Středa 22. září 2021, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Cvičení na výskyt ptačí chřipky

V úterý 29. dubna 2008 od 09:00 hod začalo v areálu územního odboru Havlíčkův Brod – ulice Humpolecká (bývalý stadion Dukla) taktické cvičení na výskyt aviární influenzy (chřipky ptáků).

Námět cvičení

Na „malé farmě“ pro chov drůbeže došlo k zjištění a prokázání výskytu aviární influenzy. Na základě telefonické a následné písemné žádosti Krajské veterinární správy o zapojení sil a prostředků v rámci IZS (integrovaného záchranného systému) byly shromážděny potřebné síly a prostředky, které jsou nutné pro řešení této mimořádné události.

Pro účely cvičení byla budova s chovem drůbeže simulována vojenským stanem o velikosti 6×6 m. Drůbež byla nahrazena plastovými (PET) láhvemi. Prostředek k usmrcení chovu byl nahrazen dýmovnicí. Dekontaminační prostředky byly nahrazeny vodou.

Do cvičení se zapojily jednotky profesionálních hasičů z HZS kraje Vysočina a HZS Jihomoravského kraje, Policie ČR – Havlíčkův Brod, Městská policie Havlíčkův Brod, Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina, Městský úřad Havlíčkův Brod, Krajská veterinární správa, Krajská hygienická stanice a Zdravotní ústav Jihlava.

Cílem cvičení byl nácvik a prověření postupu jednotlivých složek IZS kraje Vysočina v případě výskytu aviární influenzy. Dále prověření součinnosti jednotlivých složek, prověření velení, organizace a spojení složek IZS. Současně bylo prověřeno i použití ochranných prostředků.


kpt. Ing. Petra Musilová, DiS.
tisková mluvčí
HZS kraje Vysočina-swo-
Sdílet
Seriál: Ptačí chřipka a hasiči