Pondělí 16. května 2022, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Z hasičů jsou instruktoři výcvikového polygonu flashover

Náročným výcvikem ve flashover kontejneru v současné době nově prošlo 18 profesionálních hasičů z celé České republiky. Do Záchranného útvaru HZS ČR ve Zbirohu se vydali i hasiči z Pardubického kraje. Výcvik, kterým profesionální hasiči prošli, byl první ze tří běhů výcviku instruktorů určených právě pro Flashover kontejner Zbiroh.

Flashover kontejner, tedy trenažér, je soubor prvků sestavených do systému, který dovoluje simulovat reálné podmínky při požáru v uzavřeném prostoru – backdraft, rollover a flashover. Jde o systém sestavený z běžných ISO kontejnerů, ve kterých mohou jednotky požární ochrany nacvičit taktiku a vedení zásahu při požárech v podmínkách celkového vzplanutí.

V trenažéru je možné simulovat a zkoumat různá prostředí dynamických požárních jevů. „Velkou popularitu si trenažéry získaly zejména pro svou schopnost vytvořit podmínky blížící se skutečnému prostředí působení požáru, jednoduchou obsluhu, nízkou cenu a bezpečností při vlastním výcviku. Hasiči zde podstupují skutečně tvrdý trénink v nelítostných podmínkách, kde panují teploty kolem 600 až 1000 stupňů Celsia,“ upřesňuje kpt. Ing. Pavel Bér, instruktor pro výcvik ve flashoveru HZS Pardubického kraje.

Po dobu jednoho týdne se hasiči každý den pohybovali od rána do večera ve vysokých teplotách s dýchacím přístrojem na zádech. „Byla to skutečně obrovská fyzická zátěž,“ doplňuje kpt. Ing. Pavel Bér. Hasičský záchranný sbor tak po absolvování tohoto výcviku má vyškolené instruktory pro výcvik a trénink dalších hasičů.

„Jedna z nejhorších situací, které hasiči cvičili, byla likvidace plamenů na schodišti, které bylo celé zasaženo požárem. Hasiči se v tomto prostoru museli chránit před plameny vodní clonou a pohybovat se u země, což bylo velice fyzicky i tepelně náročné. Samozřejmě každá případná chyba byla potrestána další tepelnou zátěží, kterou hasiči vzápětí „dostali“ a museli ji zvládnout,“ popisuje tvrdý trénink Pavel Bér.

Hasiči Pardubického kraje mají již dva roky svůj vlastní „trenažér požárů“ ve Vysokém Mýtě. Ve výcvikovém středisku ve Zbirohu ale hasiči zažívali i trochu jiné chvíle. Flashover ve Vysokém Mýtě (Modul I) umožňuje simulovat veškeré průvodní jevy požáru. „Pro vytvoření podmínek požáru je zde použito hořících dřevěných palet. Výcvik je zde rozdělen na pozorovací část, kdy cvičící sledují fáze požáru, chování neutrální roviny a v neposlední řadě „odvalování plamenů pod stropem“ (tzv.„Rollover“).

Následně je pak cvičící připravován a školen na vstup do prostoru zasaženého požárem, jeho prohledání, popřípadě záchranu osob. Je kladen důraz na ovládání proudnice tak, aby byl hasič připraven na veškeré možné situace,“ upřesňuje instruktor. Ve Zbirohu je flashover (Modul II) jakousi nástavbou flashoveru ve Vysokém Mýtě (Modul I), je zaměřen především na taktiku zdolávání požáru v uzavřených prostorech.

