Středa 17. ledna 2018, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Partner: Nordex 970x150 Cobra OK

Taktické a bezpečnostní zásady pro umísťování požární techniky na místě zásahu

Strojník zodpovídá nejen za bezpečnost osádky při jízdě k zásahu, ale taktéž za vozidlo na místě události samé.

Několik zásad pro umísťování požární techniky na místě zásahu:

  • pokud to není nutné, nebránit ustavením techniky silničnímu provozu
  • nezastavovat před únikovými komunikacemi, vjezdy, průjezdy, vchody a podobně
  • nestavět techniku nad kanálová víka, vpustě apod.
  • ustavit techniku v bezpečné vzdálenosti od místa události tak, aby vozidlo nepoškodilo teplo, výbuch, výron hořlavých kapalin a plynů, padajícími předměty či střešní krytinou a také tak, aby provozem techniky nedošlo k iniciaci hořlavých par a plynů např. od výfuku či elektroinstalace automobilu
  • nevzdalovat se od techniky
  • ustavit techniku na návětrné straně a minimalizovat tak riziko ohrožení zplodinami

Při pracích nebo pobytu v blízkosti elektrického zařízení se nesmějí pracovníci bez elektrotechnické kvalifikace přiblížit tělem, ani předmětem k nekrytým částem elektrického zařízení pod napětím blíže než na vzdálenost:

Sdílet
Banner JB Transformatoren 970x150