Úterý 21. května 2024, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

V Brodu nad Tichou na Tachovsku hasiči spolupracují při likvidaci ohniska ptačí chřipky

Ve velkochovu nosnic společnosti Česká drůbež s. r. o v obci Brod nad Tichou na Tachovsku v Plzeňském kraji byla 30. 12. 2022 vyšetřením ve Státním veterinárním ústavu Praha potvrzena ptačí chřipka subtypu H5N1.

Přečtěte siSoubor typové činnosti IZS: STČ 11 - Chřipka ptáků

Ve třech halách se zde nachází cca 750.000 kusů nosnic. Důvodem k odebrání vzorků a zahájení šetření ze strany veterinárních inspektorů byla skutečnost, že chovatel ve spolupráci se soukromým veterinárním lékařem nahlásil náhlý zvýšený úhyn drůbeže v jedné ze tří hal.

Za čtvrtek se podařilo vynosit opět více než 100 tun drůbeže. Předpokládáme, že v neděli by mohlo být vynášení dokončeno.

HZS Plzeňského kraje

Dnes na místě v Brodu nad Tichou pracuje obdobný počet vynášejících jako ve středu. Za včerejšek bylo vynošeno 115tun. S tím, co se vynosilo v průběhu dneška odhadujeme, že zbývá vynosit cca 105 tun.

Ohledně termínu dokončení naší činnosti se držíme prozatím stále neděle 15.1. Statistickou zajímavostí může být, že výkon jednoho pracovníka (bez rozdílu) je v průměru okolo jedné tuny vynešené drůbeže denně.

HZS Plzeňského kraje

Za úterý jsme zvládli vynosit 123 tun. Nyní jsme tedy na cca 714 tunách za celý zásah. Na vynášení pracuje 134 lidí rozdělených do 12 týmů.

Práce by měly pokračovat do 19 hodin, kdy se budou dekontaminovat poslední pracovní skupiny.

HZS Plzeňského kraje

Bilance pondělka: 118 vynošených tun.

Dnes uvnitř hal pracuje 76 hasičů a 50 civilních pracovníků. Dekontaminací osob denně projde 400 lidí (každý člověk třikrát). Dekontaminací vozidel denně projede na dvacet kusů techniky.

Celkem jsme již vynosili na 590 tun.

HZS Plzeňského kraje

V neděli se nám podařilo vynosit 161 tun drůbeže.

Dnes je na vynášení nasazeno 77 hasičů a 50 civilních zaměstnanců. Pracujeme již ve všech třech halách. Máme vynošenou téměř polovinu drůbeže. Dnes se bude vynášet do 19:30.

Poté ještě čeká poslední tým dekontaminace.

HZS Plzeňského kraje

Za včerejšek jsme vynosili 142 tun drůbeže. Pro dnešek jsme upravili počet týmů. Pracuje 14 týmů po 10 lidech. Zázemí obstarává stále cca 45 příslušníků. Dnes se bude vynášet do 20:00 hod.

Petr Poncar
tiskový mluvčí
HZS Plzeňského kraje

Za pátek hasiči vynosili 72,5 tun nosnic. Dnes je nasazeno na vynášení 100 hasičů a 31 civilních pracovníků. Stále zde působí příslušníci Záchranného útvaru. Dále také 21 příslušníků HZS Středočeského kraje a 4 dobrovolné jednotky.

Síly na vynášení máme rozdělené na 10 týmů, které nasazujeme tak, že každý, kdo vynáší drůbež, jede v režimu 3 × 2,5 hodiny (to zahrnuje i vystrojení i následnou dekontaminaci).

Mezi jednotlivými vstupy do „špinavé zóny“ mají týmy dvě hodinové pauzy.

Vynášecí práce trvají do cca 18:30.

Hasiči dokončují práce na prostřední hale a zahájili vynášení z nejvyššího patra třetí haly.

Petr Poncar
tiskový mluvčí
HZS Plzeňského kraje

Za včerejšek hasiči vynosili cca 53 tun. Dohromady s dnem předešlým je to tedy zhruba 98 tun. Na místě je 110 hasičů. Zhruba 75 z nich přímo pracuje uvnitř budov. Ostatní se starají o dekontaminaci, vystrojení a zázemí.

Zasahující jsou rozděleni na týmy, které se uvnitř budov střídají v pravidelných intervalech.

HZS Plzeňského kraje

Ve čtvrtek hasiči dokončili transport uhynulých nosnic z části objektu s níž jsme ve středu začali. Celkem to bylo 45 tun. V průběhu dne jsme se přemístili do vyššího patra budovy.

Momentálně je drůbež transportována do kontejnerů, kde je usmrcována oxidem uhelnatým. Veškeré nakládání s drůbeží je v souladu s pokyny pracovníků Státní veterinární správy.

HZS Plzeňského kraje

Ve středu započalo vynášení kadáveru z první části haly. Situaci zkomplikovala skutečnost, že nákaza byla odhalena i v dalších částech chovu. Nyní bude dle rozhodnutí Státní veterinární správy nutné utratit všech téměř 750 tis. kusů nosnic.

Zásah tedy bude třikrát většího rozsahu, než se původně předpokládalo.

HZS Plzeňského kraje

Ve velkochovu nosnic v obci Brod nad Tichou na Tachovsku se ptačí chřipka rozšířila do dalších částí hospodářství, kde se objevily četné úhyny. Státní veterinární správa (SVS) proto rozhodla o utracení všech nosnic, kterých v chovu bylo cca 750 000.

Jedná se o logisticky velmi náročnou akci, bude proto velmi důležitá spolupráce se složkami integrovaného záchranného systému (IZS), chovatelem a asanačními podniky.

www.svscr.cz

Během úterý hasiči utěsnili halu, v níž se drůbež nachází a následně byla první část haly zaplněna oxidem uhličitým. Veškeré kroky byly průběžně konzultovány s pracovníky Státní veterinární správy.

HZS Plzeňského kraje

Od 2. ledna 2023 se na řešení situace výskytu ptačí chřipky v chovu drůbeže podílí i HZS Plzeňského kraje. Je připraveno týlové zabezpečení a dekontaminační stanoviště, stejně tak jako osobní ochranné prostředky nutné pro podobné situace.

Míra zapojení hasičů a rozsah činností, stejně jako množství zasahujících hasičů se bude řešit na poradě participujících složek v poledne.

HZS Plzeňského kraje
Sdílet
Seriál: Ptačí chřipka a hasiči