Sobota 29. unora 2020, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Stimax.cz 970

Cvičební řád 2/VÝŠ: Sebejištění, pracovní polohování

V rámci záchranných a likvidačních prací hasiči musí bezpečně provádět různé druhy činností i ve výšce a nad volnou hloubkou. Pokud hrozí nebezpečí pádu, musí být každý hasič odpovídajícím způsobem zajištěn.

Jištění se provádí buď s pomocí dalšího hasiče, nebo hasič ve výšce a nad volnou hloubkou samostatně provádí tzv. sebejištění.

Sebejištění je provedení nezbytných úkonů ke snížení nebezpečí pádu. Sebejištění může být provedeno např. pracovním polohováním a zadržením. Pracovním polohováním se rozumí bezpečné zaujmutí pracovní polohy ve výšce a nad volnou hloubkou takovým způsobem, že je zabráněno pádu z výšky nebo do hloubky. Zadržení omezuje dosažení prostor, kde existuje riziko pádu z výšky a do hloubky.

Pro sebejištění lze využít např. pracovní polohovací systém (dále jen „polohovací pás“) nebo odpovídající postroj s polohovacím prostředkem (např. smyčkou s pevností minimálně 22 kN a karabinou se zámkem a pojistkou zámku a s pevností alespoň 22 kN v podélném směru). Při sebejištění musí být kotevní bod v úrovni nebo nad úrovni pásu a spojovací prostředek musí být napnutý. Postup polohování a pracovního zadržení je popsán v návodu výrobce a během užívání musí být dodržen.

Polohovací pás je osobním ochranným prostředkem každého hasiče. Nedílnou součástí polohovacího pásu je karabina se zámkem, pojistkou zámku a s pevností minimálně 22 kN v podélném směru. Doporučuje se karabina ocelová typu HMS.

Polohovací pás je prostředek, který je určen:

 1. k pracovnímu polohování – bezpečnému zajištění hasiče v poloze pracovního místa napnutými prostředky pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou,
 2. k zadržení – zabránění hasiči dostat se do polohy (místa), kde hrozí nebezpečí pádu,
 3. pro zavěšení dalších věcných prostředků požární ochrany (např. hasičská sekera, svítilna).

Polohovací pás není určen k zachycení pádu a nesmí být použit k jiné činnosti ve výšce a nad volnou hloubkou. Při pracovním polohování nesmí délka případného pádu překročit délku 0,5 m. K sebezáchraně slaněním lze polohovací pás použít pouze v případě ohrožení života a zdraví hasiče (nebo při provádění odborné přípravy).

Hasič zvolí kotevní bod tak, aby nehrozilo poškození spojovacího prostředku (např. textilních smyček), které jsou citlivé především na mechanické, chemické a tepelné působení.

Jako vhodné kotevní body se doporučuje využít zejména:

 1. příhradové konstrukce dřevěné i kovové,
 2. zábradlí, mostní konstrukce, jeřáby, instalační prvky, ocelové výztuhy panelů, kotvící body k tomu určené,
 3. určené části vysokozdvižných plošin a žebříků, příčle přenosných zajištěných žebříků,
 4. betonové sloupy, pevné větve stromů,
 5. krokve, kleštiny a spolehlivě spojené trámoví.

Nebezpečné jsou zejména:

 1. střešní latě, komíny, okapové roury,
 2. držáky antén, bleskosvody,
 3. zkorodované prvky konstrukcí, konstrukce z lehkých kovů.

Hasič provádějící sebejištění propojí polohovací prostředek se zvoleným kotevním bodem tak, aby jeho poloha byla stabilní a přitom měl zajištěnou možnost volného pohybu pro další činnost.

Sdílet
Přiložené soubory
vys.02 sebejisteni.pdf zobrazit online PDF 684 kB
Banner Dobráci sk