Čtvrtek 30. června 2022, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

VIDEO: Flashover Zbiroh – hasičské peklo na zemi

Redakce webu POŽÁRY.cz měla exkluzivní možnost osobně se zúčastnit výcviku v nově vybudovaném polygonu ve Zbirohu. Polygon sestává z několika částí, náš dnešní článek je postupně představuje. Zkušenosti členů redakce se samotným výcvikem přineseme v dalším článku.

Výcvikové zařízení, jehož vybudování stálo 18 milionů, je rozděleno na sekci pro nácvik hašení ve vnitřním prostoru a nácvik hašení na volném prostranství resp. na technologiích. Do těchto prostor je rozvedena směs vysoce hořlavého plynu, který je zapalován a hasiče „ohrožuje“.


Na hašení ve vnitřním prostoru je určeno zařízení:

 • flashover kontejner na tuhá paliva, tzv. pozorovací
 • flashover kontejner na plynná paliva, tzv. výcvikový či útočný
 • podzemní garáž

Na hašení na volném prostoru jsou určeny zařízení, které nejsou ničím speciální:

 • zásobník plynu (LPG)
 • produktovod (ropovody, plynovody, parovody) s navazujícím potrubním mostem
 • silo – zásobník na sypký hořlavý materiál
 • vodíkové hospodářství (reprezentuje zásahy s nepřítomností svítivého plamene – tam, kde hoří látky, které nemají žádnou světelnou emisi – alkoholy, vodík, přehřátá pára)

Na hašení s přítomností nebezpečných látek:

 • železniční cisterna

Zařízení umožňuje výcvik družstva nebo družstva ve sníženém početním stavu. Základním principem je naučit hasiče rutině, která je pak jen nutnou podmínkou pro vyhodnocení situace. Hasič u ostrého zásahu nemusí přemýšlet „jak se má hasit“, ale může bez zaváhání vyhodnotit situaci – zda je prostor pro hašení, či se má dát na ústup.

Polygon částečně řeší dnešní situaci, kdy došlo ke snížení počtu požárů a zároveň navýšení stavů na stanicích. Hasiči tak nemají příležitost čerpat zkušenosti s požáry ze zásahové činnosti, proto jsou vzdělávání například v tomto zařízení.

Organizace výcviku je náročná, instruktoři jsou vystaveni zodpovědnosti a stejným podmínkám jako zasahující, dle Jana Hory z HZS Plzeňského kraje je tak optimální stav pět instruktorů na devět hasičů. Je stanoveno několik úloh, na kterých se v průběhu zásahu instruktoři střídají tak, aby si „odpočinuli“.

V polygonu v současné době probíhá testování a vzdělávání instruktorů, kteří následně budou v pravidelných kurzech školit hasiče ze všech koutů republiky.


V obecném smyslu je zařízení určeno:

 • k výcviku a ověřování schopnosti hasiče efektivně a bezpečně pracovat v předem definovaných podmínkách,
 • k ověřování technický nebo taktických parametrů věcných prostředků požární ochrany a taktických postupů.
 • k simulaci charakteristických podmínek při požárech bytů, sklepních prostor, otevřených technologických zařízení; trenažér je určen k provádění praktické přípravy hasičů bez rozdílu, v jakém druhu jednotky PO vykonávají službu
 • k získání a prohlubování praktických zkušeností s projevy požáru v uzavřeném nebo venkovním prostoru,
 • k získání a prohlubování praktických zkušeností s pozorováním příznaků požáru uvnitř objektu a venkovního prostoru s cílem na základě svých pozorování předvídat možná nebezpečí a míru rizika,
 • k získání a prohlubování schopností rozeznat, vyhodnotit a správně reagovat na příznaky nelineárních projevů rozvoje požáru, kterými jsou žíhavé plameny (rollover), explozivní hoření (backdraft), celkové vzplanutí (flashover) apod.,
 • k získání a prohlubování znalostí účinného používání technických a ochranných prostředků.
Sdílet
Seriál: Polygon Zbiroh