Čtvrtek 6. května 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Zkouška sirén

Ve středu 4. 12. 2002 proběhne na celém území ČR pravidelná zkouška stacionárních sirén, nebo-li jednotného systému varování a vyrozumění.

Sirény se rozezvučí nepřerušovaným tónem po dobu 140 sekund. Zkoušky sirén probíhají od října 2002 pravidelně každou první středu v měsíci v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb. „K přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva“. Cílem zkoušky je včas najít nefunkční sirény a místa, kde jsou sirény špatně slyšitelné. Jednotný systém varování a vyrozumění byl v řadě míst ČR včetně hlavního města využit při vyhlášení evakuace občanů z míst ohrožených vodou při letošních povodních.

Pro případ hrozby nebo vzniku mimořádné události je v ČR od 1. 11. 2001 zaveden jediný varovný signál „Všeobecná výstraha“ v podobě kolísavého tónu sirény po dobu 140 sekund. Signál může být opakován se tříminutovými přestávkami až třikrát po sobě. Po vyhlášení „Všeobecné výstrahy“ jsou ohrožení občané informováni o hrozícím nebezpečí a nutných opatřeních podle rozsahu události dalšími prostředky (televize a rozhlas, místní rozhlas, mobilní prostředky apod.).

Pro svolání jednotek požární ochrany slouží signál „Požární poplach“ vyhlašovaný dvojím 25 sekundovým zahoukáním sirény v průběhu jedné minuty. Tento signál je určen pouze pro členy jednotek PO.

Napsáno s využitím pramenů www.mvcr.cz.
Sdílet