Pátek 1. března 2024, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Prague Fire & Security Days 2009

Téma bezpečnosti a jejího zajištění je zvláště v současné době velmi diskutováno a probíráno v nejrůznějších souvislostech, ať již se jedná o bezpečnost osob či majetku, a to jak v soukromém životě, tak i ve firemní sféře. Možností a variant jak tuto ochranu zajistit stále přibývá a je možné je přizpůsobit na míru každému subjektu.

Téma bezpečnosti a jejího zajištění je zvláště v současné době velmi diskutováno a probíráno v nejrůznějších souvislostech, ať již se jedná o bezpečnost osob či majetku, a to jak v soukromém životě, tak i ve firemní sféře. Možností a variant jak tuto ochranu zajistit stále přibývá a je možné je přizpůsobit na míru každému subjektu.

Právě však vzhledem k širokému spektru nabídek není často jednoduché se v této oblasti správně orientovat.

Toho si je vědoma prestižní přehlídka nejnovějších trendů v oboru protipožární a zabezpečovací techniky, systémů a služeb - Prague Fire & Security Days 2009 (FSDays), která se koná v reprezentativních prostorách budovy Mánes v centru Prahy. Otevřeno je v úterý a čtvrtek od 10 do 18 hodin, ve středu od 10 do 19 hodin. Cena vstupného činí 80 Kč, zvýhodněné vstupné 50 Kč.

A proč výstavní galerie Mánes? Vždyť právě i tato budova je jednou z těch, pro které jsou nutností moderní protipožární a bezpečnostní systémy, patří totiž do jedné z významných kategorií cílových skupin, pro které je FSDays realizováno. Jedním, jistě ne zanedbatelným důvodem je i to, že na Prague Fire & Security Days 2009 navazuje mezinárodní festival moderní a současné architektury Architecture Week 2009 (21. 9. – 4. 10. 2009, rovněž v budově Mánes), za vzájemné spolupráce a marketingové podpory obou akcí a jejich organizátorů.

Záměrem této ojedinělé a poněkud neobvyklé přehlídky je představit nejnovější trendy i osvědčené postupy v oboru protipožární a zabezpečovací techniky, systémů a služeb, prezentaci významných výrobců, distributorů, realizátorů bezpečnostních řešení i poskytovatelů služeb z oblastí protipožární a zabezpečovací techniky, high-tech technologií, bezpečnostních systémů, soukromých bezpečnostních služeb i bezpečnostních složek státu.

Jednou z nejdůležitějších úloh FSDays je seznámit odborníky z několika hlavních oborů, zejména stavebnictví – projektanty, investory, development, ale i designéry, architekty objektů a budov, urbanistických celků a městských částí, zástupce stavebních společností, bytových družstev a sdružení nájemníků nebo facility management s nejnovějšími trendy, postupy a systémy pro zabezpečení a ostrahu budov a objektů. Dalšími cílovými skupinami, které přehlídka FSDays zve k návštěvě, jsou pracovníci energetiky nebo zástupci objektů s vysokým rizikem napadení, jako jsou bankovní domy, výstavní síně, galerie, muzea, historické budovy, zastupitelské úřady, obchodní zastoupení apod.

Přehlídka je realizována netradiční formou, v atypických, designově jednotných, avšak elegantních a osobitých expozicích. Jednotné architektonické řešení expozic, jejich minimalistické pojetí i ztvárnění výstavních prostor galerie Mánes, odlišuje tento projekt od běžných veletrhů a výstav i obdobných akcí.

Vše je podřízeno tomu, co je primárním cílem této přehlídky, tj. vytvoření příjemného a inspirativního prostředí pro prezentaci posledních novinek oboru, setkání zástupců prezentujících se společností a značek s jejich obchodními partnery, ale i možnými – budoucími zákazníky, uživateli jednotlivých řešení, nebo i jen tak – pro inspiraci široké veřejnosti, pro kterou je FSDays přínosem a které přiblíží použití protipožárních a bezpečnostních systémů v každodenním životě pro zvýšení ochrany zdraví, života a majetku.

