Čtvrtek 1. června 2023, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči se starají o vaše bezpečné nákupy, i když to možná nevíte

Jednou z velmi důležitých činností na úseku požární prevence je výkon státního požárního dozoru. Co si pod tímto pojmem představit? Jaké konkrétní činnosti se pod tímto termínem schovávají?

Ilustrační foto

Cílem jednotlivých oblastí činností je zajištění odpovídající míry požární bezpečnosti občanů. Naším prvořadým úkolem je totiž kromě záchrany života, zdraví a majetku občanů – pokud již k požáru dojde, také zabezpečit opatření, která vedou k tomu, aby k požárům vůbec nedocházelo.

Jednou ze základních cest, jak toho docílit, je právě prostřednictvím činnosti státního požárního dozoru.

Způsob dosahování tohoto cíle se u jednotlivých oblastní činností liší. Např. při posuzování stavební dokumentace se jedná o dohled nad správným vyprojektováním stavby tak, aby splňovala stanovená kritéria na požární bezpečnost.

U kontrolní činnosti se jedná o průběžný dohled státu nad dodržováním povinností např. právě při provozování obchodních center.


Nákupy v obchodním centru

Pokud tedy pojedete s rodinou nakupovat do nákupního centra, pak si můžete být jisti, že hasiči byli u toho, když se toto nákupní centrum projektovalo, a dbali na to, aby vás v případě požáru co nejlépe ochránili. Každý drobný detail je předem velmi dobře promyšlen a propracován.

Nad vašimi hlavami naleznete detektory požáru, hasicí zařízení a odvody tepla a kouře. Tím je zajištěna okamžitá detekce požáru, předání informace o požáru hasičům, následně se začne automaticky požár hasit a otevřou se odvětrávače kouře.

Správně vyprojektované a označené únikové cesty vám zajistí možnost rychle opustit objekt a dostat se do bezpečí.


To, že vše funguje tak, jak má, ověřují následně hasiči pravidelnými kontrolami. Pokud by objekt nesplňoval bezpečnostní pravidla, snaží se pomoct při odstranění závady hned na místě. V krajním případě mohou hasiči nechat objekt zavřít.


Počty objektů svědčí o náročné práci

Jen pro představu. V loňském roce bylo po stránce požární bezpečnosti posouzeno 80.000 objektů. To je o 20.000 víc, než tomu bylo v roce 2003. Tomuto rostoucímu trendu bohužel neodpovídají početní stavy příslušníků HZS ČR, kde se naopak počty pracovníků prevence stále snižují.

V tuto chvíli je jejich méně než 600 a pokud dojde k dalšímu snižování rozpočtu HZS ČR, dotkne se snižování i těchto odborníků (nutnou ještě upozornit na to, že posuzování stavební dokumentace a příprava pro kolaudace není zdaleka jedinou činností, kterou příslušníci státního požárního dozoru vykonávají. A my vám je v následujících dílech našeho seriálu budeme postupně představovat).

Tato opatření nutně povedou ke snížení úrovně stavební prevence, protože již nebude možno posuzovat všechny objekty, natož je pak v pravidelných intervalech kontrolovat. To bude znamenat snížení bezpečí občanů, pokud do takovéhoto objektu zavítají.


Více o této důležité práci hasičů naleznete na stránce Výkon státního požárního dozoru.

kpt. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí
MV-generální ředitelství HZS ČR

Sdílet
Seriál: Hasiči, jak je možná neznáte