Středa 17. dubna 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Jak pracuje systém video detekce požáru SigniFire®?

„Systém video analýzy a následné detekce požáru je metodou budoucnosti“, říká o technologii SigniFire ® Ing. Miloš Rážek, ředitel pražské pobočky společnosti Telmo, která tuto novinku na českém trhu implementuje.

Toto řešení zavádí důležitý prvek do systémů EPS. Zajišťuje unikátní funkcionalitu, která nabízí široké možnosti využití. Ve spojení s dalšími vlastnostmi, jako je např. současné využití systému pro bezpečnostní účely, rychlá a jednoduchá montáž i údržba, je tato technologie zajímavá již nyní a její důležitost se bude do budoucna zvyšovat“, doplňuje Miloš Rážek, základní důvody začlenění technologie SigniFire ® do portfolia služeb společnosti TELMO.

Detekce nebezpečí požáru pomocí analýzy videa znamená, že technologie sleduje obraz a na úrovni pixelů, analyzuje a vyhledává definované dynamické vzory, jejichž pomocí identifikuje plamen a kouř s následným vyhlášením požárního poplachu. Obraz je testován a analyzován rychlostí 15 krát za sekundu.


Jaké výhody má video detekce kouře a plamenů ve srovnání s tradičními metodami?

VČASNĚJŠÍ DETEKCE NEBEZPEČÍ – kamery „vidí“ oheň již u zdroje a zjistí potenciální riziko dříve než tradiční detektory kouře, aktivující se až v případě dosažení snímače, což v konkrétních podmínkách může znamenat výraznou časovou prodlevu

BEZPROSTŘEDNÍ SITUAČNÍ POVĚDOMÍ – systém funguje jako síťová bezpečnostní kamera, proto je možné okamžitě zjistit přehled o celkové situaci a bezprostředně reagovat

MÉNĚ ZAŘÍZENÍ K INSTALACI – každá SigniFire ® kamera může pokrýt velkou oblast, což vede ke snížení počtu snímačů, tzn. nákladů na instalaci i údržbu systému


Co systém SigniFire ® dokáže identifikovat?

HOŘÍCÍ PLAMENY – vyhledává konkrétní požární vzor, který se skládá z jasného jádra plamene a blikající okolní korony

ODRAZ OHNĚ na okolních objektech – detekuje přítomnost mihotavé složky požárního světla odráženého od povrchu stěn s „výhledem“ na oheň KOUŘ – rozpozná anomálie, které jsou způsobeny kouřem a analýzou progrese po dobu identifikovaného rostoucího kouřového oblaku

SVĚTLO/KOUŘ – monitoruje rozptyl světla ze světelných zdrojů a jasných objektů a vyhledává vzor identifikující pomalé hromadění kouře

VNIKNUTÍ DO PROSTOR – možnost monitorovat několik oblastí obrazu videa na přítomnost pohybujících se objektů v různých časech

Testy ukazují, že systém SigniFire ® nejenže detekuje požár přinejmenším stejně rychle a účinně jako konvenční systémy detekce, ale také poskytuje v reálném čase obraz. "Jsou-li tyto snímky zobrazeny na obrazovce, která je přístupná hasičům přítomným při zásahu, jsou neocenitelným pomocníkem pro řízení záchranných prací.“, říká dále o systému Miloš Rážek.


Kde a z jakých důvodů má systém SigniFire ® uplatnění?

OCHRANA KULTURNÍCH OBJEKTŮ – zajištění nenahraditelného kulturního dědictví, snadné poškození zařízení i exponátů kouřem, plamenem i vodou při využití konvenčních způsobů ochrany proti požárům, vysoké stropy, které snižují účinnost konvenční detekce (požár vyhlášen až kouř dosáhne stropního čidla)

OCHRANA HANGÁRŮ A VELKÝCH HAL – devastující ztráty a vysoké nebezpečí v případě požáru, rozlehlé prostory snižují účinnost konvenčních metod detekce požáru

OCHRANA VÝROBNÍCH PROSTOR – velké otevřené prostory napomáhají rychlému šíření požárů v důsledku obrovského množství hořlavých materiálů, drahé stroje, následná škoda v důsledku přerušení provozu, velké procento požárů vzniká jako „doutnající událost“, jejíž odhalení konvenčními metodami detekce může trvat až několik hodin

OCHRANA ELEKTRÁRENSKÝCH ZAŘÍZENÍ – velkoobjemové struktury obsahující turbíny a generátory, nebezpečí vzniku požáru při přehřátí ložiska nebo při úniku mazacího oleje, tyto potenciální požáry mohou produkovat „kouřový podpis“ dlouho předtím, než jej dokáží zjistit konvenční detektory tepla a kouře

OCHRANA SKLADŮ A DISTRIBUČNÍCH CENTER – velký objem prostor, vysoká hodnota na čtvereční metr, otevřené plochy a vysoké stropy snižují účinnost tradičních metod detekce požáru

DALŠÍ ROZSÁHLÉ MOŽNOSTI VYUŽITÍ – např. tunely, stanice metra, zábavní průmysl, skládky nebezpečného odpadu, stáje, atd.

Při instalaci této technologie je její nespornou výhodou malé množství potřebných zařízení. Tato výhoda má za následek výrazně nižší, jak finanční, tak časové nároky instalace i údržby“, říká Miloš Rážek, ze společnosti Telmo, která zajišťuje implementaci systému SigniFire ®.


SigniFire ® součástí expozice TELMO na FS DAYS 2012

Systém video detekce požáru SigniFire ® bude prezentován 18. – 22. 9 2012 společností Telmo na veletrhu PRAGUE FIRE & SECURITY DAYS 2012 v PVA EXPO PRAHA v Letňanech. Společnost Telmo představí v expozici č. 60 prezentaci moderních kamerových systémů, prvků pro zabezpečení dat a inteligentních systémů řízení přístupu.


Hlavní činnosti společnosti TELMO:

 • Systémová integrace bezpečnostních systémů
 • Dodávky technologických celků
 • Výstavba datových sítí a datových a dohledových center
 • Výstavba a správa městských kamerových systémů
 • Elektronická zabezpečovací technika
 • Realizace systémů řízeného přístupu osob a vozidel
 • Biometrie, systémy pro ozvučení, měření a regulaci
 • Poplachové a protipovodňové varovné systémy

Společnost Telmo na veletrhu FS Days 2012:

 • Prezentace Telmo – hala č. 6, stánek č. 60
 • Datum veletrhu: 18–22. 9. 2012
 • Otevírací doba veletrhu:
 • út-pá 10:00 – 18:00
 • so 10:00 – 16:00

Společnost Telmo prezentuje na veletrhu FS Days 2012 produkty značek: Aruba, Avigilon, Axis, Ekahau, FLIR, Esser, Extreme Networks, Palo Alto,PatchView, Mobotix, Traka,Signifire a Videofied.

Sdílet
Seriál: FSDays: Prague Fire & Security Days