Pátek 22. března 2019, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner MEVA OK

Prapor SDH nesmí chybět u žádného významného dění v obci, jak ale získat peníze na nový či jeho renovaci?

Sbory dobrovolných hasičů jsou duchem každé obce. I díky nim vládne v kraji čilý společenský ruch. Jsou iniciátory mnoha setkávání mezi občany a organizátory významných akcí. Mnoho sborů a spolků se může pyšnit původním originálním praporem – důležitým svědkem všech událostí, který je provází po celou historii jejich existence.

Prapor tak nesmí chybět u žádného významného dění v obci, je součástí oslav, tradičních hodů, poutí, setkání rodáků, návštěv i soutěží. Jak ale získat peníze na nový prapor či jeho renovaci?

Veřejná sbírka na pořízení praporu

Veřejné sbírky na pořízení praporu byly v minulosti oblíbené a přinášely významnou část rozpočtu na jeho výrobu. Bylo ctí každého občana přispět, byť sebemenší částkou, a podpořit tak spolek, který svým posláním pomáhá místním občanům Dnes opět dochází k obnovování této hezké tradice.

Máme zkušenost, že vybrat peníze na prapor není u našich zákazníků z řad hasičských sborů a dalších spolků problém. Lidé tyto sbírky znají a považují za poctu spolupodílet se na vzniku nového praporu.

říká Tomáš Pokorný z firmy Alerion, která slavnostní vyšívané prapory navrhuje, vyrábí i restauruje

Organizátorům proto pomáháme tuto praktickou tradici oprášit. Za symbolickou cenu pro ně máme připraveny děkovné odznaky s historickými motivy a mottem “Žehnání praporu A. D. 2015“. S nimi poté členové sboru obejdou domy, firmy a sponzory a požádají touto cestou o podporu. Za příspěvek do kasičky pak dárci věnují tento pěkný odznak.

Dotace na prapor pro hasiče

U Nadace na podporu hasičského hnutí v České republice v Přibyslavi mohou hasičské spolky a sdružení zažádat o dotaci na prapor. Jeden z bodů grantového programu zahrnuje „úhradu nákladů spojených se získáváním nových exponátů, různých předmětů dokumentující vznik, vývoj a současnost hasičského hnutí“.

A právě sem se zahrnují žádosti o příspěvek na nové hasičské prapory, staré prapory a jejich renovace, konzervace a restaurování, dále také staré hasičské stroje nebo historické stříkačky a zařízení. Pokud sbor podá žádost včas ještě před vyčerpáním prostředků na příslušný rok, tedy hned na začátku roku, ve většině případů tento příspěvek obdrží.

Více informací lze nalézt na stránkách nadace www.nphh.cz.

Grant na podporu obecních slavností

V obcích a městech u nás působí tradičně velké množství různých spolků, sborů, zájmových sdružení a organizací. Ty mohou žádat v rámci podpory kulturního a společenského dění nebo cestovního ruchu o různé příspěvky.

Jedním z nich je i grant na podporu obecních slavností na příslušném Krajském úřadu. Obce a města tak mohou zažádat o příspěvek na nový prapor v rámci oslav, při kterých se uvedení symbolů v život použije jako jeden z bodů programu.

Odvěkým posláním praporů a symbolů je spojovat, sdružovat a k tomu slouží dodnes. Ve středověku to bylo primárně v boji na bitevním poli za účelem odlišení se od protivníka, dnes symboly slouží k utužení pospolitosti, posílení pocitu sounáležitosti, veřejnému setkání a zábavě. Dotace se tedy neudělují přímo na výrobu symbolů, ale pokud se dokážou včlenit do širšího rámce oslav a akcí, lze v tom uspět. 

S objednáním nového praporu neotálejte

Ručně vyšívaný prapor z těch nejlepších materiálů je svým řemeslným zpracováním velmi originálním a reprezentativním předmětem. Speciální střih zajišťuje, že se prapor i s velmi objemnou výšivkou neprověsí ani po desítkách let a samotná životnost praporu je přitom až 200 let.

Ne nadarmo dílny firmy Alerion, společnosti zaměřené na zakázkovou výrobu vlajek, hlásí na jarní i letní sezónu už nyní rekordní počet zakázek.

Zájemci by proto určitě neměli váhat s objednáním, neboť kapacity firmy jsou omezené. Kvalitních vyšívaček, jejichž zkušenosti jsou předávány z matky na dceru a jež navazují na řemeslo tradiční ruční výšivky, je v České republice poskrovnu. I proto se výroba praporů musí plánovat s předstihem.

Více informací najdete na webu společnosti Alerion.

Sdílet
Banner VIP: Vochoc 970x150 OK