Sobota 25. března 2023, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči se v letech 2020 a 2021 podíleli na humanitární pomoci do 13 zemí

V průběhu loňského roku a začátkem letošního roku byla poskytnuta humanitární pomoc řadě zemí. USAR tým HZS ČR poskytnul záchranářskou pomoc Libanonu, kterému byla poskytnuta i expertní pomoc, kdy byl styčný důstojník HZS ČR zařazen do koordinačního a vyhodnocovacího týmu EU, který působil v Bejrútu.

Materiální humanitární pomoc byla v roce 2020 poskytnuta Číně, Bosně a Hercegovině, hned dvakrát Řecku, San Marinu, Libanonu, Francii, Arménii, Ukrajině, Černé Hoře, Kosovu a Chorvatsku. Začátkem roku 2021 poskytla Česká republika materiální humanitární pomoc ještě Severní Makedonii a Moldavsku.

Níže přinášíme úplný výčet humanitární pomoci, kterou Hasičský záchranný sbor ČR během loňského roku a začátkem letošního realizoval.

Bosna a Hercegovina – leden 2020

Bosenská vláda požádala ČR o pomoc při zvládání další migrační vlny uprchlíků. ČR poskytla následující pomoc: spací pytle (2 000 ks), přikrývky (2 000 ks), jídelní nádobí (třídílná sada; 500 ks) a pláštěnky (2 000 ks). Hodnota uvedeného materiálu byla cca 2,31 mil. Kč.

Přečtěte siDo Bosny a Hercegoviny míří další česká pomoc: spací pytle, přikrývky, pláštěnky a nádobí

Shromáždění všech jedenácti příslušníků HZS ČR, kteří tvořili jednotku MV-GŘ HZS ČR, proběhlo 10. ledna 2020 v areálu Skladovacího a opravárenského závodu HZS ČR ve Zbirohu. Zde byl materiál naložen do určených nákladních vozidel, prošel celním odbavením a byl připraven k transportu.

Konvoj dále pokračoval v cestě v pondělí 13. ledna 2020 brzy ráno a v úterý došlo k předání materiálu v Sarajevu představitelům místního červeného kříže, za účasti zastupitelského úřadu ČR v Sarajevu a Ministerstva bezpečnosti Bosny a Hercegoviny.

Čína – únor 2020

Od podzimu 2019 se v Číně, s epicentrem v aglomeraci Wuchan, šířil virus označovaný 2019-nCoV (dřívější název pro SARS-CoV-2), resp. koronavirus.

Přečtěte siČeská republika odeslala materiální pomoc Číně k boji s koronavirem, převoz zajišťuje Hasičský záchranný sbor

Na žádost čínských orgánů proběhla přes Středisko pro koordinaci odezvy na mimořádné události EU (ERCC) aktivace Mechanismu civilní ochrany Unie, s žádostí o osobní ochranné prostředky, později doplněna taktéž o desinfekční prostředky.

Nákup materiálu zabezpečilo z komerčního trhu MZV, konkrétně se jednalo o ochranné a desinfekční prostředky – zdravotní rukavice (150 000 ks), operační pláště (15 200 ks), chirurgické roušky (10 896 ks), zdravotní masky (6 091 ks), prášková a tekutá desinfekce (5 ks). Celkem se jednalo o 24 palet materiálu o hmotnosti 4,5 tuny.

Přeprava materiálu proběhla dne 14. února 2020 pozemní cestou do místa shromáždění materiálu ve Vídni, tento úkol byl realizován jednotkou MV-GŘ HZS ČR a dále letecky z Vídně do Wuchanu, které bylo zabezpečeno letounem Rakouského červeného kříže.

Spolu s ČR a Rakouskem využily letecké přepravy materiálu z Vídně i Maďarsko a Slovinsko. Materiální pomoc byla přepravena do čínského Wuchanu dne 23. února 2020.

Řecko – březen a duben 2020

Na začátku měsíce března požádala řecká vláda prostřednictvím ERCC o aktivaci Mechanismu civilní ochrany Unie a následnou pomoc při zvládání další migrační vlny uprchlíků. ČR nabídla řecké straně komodity související s ubytováním velkého množství osob v uprchlických táborech.

