Čtvrtek 6. května 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

V úterý budou houkat sirény v Ostravě – Mariánských Horách

V úterý 30. 10. 2007 se od 9:00 do 10:30 uskuteční v areálu podniku OKD – OKK, a.s.Koksovna Jan Šverma v Ostravě – Mariánských Horách taktické cvičení složek IZS Moravskoslezského kraje spojené s prověřením vnějšího havarijního plánu tohoto podniku.

Cílem cvičení bude prověření součinnosti složek IZS a správních úřadů při simulované závažné havárii na plynojemu MAN spojené se simulovaným únikem koksárenského plynu.

Novináře musím upozornit, že podnikem OKD – OKK, a.s. Koksovna Jan Šverma nebude novinářům umožněn vstup do areálu podniku. Budete moci pořídit záběry při příjezdu zásahových vozidel do areálu podniku, snímat činnost kolem plynojemu z okolí podniku a po ukončení cvičení vám budu k dispozici a případným rozhovorům na místě cvičení já a tisková mluvčí podniku Koksovna Jan Šverma, případně velitelé jednotlivých cvičících složek IZS.

Upozorňujeme obyvatele, že v souvislosti se cvičením bude provedena rovněž aktivace sirén (signál „zkouška sirén“) jednotného systému varování a vyrozumění v okolí podniku!!!

Ing. Petr Faster
Centrum tísňového volání Ostrava

-wap-
Sdílet