Pátek 16. dubna 2021, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

ZBIROH: Další testy v polygonu. Tentokrát se zjišťoval stav organizmu hasiče pod zásahovými oděvy

Dne 12. 6. 2012 proběhlo ve FOK výcvikového zařízení ve Zbirohu měření fyzikálních parametrů prostředí a fyziologických parametrů cvičících hasičů za účelem stanovení podmínek, jakým jsou tito hasiči při výcviku vystaveni a jaká je odezva organizmu na tyto podmínky. Podívejte se i na videoreportáž.

Měření bylo koncipováno jako referenční, tj. byl sledován mimo jiné vliv rozdílné konstrukce ochranných oděvů. Měření se zúčastinily VŠB-TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního Inženýrství, Státní úřad pro jadernou, chemickou a biologickou ochranu, HZS Plzeňského kraje, HZS Středočeského kraje a HZS hl. m. Prahy.

Měření proběhlo při mezních pracovních režimech zařízení při výkonu 30% a v 90% procent. Figuranti byli rozděleni do dvou čtyřčlenných skupin A a B. V zařízení pracovali na pozicích obvyklých při standardním výcviku: lektor, č. 1, č. 2 a č. 3.

Pro každý z výkonů měly obě skupiny úkol provést čtyři soubory měřených pokusů. Po dokončení souboru se skupiny vystřídaly. Jeden soubor byl organizován takovým způsobem, aby každý z figurantů z jedné skupiny pracoval dvakrát na všech pozicích. Ke střídání na pozicích docházelo v okamžiku, kdy č. 1 provedlo 5 hasebních pokusů. Bylo tak provedeno 160 měření pro danou skupinu a výkon, tj. celkem 640 měřených pokusů.

Technika hasebního pokusu odpovídala provedení prostorového dlouhého pulsu při průtoku na proudnici 230 l.min-1 a tlaku na čerpadle požární techniky 0,8 MPa. Jako prostorová figura bylo zvoleno písmeno „O“. Zdrojem vody byla CAS 32 T 815. Celková délka vedení hadicemi B byla 20 metrů a hadicemi C 40 m, tj. celkem 60 m. Vedení bylo osazeno přetlakovým ventilem a rozdělovačem a zakončeno proudnicí QuadraFog 150.

Pro měření teploty v prostoru bylo použito 15 tepelně nestíněných plášťových termočlánků NiCr/Ni (typ K). Pro měření hustoty tepelného toku bylo použito radiometrů SCHMIDT-BOELTER SBG01. Hustota dopadajícího tepelného toku byla snímána v 5 různých směrech. Všechna čidla byla umístěna v předem stanovených výškách v blízkosti místa cvičících hasičů.

Pro hodnocení reakce organizmu byly sledovány tyto parametry: srdeční frekvence, teplota tělesného jádra, teplota kůže měřená v 6 bodech a ztráta vody potem a dýcháním. Před zahájením výcviku byly vybraným hasičům změřeny základní antropometrické parametry a hasiči byli vybaveni čidly pro měření srdeční frekvence, teploty tělesného jádra a teplot na povrchu těla.

Termočlánky měřící teplotu kůže byly připevněny na místa vytipovaná z popáleninových map, tj. krk, hrudník, záda, pravé stehno (přední strana) a pravé lýtko. Na stejných místech kromě krku byly umístěny i termočlánky na vnitřní i vnější straně zásahového oděvu pro sledování teplot prostředí, ve kterém se hasič pohybuje.

Naměřené hodnoty jsou zpracovávány a výsledky budou zveřejněny po odborné analýze.

Jan Hora

Sdílet
Seriál: Polygon Zbiroh