Podstatnou součástí přehlídky FSDays jsou odborné přednášky, semináře, firemní prezentace, workshopy, panelové diskuze i další program k tématu bezpečnosti a ochrany. Informace o odborném doprovodném programu – seminářích, jsou uvedeny na: http://www.fsda­ys.cz/dennipro­gram.phtml


Hlavní témata :

1. den – Bezpečný investiční záměr + panelová diskuze na téma problematiky garážování CNG vozidel

2. den – Problematika řízení bezpečnosti na úrovni krajů, měst a obcí

3. den – Technologie pro bezpečnost


VYSTAVOVATELÉ – prezentující se společnosti:

ABBAS, a.s. www.abbas.cz

ADI Global Distribution (Honeywell) www.adi-olympo.cz

Asociace technických bezp. služeb Grémium Alarm www.gremiumalarm.cz

ATIS GROUP www.atisgroup.cz

BONSYS s.r.o. www.bonsys.cz

CAMEA, spol. s.r.o. www.camea.cz

Cech elektrické požární signalizace ČR www.cecheps.cz

D&COMM s.r.o. www.dcomm.cz

EUROALARM www.euroalarm.cz

EVVA spol s r.o. Praha www.evva.cz

FIRE EATER CZ www.fire-aeter.com

GE SECURITY ČR s.r.o. www.gesecurity.cz

HDS SYSTEMS s.r.o. www.hdsystems.cz

INTEGOO s.r.o. www.integoo.cz

JIMI CZ, a.s. www.jimi.cz

KPZ electronics, s.r.o. www.kpz.cz

LENIA spol. s r.o. www.lenia.cz

MACO – KOVÁNÍ, s.r.o. www.maco.at

Magistrát hlavního města Prahy www.cityofprague.cz

Městská policie Praha www.mppraha.cz

SECAR BOHEMIA , a.s. www.sherlog.cz

SECURITAS ČR www.securitas.cz

SECURITON AG. (TRIBASE NETWORKS s.r.o.) www.tribase.cz

SERVISION (MOROZ & PARTNER s.r.o.) www.morozpartner.eu

SCHNEIDER ELECTRIC CZ, s.r.o. www.schneider-electric.com

SICURIT CS, s.r.o. www.sicurit.cz

SIEMENS s.r.o., Divize Building Technologies www.siemens.com

TRIANGLES INTERNATIONAL TRADING Co. Ltd. s.r.o. www.triangles.cz

VARIANT plus, spol. s r.o. www.variant.cz

VOLTGROUP www.voltgroup.cz


Záštitu FSDays 09 poskytli

Ministr vnitra České republiky – pan Ing. Martin Pecina, MBA

1. náměstek primátora hl. m. Prahy – pan JUDr. Rudolf Blažek

Prezident Hospodářské komory ČR – pan Petr Kužel

Starosta Městské části Praha 1 – pan Petr Hejma


Hlavní partner přehlídky FSDays 09

SECAR Bohemia


Odborní partneři přehlídky FSDays 09

Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm

Cech elektrických požárních systémů České republiky

ASIS International ČR


Partneři akce

Městská Policie hlavního města Prahy

Asociace soukromých bezpečnostních služeb České republiky o. s.

Česká komora detektivních služeb o. s

Česká komora služeb ochrany majetku a osob

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska


Security partnerovi FSDays 09

Securitas ČR


Oficiální pojistitel

Kooperativa pojišťovna, a.s.


Produktoví partneři

Alois Dallmayr Automaten Service s.r.o.

Jansen Displey s.r.o.


Mediální partneři

4×4 Automagazín

Autodealers

Automakers

Czech Business Weekly

Časopis 112

cvmag.cz

Development News

Elektroinstalater

Facility Manager

Hasičské noviny

ICT Security

Konstrukce

Life magazín

Listy Prahy

Magazín Security

Moderní obec

News outdoor

Policista

Požáry.cz

Pražský strážník

PROFIT

Radio BEAT

RESCUE Report

Review

T3

Úklid Plus

Věstník AMG

Zabezpečení a kriminalita+SAF


ZAJÍMAVOSTI a AKTUALITY

v rámci přehlídky budou představeny mimo jiné tyto pozoruhodné produkty a služby:

 utajovač SecuVoice pro ochranu přenášených informací pomocí mobilních telefonů

 kamerové systémy pro monitorování dopravy Unicam

 systémy kontroly vstupu

 bezpilotní vrtulník Microdrone md4–200 pro hasiče i jiné obory

 nejnovější megapixelové kamery Sarix

 evakuační rozhlas E100 – žhavá novinka, přichází na trh na podzim 2009

 komplexní řešení systémů inteligentních budov

 novinky z oblasti bezpečnostních, kamerových, protipožárních a perimetrických systémů

 dálkově ovládaná miniponorka Observer – v české premiéře

 předváděcí jízdy pracovních a záchranářských člunů MARINE – pravidelná linka od Vyšehradu k budově Mánes (denně 12:00 h , 14:00 h, 16:00 h.)

Info: FS DAYS 2009

Přidáno foto z veletrhu

-wap-

Sdílet
Seriál: FSDays: Prague Fire & Security Days