Přečtěte siTři dny tam, tři dny zpět. Hasiči vezou do Řecka humanitární pomoc, Scania bezplatně zapůjčila tahač s návěsem

Konkrétně se jednalo o nafukovací lehátka (1 000 ks), spací pytle (1 000 ks), vlněné přikrývky (1 000 ks), gumové boty (1 000 ks), pláštěnky (1 000 ks), ručníky (1 000 ks), kalová čerpadla (10 ks), teplovzdušné agregáty (10 ks) a elektrocentrály (4 ks) v celkové hodnotě 2,37 mil. Kč.

Tato nabídka byla následně řeckou vládou akceptována v plném rozsahu.

K přepravě materiálu, který byl rozložen na celkem 80 paletách, bylo potřeba pěti nákladních vozidel a dvou doprovodných osobních vozidel.

Pro zajištění přepravy materiálu byla ustanovena jednotka MV-GŘ HZS ČR z příslušníků ZÚ HZS ČR. Dne 6. března 2020 vyjela jednotka z areálu Národní základny humanitární pomoci HZS ČR ve Zbirohu s naloženým materiálem vyčleněným ze zásob SOZ HZS ČR směr Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Řecko – kde byl cílovou destinací Centrální sklad řeckých hasičů v Mandře.

V pondělí 9. března došlo k předání materiálu představitelům Generálního ředitelství Civilní ochrany v Řecku, také za účasti představitelů zastupitelského úřadu ČR v Aténách.

V měsíci dubnu 2020 Řecko opakovaně požádalo o pomoc a jednotka MV-GŘ HZS ČR dopravila do řeckých Atén další materiál humanitární pomoc, kterou Řekům věnovala Česká republika jako pomoc při zajištění potřeb uprchlíků v uprchlických táborech.

Konvoj s pomocí vyrazil do Atén v Řecku v pátek 24. dubna 2020 z Národní základny humanitární pomoci ve Zbirohu po stejné trase jako v březnu. Materiální dar v hodnotě 4,3 mil. Kč byl předán zástupcům řecké civilní ochrany.

Jednalo se zejména o hygienické potřeby (mýdla, toaletní papír, spací pytle, rychlovarné konvice, zimní přikrývky, prostěradla, povlečení, ručníky a šampony, nafukovací matrace).

San Marino – duben 2020

Jednotka MV-GŘ HZS ČR dovezla a předala zástupcům Republiky San Marino materiální dar ČR jako podporu obyvatelstvu v souvislosti se zdoláváním následků pandemie covid-19. O materiální pomoc požádala postižená země na bilaterální úrovni.

MV požadavkům vyhovělo a poskytlo osobní ochranné prostředky (70 000 ks ochranných roušek, 10 000 ks respirátorů FFP2, 100 ks ochranných obleků, 100 ks ochranných brýlí a 10 000 ks ochranných rukavic). Dar v celkové hodnotě 1,5 mil. Kč byl doručen do San Marina dne 30. dubna 2020.

Libanon – srpen 2020

Celkem ve třech formách poskytla ČR pomoc městu Bejrút v srpnu 2020.

K nasazení českého středního USAR odřadu v libanonském Bejrútu došlo v důsledku výbuchu 2 750 tun ledku v místním přístavu. Katastrofa, ke které došlo 4. srpna 2020, vznikla v důsledku nedbalosti a porušování bezpečnostních předpisů.

Přečtěte siČeský USAR tým se v úterý vrátil z Libanonu, do republiky se ve čtvrtek vrátil i plukovník Lukeš

Mnoho zemí nabízelo pomoc postiženému obyvatelstvu, EU koordinovala pomoc prostřednictvím ERCC. Oficiální žádost o pomoc Libanonu v první chvíli obsahovala žádost o 5 středních USAR týmů a lékařský materiál.

Ve středu 5. srpna 2020 v dopoledních hodinách ČR nabídla střední USAR tým a nabídka byla téměř okamžitě akceptována. Po necelých 10 hodinách od akceptace nabídky odstartovalo letadlo směr Bejrút, na palubě byl 3členný USAR tým složený z příslušníků HZS hl. m. Prahy, 5 kynologů se psy, statik a lékař.


