Čtvrtek 18. července 2024, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

KRIZPORT – portál krizového řízení pro Jihomoravský kraj

Již rok úspěšného provozu má za sebou novinka z oblasti informování veřejnosti a orgánů krizového řízení v Jihomoravském kraji – portál krizového řízení KRIZPORT. 

Jak občané, tak odborníci z oblasti krizového řízení (starostové obcí v JMK, HZS JMK, Policie ČR – Krajské ředitelství JMK, Zdravotnická záchranná služba JMK, Povodí Moravy, Krajská hygienická stanice, Krajská veterinární správa a další) naleznou na adrese www.krizport.cz důležité informace k zabezpečení připravenosti při mimořádných událostech (MU) a krizových situacích (KS).

Portál vyvinuli pracovníci krizového řízení HZS JMK a je propojen s webovými stránkami HZS JMK www.firebrno.cz. Portál je rozdělen na dvě části – veřejnou (přístup pro každého uživatele internetu) a neveřejnou (přístup jen pro orgány krizového řízení).

Veřejná část obsahuje zejména potřebné informace pro občany z oblasti připravenosti a řešení mimořádných událostí – tj. zejména jak se na mimořádnou událost připravit, jak jí čelit a co dělat po jejím skončení. K tomu je v prvé řadě využit stávající informační projekt HZS JMK „Vaše cesty k bezpečí“ a dále jsou připojeny informace z webu HZS JMK a odkazy na jiné webové stránky, které tuto problematiku řeší. Uživatelé mají také možnost stáhnout si v elektronické podobě příručky, zabývající se touto oblastí.

Dále se ve veřejné sekci nachází rozcestník na další důležité webové portály, přinášející aktuální informace v dané situaci – např. z oblasti meteorologie, hydrologie, dopravy, energetiky, hygieny, apod.

Uživatel se také ve veřejné sekci dozví, jaké MU a KS mu v Jihomoravském kraji hrozí. Nechybí také konkrétní přehled možných zdrojů MU na území Jihomoravského kraje, rozdělených po jednotlivých ORP. Tento přehled zahrnuje stacionární geograficky definovatelné zdroje ohrožení. Tímto přehledem HZS JMK pomáhá plnit povinnosti i starostům obcí, kteří jsou odpovědni za informování občanů a právnických osob na území správního obvodu své obce o možných ohroženích.

Občané mohou také využít přehled platných právních předpisů a zpracovaných metodik, postupů, směrnic a pokynů z oblasti přípravy na řešení a řešení mimořádných událostí a krizových situací

Na titulní straně portálu je také možné zveřejňovat podrobnosti o probíhajících MU a KS a aktuální informace pro veřejnost – výzvy, požadavky…

Neveřejná část obsahuje především zpracovanou plánovací dokumentaci pro potřeby orgánů krizového řízení (havarijní, krizové a jiné plány), kontakty na orgány krizového řízení a potřebné aplikace pro práci odborníků při přípravě na řešení a řešení mimořádných událostí a krizových situací.

Po ročním provozu portálu lze konstatovat, že KRIZPORT je aktivně využíván všemi orgány krizového řízení v Jm kraji a na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady kraje bude i v budoucnu hlavním informačním kanálem jak mezi orgány krizového řízení, tak i ve směru k veřejnosti v případě, že nastane závažná mimořádná událost nebo krizové situace.

mjr. Mgr. Miroslav Menšík, vedoucí odd. krizového řízení, HZS Jihomoravského kra­je

Sdílet
Seriál: Hasiči, jak je možná neznáte