využívat novou generaci celosvětových systémů družicové navigace, zejména evropský systém Galileo.

Každý rok se v Evropě stane více než 1,2 milionu dopravních nehod, při kterých je usmrceno na 39 000 lidí a dalších 1,7 mil. osob je zraněno. Podle odhadů Evropské komise by zavedení eCall zachránilo až 2 500 životů ročně, ušetřen by byl majetek až za 26 mld. Euro ročně.

Po nehodě mohou být lidé ve vozidle v šoku, neznají svou přesnou polohu, nejsou schopni ji sdělit nebo nemohou použít mobilní telefon. Ve všech těchto případech pomůže systém eCall. Může významně zkrátit čas reakce tísňových služeb a tím zachránit životy nebo snížit závažnost zranění.

Systém eCall by měl být službou, která je dostupná na území zemí EU, zájem o zavedení systému eCall ale projevily i některé země mimo EU – např. Švýcarsko a Norsko. Nezbytným předpokladem pro implementaci tohoto systému je úprava center tísňového volání tak, aby byla schopna volání eCall v případě tísně přijmout a zajistit vyslání na místo nehody záchranný tým. Z tohoto pohledu musí členské státy EU postupovat jednotným způsobem tak, aby na jedné straně zajištěna spolupráce národních systémů center tísňového volání přijímající eCall, na straně druhé bylo přihlédnuto na rozdílné provozní požadavky center tísňového volání 112 v jednotlivých zemích.

Budoucí generace asistenčních systémů řidiče budou schopné nejen vyhodnocovat informace z vlastního vozidla, ale budou moci komunikovat také s jinými vozidly nebo se zařízeními umístěnými na silniční síti. Asistenční systémy pomohou řidiči orientovat se v dopravní situaci a mohou ho upozornit na nebezpečnou situaci (kolize s jiným vozidlem, neúmyslné opuštění jízdního pruhu apod.), případně jí předejít. Nasazování moderních technologií do vozidel postupně přispělo ke snížení úmrtí i vážných zranění (s trvalými následky) při dopravních nehodách. Možnost komunikace vozidel s okolím přináší další možnosti zvýšení bezpečnosti. Jednou z nich je automatické tísňové volání z vozidla – eCall. Právě rozšíření tohoto systému evropský automobilový průmysl podporuje řadu let.

Systém eCall bude moci kromě tísňového volání poskytovat celou řadu doprovodných asistenčních služeb jako např. zajištění opravy vozidla, zajištění ubytování, informování rodinných příslušníků a další služby. Tyto služby jsou příležitostí pro soukromý sektor. Role veřejného sektoru spočívá pouze v zajištění odpovídající pomoci při tísňovém volání eCall.

Ministerstvo dopravy se v ČR snaží zlepšit situaci na našich silnicích celým komplexem opatření. Kromě legislativních změn se jedná i o postupné zavádění inteligentních dopravních systémů, mezi které se řadí také aplikace budovaného systému družicové navigace Galileo", řekl náměstek ministra dopravy Ing. Eduard Havel.

Kromě spolupráce na zavádění systému eCall přispěla Česká republika prostřednictvím Ministerstva dopravy v průběhu předsednictví ČR v Radě EU k vytváření politického a právního rámce pro rozvoj inteligentních dopravních systémů (mnohé z nich jsou aplikacemi družicových systémů), mezi které systém patří i eCall. Rada ministrů dopravy EU 2009 přijala dne 30. března 2009 závěry ke sdělení Komise „Akční plán zavádění inteligentních dopravních systémů v Evropě".

České předsednictví ve svých závěrech k neformální schůzce ministrů dopravy EU k problematice rozvoje a rozšiřování ITS, která se konala dne 29. dubna 2009 v Litomě­řicích, znovu připomnělo přednostní opatření týkající se bezpečnosti silničního provozu, která zmiňují závěry Rady k Akčnímu plánu pro ITS a vyzvalo k rychlému postupu na úrovni EU v uskutečňování souvisejících opatření, zejména v oblasti užívání služby eCall.

Více informací o problematice eCall naleznete zde

Karel Hanzelka
tiskový mluvčí
Ministerstvo dopravy

Petr Kopáček
tiskový mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR


-swo-

Sdílet
Seriál: eCall - automatické volání pomoci