Neděle 3. prosince 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Zahas představí FirePro

Firma ZAHAS s.r.o. Vás zve k návštěvě své expozice na 3. ročníku přehlídky nejnovějších trendů v oboru protipožární a zabezpečovací techniky, systémů a služeb PRAGUE FIRE & SECURITY DAYS 2011, která se uskuteční ve dnech 20. – 22. září 2011 v prostorách Veletržního paláce – budovy Národní galerie v Praze. Představí zde systém ekologických aerosolových hasicích zařízení FirePro®, určených pro ochranu průmyslových objektů, staveb, elektrických zařízení, strojů, dopravních prostředků apod.

FirePro® se, díky své kvalitě i zásluhám výrobce na rozvoji této technologie, řadí k celosvětově nejpoužívanějším aerosolovým systémům. Nepředstavuje zátěž pro životní prostředí, ani zdravotní či bezpečnostní rizika pro osoby v chráněném prostoru. Uživatelům navíc může přinést významnou úsporu nákladů na pořízení, provoz a údržbu ve srovnání s jinými typy stabilních hasicích zařízení.

FirePro® je autonomní systém pro použití v interiérech a uzavřených prostorách (rozvaděče, transformátory, motorové prostory, strojovny, větrné elektrárny, serverovny, sklady, galerie, lodě, automobily, vlaky, letadla, muzea, galerie aj.), který je schopen uhasit požár bezprostředně po jeho vzniku a po určitou dobu zamezit jeho znovuobnovení, přičemž nedochází ke snižování koncentrace vzdušného kyslíku.

Princip činnosti spočívá v celkovém zaplavení chráněného prostoru aerosolovým hasivem, obsahujícím pevné částice draselných solí, které reagují s volnými radikály, vytvářenými přirozenou řetězovou chemickou reakcí pří hoření. Eliminací radikálů dojde k rychlému uhašení ohně, přičemž zbytkovým produktem reakce je malé množství pevné látky (prášku draselných solí), který lze snadno vysát či odstranit z chráněného prostoru. Prášek ani samotný aerosol nezpůsobí zkrat, korozi ani jiné poškození citlivých elektronických zařízení nebo cenných předmětů. Pokud při aktivaci hasicích zařízení FirePro® zůstanou v chráněném prostoru osoby, nadýchání se samotného aerosolu pro ně nepředstavuje žádné riziko. Rovněž tryskající proud aerosolu je nejprve uvnitř hasicího zařízení (generátoru) ochlazován, takže nezpůsobí popálení osob ani poškození majetku.

FirePro® hasí požáry tříd A, B, C, F a může být součástí komplexního požárního zabezpečení staveb, kdy je požár detekován pomocí klasických požárních hlásičů a celý systém řídí ústředna. Aktivace hasiva je v tomto případě provedena elektrickým impulsem z ústředny, která disponuje i záložními bateriemi. Ústředna je schopná komunikace s jinými systémy EPS, umí vypnout přívod elektřiny v místnosti, uzavřít elektricky ovládaná okna a dveře atd.

Při ochraně menších uzavřených prostor jako např. motory automobilů či rozvaděčů, se generátory aerosolu aktivují pomocí tepelně citlivého kabelu s několika stupni citlivosti od 70oC do 300oC. V těchto případech se jedná o maximálně jednoduchou instalaci. Samočinná aktivace generátorů potom probíhá při dosažení teploty 320oC. Systém FirePro® lze použít i v prostředí s nebezpečím výbuchu. Záruka na generátory aerosolu je 5 let a jejich reálná životnost, pokud nejsou umístěny v agresivním prostředí, převyšuje 20 let, jedná se o systém nenáročný na údržbu s nízkými provozními náklady, kdy nejsou potřeba drahé revize či tlakové zkoušky.

FirePro® rovněž nabízí i manuální aerosolové generátory, tzv. hasicí granáty, určené pro vyškolené hasiče, kterým může pomoci v určitých situacích při zásahu. Tyto generátory byly vyvinuty dle požadavků některých evropských hasičských sborů.

Více informací o systému FirePro® získáte u oficiálního českého a slovenského distributora pro prodej, instalace a servis – firmy ZAHAS s.r.o., nebo i na webu výrobce systému – www.firepro.info.

Server POŽÁRY.cz je i letos samozřejmě mediálním partnerem této odborné akce – PRAGUE FIRE & SAFETY DAYS.

Sdílet
Seriál: FSDays: Prague Fire & Security Days