ČR katastrofou postiženému obyvatelstvu v Bejrútu poskytla dále materiální pomoc ve formě zdravotnického vybavení, která byla do Libanonu dopravena prostřednictvím armádních letounů v úterý 11. srpna 2020 v časných ranních hodinách. Na svoz materiálu, jeho nakládku, transport a předání v Bejrútu dohlížela styčná důstojnice HZS ČR plk. Ing. Iva Brejzová.

Materiál v Libanonu převzali zástupci libanonské armády za přítomnosti zástupkyně zastupitelského úřadu ČR v Bejrútu.

Část zdravotnického materiálu byla hrazena z rozpočtu MV – v hodnotě necelých 1,8 mil. Kč. Materiál byl dodán prostřednictvím českých nemocnic a jednalo se například o ochranné overaly, respirátory, ústenky, rukavice, obinadla či jehly.

Další část zajistilo MZV – speciální nemocniční lůžka, šicí sety, fixátory, dlahy a další zdravotnické potřeby – v celkové hodnotě zhruba 3,6 mil. Kč.


Český odborník v oblasti krizového řízení plk. Ing. Miroslav Lukeš z HZS Karlovarského kraje působil v Bejrútu jako expert koordinačního a vyhodnocovacího týmu EU (EUCP tým). EUCP tým byl sestaven ze zástupců osmi členských zemí EU.

Jeho úkolem bylo pomoci místní vládě s koordinací mezinárodní pomoci, s analýzou dalších potřeb pro zajištění nouzového přežití obyvatel Bejrútu, s analýzou dopadů na životní prostředí a s postupy pro likvidaci odpadu po výbuchu. Tým měl k dispozici dva styčné důstojníky z ERCC a podpůrný technický tým (TAST) z Finska. Celkem se jednalo o 17 expertů se zkušenostmi z činnosti USAR týmů, statiky, lékaře, chemiky, IT odborníky apod.

Francie – listopad 2020

Jednotka MV-GŘ HZS ČR vyjela v ranních hodinách dne 19. listopadu 2020 s nákladem 1 000 000 ks ochranných rukavic, které se vešly do jednoho nákladního automobilu. Jednotku tvořili dva příslušníci ZÚ HZS ČR.

Několikahodinovou cestu napříč celým Německem zdolali bez komplikací a náklad vyložili v místě určení – Remeši. Ještě před samotným předáním daru představitelům „Santé public France“ (orgán ochrany veřejného zdraví Francie) musel být materiál odbaven a proclen v celním skladu.

Arménie – listopad 2020

Do Arménie byl poskytnut materiální dar ve formě 100 000 ks ochranných roušek a 43 000 ks ochranných rukavic. Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 20. listopadu 2020 byl materiál do země dopraven letounem AČR dne 24. listopadu 2020. Let z ČR – původně plánován na ranní hodiny z 24. základny dopravního letectva Praha Kbely – musel být odložen na 11.00 hod z důvodu nepříznivého počasí – nízké viditelnosti v důsledku přetrvávající mlhy.

Přečtěte siMinisterstvo vnitra posílá do Arménie roušky a rukavice, pomoc zajišťují a organizují hasiči

O doprovod a bezproblémové předání pomoci se postaral styčný důstojník HZS ČR. Pomoc byla na letišti v Jerevanu předána po 15.00 hodině, krátce po přistání letadla, za účasti velvyslance ČR v Arménii. Příjemcem pomoci bylo „Republican Centre Of Humanitarian Assistance“ (Republikové centrum humanitární pomoci).

Ukrajina – prosinec 2020

Nakládka materiálu humanitární pomoci pro Ukrajinu proběhla den před samotným transportem pomoci do postižené země (16. prosince 2020) ve Zbirohu v areálu SOZ HZS ČR – Národní základně humanitární pomoci.

Ze zásob MV bylo poskytnuto 99 000 ks chirurgických roušek, 5 000 ks ochranných obleků, 10 000 ks návleků na boty, 10 000 ks respirátorů a 1 000 ks ochranných brýlí.