„Požár je zde simulován plynovými hořáky na propan-butan. Opět se zde klade velký důraz na ovládání proudnice a samozřejmě i na součinnost obou hasičů u proudnice. Hasiči se zde opět učí vstupovat do prostoru zasaženého požárem, postupovat dále zasaženým prostorem a reagovat na nastalé nepředvídatelné situace. Plynové hořáky umožňují několikanásobné opakování simulací (i s různou intenzitou požáru). Navíc jsou zde možnosti výcviku zásahu na hořící podzemní garáž, schodiště, produktovod, a mnohé další. Samozřejmě toto výcvikové zařízení obsahuje pro komplexnost i modul I, jaký se nachází ve Vysokém Mýtě,“ pro srovnání doplňuje instruktor kpt. Ing. Pavel Bér.

Výcvik byl určen pro budoucí instruktory tohoto zařízení a trval jeden týden. Během výcviku hasiči absolvovali klasický výcvik frekventantů a navíc byli školeni i na ovládání tohoto zařízení. Poděkování patří sboru instruktorů Flashover kontejneru ve Zbirohu HZS Plzeňského kraje pod vedením mjr. Ing. Jana Hory.

V současné době disponuje HZS Pardubického kraje 4 instruktory nižšího stupně a 2 instruktory vyššího stupně, kteří jsou již schopni vést výcvik na tomto zařízení samostatně.

Vysvětlení pojmů:

Rollover, někdy se nazývá flameover, vzniká tehdy, shromáždí-li se větší množství hořlavých plynů v počáteční fázi požáru u stropu hořící místnosti. Tyto velmi zahřáté plyny jsou vytlačovány zplodinami hoření z hořící místnosti do okolí, kde se mísí se vzdušným kyslíkem. Jestliže koncentrace hořlavých plynů dosáhne mezi hořlavosti, dojde k jejich vznícení a rychlému rozšíření požáru.

Flashover se nazývá situace, kdy dojde k náhlému vzplanutí všech hořlavých materiálů v celém prostoru hořící místnosti najednou. Hlavní příčinou tohoto jevu je současné zahřátí všech hořlavých hmot v místnosti zplodinami hoření na takovou teplotu, při níž uvolňují ze svého objemu hořlavé plyny a páry. V momentě, kdy se koncentrace těchto plynů a par dostane nad spodní mez výbušnosti (teplota v místnosti je v tu dobu více než 800 st. C), dojde k jejich okamžitému vznícení.

Backdraft Po fázi volného rozvoje může při požáru v uzavřené místnosti dojít k takovému poklesu koncentrace kyslíku ve vzduchu, že není možné další plamenné hoření. Hořící místnost je zcela zaplněna hustým kouřem. Teplota v místnosti může dosahovat až 500 st. C, tlak vzduchu rychle roste. Vlivem intenzivního sálavého tepla dochází k uvolňování výbušných plynů (např. metanu) z předmětů v zasažené místnosti. Tyto plameny zvyšují spolu s horkými zplodinami hoření riziko vzniku backdraftu. Ten vzniká tehdy, vnikne-li do místnosti čerstvý vzduch s normální koncentrací kyslíku. Vniklý vzduch naředí směs horkých plynů pod horní mez výbušnosti. Nic pak nebrání výbuchu směsi hořlavých plynů a par v zasažené místnosti. Je třeba si uvědomit, že backdraft může vzniknout všude tam, kde požár probíhá v místnosti bez možnosti dalšího přísunu vzduchu během požáru (sklepy, byty s uzavřenými okny atd.). Při jakémkoliv porušení těsnosti takové místnosti může dojít k výbuchu. Varovnými signály upozorňujícími na nebezpečí backdraftu jsou: malé nebo žádné plameny, žlutošedý až černý kouř, malými netěsnostmi unikají obláčky kouře (jako zpod pokličky hrnce), extrémní sálavé teplo, drnčení okenních tabulí, pískání vzduchu proudícího malými netěsnostmi (např. okenními nebo dveřními spárami) do hořící místnosti, výrazný proud vzduchu proudícího do místnosti po otevření oken nebo dveří.

por. Bc. Vendula Horáková
tisková mluvčí
HZS Pardubického kraje
Sdílet
Seriál: Polygon Zbiroh