Transportem a předáním pomoci byla opět pověřena jednotka MV-GŘ HZS ČR složená z příslušníků ZÚ HZS ČR. Jejich úkolem bylo vyjet v časných ranních hodinách dne 17. prosince 2020 z Hlučína směr hraniční přechod s Polskem.

Dále členové jednotky absolvovali cestu přes tranzitní Polsko a čekalo je několikahodinové zdržení na ukrajinské hranici. Jednotka dorazila do Kyjeva 18. prosince 2020 zhruba hodinu po půlnoci.

V dopoledních hodinách byl materiál vyložen, proclen a následně předán za účasti zástupců zastupitelského úřadu ČR v Kyjevě představitelům „Public Health Center of the Ministry of Health of Ukraine“ (Centrum pro ochranu veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví), kterým byl dar adresován.

Kosovo a Černá Hora – prosinec 2020

V souladu s usnesením vlády České republiky byla poskytnuta také materiální humanitární pomoc pro země Kosovo a Černá Hora. Po dohodě se zástupci AČR, která byla pověřena zajištěním letecké přepravy materiální pomoci do cílových destinací, bylo stanoveno datum přepravy na 15. prosince 2020.

Vzhledem k faktu, že se jedná o sousední země, bylo rozhodnuto o transportu darů pro jednotlivé země jedním letadlem s přistáním na letištích v Prištině a následně v Podgorici.

Doprovod a předání materiálu ve formě 5 000 ks ochranných obleků, 10 000 ks návleků na boty, 30 000 ks respirátorů a 30 000 ks ochranných rukavic pro Černou Horu a 30 000 ks ochranných rukavic, 30 000 ks respirátorů, 5 000 ks ochranných obleků a 10 000 ks návleků na boty pro Kosovo zajistil styčný důstojník HZS ČR.

Letadlo AČR typu CASA C-295 po nakládce materiální pomoci vzlétlo dne 15. prosince 2020 v odpoledních hodinách z pražského letiště Kbely. Mezipřistání v Prištině v Kosovu proběhlo před 17.00 hodinou, příslušná pomoc byla předána určeným místním úřadům za účasti zástupců zastupitelského úřadu ČR v Prištině a posádka s nákladem pokračovala dále do Černé Hory.

V Podgorici přistálo letadlo o dvě hodiny později a po vyložení a předání materiální pomoci pokračovalo ve zpátečním letu do ČR, kde v pořádku přistálo po 21.30 hod na letišti ve Kbelích.

Chorvatsko – prosinec 2020

Poslední realizovanou humanitární pomocí na sklonku roku 2020 byl materiál darován Chorvatsku. Chorvatsko postihlo 28. prosince 2020 zemětřesení o síle kolem 5,1 v oblasti města Sisaku ve střední části Chorvatska.

Přečtěte siHasiči odvezli do Chorvatska postiženého zemětřesením humanitární pomoc v hodnotě pěti milionů korun

Na pomoc postiženému obyvatelstvu byl vyslán konvoj s desítkou českých hasičů vybraných z příslušníků ZÚ HZS ČR, který měl za úkol bezpečně a bez prodlení dopravit materiální pomoc. Jednotka MV-GŘ HZS ČR vyjela dne 30. prosince 2020 v časných ranních hodinách z Brna, přes Rakousko a Slovinsko směr Jastrebarsko v Chorvatsku.

Konvoj, který byl složen z celkem 2 tahačů s návěsem a 2 nákladních vozidel, vezl následující náklad: 600 ks skládacích lehátek s matrací, 600 ks spacích pytlů, 1 200 ks vlněných přikrývek, 3 ks elektrických topidel a 2 ks osvětlovacích systémů v celkové hodnotě necelých 3 mil. Kč.

Do cílové destinace skladu civilní ochrany ve městě Jastrebarsko dorazila jednotka v ranních hodinách následujícího dne a za přítomnosti zástupců tamního ministerstva vnitra a zástupců zastupitelského úřadu ČR v Záhřebu materiální pomoc vyložila a předala. Darovaný materiál byl ihned po svém vyskladnění rozvážen obyvatelstvu do postižených míst.

Severní Makedonie – 2021

V důsledku neustávajícího boje s koronavirovou pandemií požádalo jako jedna z dalších zemí i Severní Makedonie o pomoc prostřednictvím Evropského střediska pro koordinaci odezvy na mimořádné události.

Přečtěte siHasičský záchranný sbor České republiky vypravil humanitární pomoc do Severní Makedonie

Ústřední krizový štáb rozhodl o poskytnutí daru ve formě materiální humanitární pomoci České republiky Makedonii. Osobní ochranné prostředky, konkrétně pak 108 000 kusů ochranných roušek, 5 000 kusů ochranných obleků a 18 000 kusů respirátorů FFP2 v celkové hodnotě více jak 5,3 mil. Kč ze zásob Ministerstva vnitra, dopravili čeští hasiči pozemní cestou do místa určení.

Jednotka MV- generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR ve složení dvou příslušníků ze Záchranného útvaru HZS ČR vyrazila v pondělí 18. ledna 2021 z Hlučína směr Skopje v Severní Makedonii.

Po dvoudenní cestě dorazila jednotka do místa předání pomoci. Předání daru ve Skopje proběhlo za účasti zástupců velvyslance České republiky v Kišiněvě a zástupce předsedy vlády pro evropské záležitosti.

Moldavská republika – 2021

Na základě Usnesení vlády ČR ze dne 8. února 2021 byla poskytnuta humanitární pomoc ve formě daru Moldavské republice v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území této republiky.

Přečtěte siHasiči po třech dnech jízdy dorazili s humanitární pomocí do Moldavska

Po nakládce materiálu (300 000 kusů ochranných roušek, 100 000 kusů ochranných rukavic a 5 000 ks ochranných obleků v hodnotě téměř 6,3 mil. Kč a 55 ks ventilátorů v hodnotě více než 28 mil. Kč) ve skladech ministerstva vnitra v Opočínku a ve skladu Správy státních hmotných rezerv v Sedlčanech dne 9. února 2021 se jednotka přesunula do Brna, do areálu Školního a výcvikového zařízení Hasičského záchranného sboru České republiky, odkud se následující den ráno vydala na cestu.

Celkem šest příslušníků jednotky MV-generálního ředitelství HZS ČR vyjelo z Brna se dvěma nákladními automobily s návěsem a jedním doprovodným vozidlem směr Kišiněv v Moldavsku.

Materiální dar byl předán dne 12. února 2021 zástupcům moldavského ministerstva zdravotnictví (generálního inspektorátu pro mimořádné události ministerstva vnitra) a velvyslanectví ČR v Kišiněvu.


Poskytování humanitární pomoci ČR se řídí zákonem č. 151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů.

Humanitární pomoc poskytovaná do zahraničí je souhrn činností hrazených ze státního rozpočtu.

Cílem je zamezit ztrátám na životech a újmě na zdraví, zmírnit utrpení a obnovit základní životní podmínky lidí po vzniku mimořádných událostí, jakož i zmírňovat dlouhodobě trvající následky mimořádných událostí a předcházet jejich vzniku a negativním následkům.

Humanitární pomoc zahrnuje jak reakci na ad hoc přírodní či lidmi způsobené katastrofy, tak pomoc v dlouhodobých (komplexních) humanitárních krizích a při prevenci katastrof. Státní humanitární pomoc ČR do zahraničí je realizována z finančních zdrojů alokovaných v rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí (MZV).

Z tohoto rozpočtu lze financovat humanitární pomoc poskytovanou do zahraničí zejména záchranářskou, materiální, finanční, poradenskou nebo kombinovanou. Státní humanitární pomoc může být v určitých případech financována i z rozpočtu Ministerstva vnitra (MV).

Podle § 9 zákona č. 151/2010 Sb. MV poskytuje humanitární pomoc do členských států EU a jiných států tvořících Evropský hospodářský prostor a rozhoduje o jejím rozsahu a formě.

Nicole Studená
tisková mluvčí
Ministerstvo vnitra – GŘ HZS ČR
Sdílet