Pondělí 27. září 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Ukázky hašení brněnských hasičů

V rámci ukázek brněnských profesionálních hasičů na vloné ploše u pavilonu G bylo předváděno mj.i hasivo FireAde a to jak v podobě koncentrátu, tak v hasícím přístroji, prezentován byl i hasící sprej.


Zatímco ukázka koncentrátu smáčedla a hasícího přístroje na balíku slámy i prezentace hasícího přístroje a spreje na plně rozvinutém požáru pneumatiky a posléze i motorového prostoru vozidla byla velmi úspěšná a ochlazovací i izolační účinek hasiva byl zřejmý, materiál nešel po aplikaci hasiva FireAde zapálit ani PB hořákem, poněkud rozpačitě působila ukázka hašení hořícího rostlinného tuku v hrnci na sporáku.

Měla být prezentována vhodnost použití hasícího spreje FireAde i na požár oleje na sporáku v kuchyni, ovšem prezentace ukázala spíše naprostou nevhodnost této hasební látky pro tento případ. Po aplikaci do hořícího oleje došlo k výraznému explozivnímu hoření, které pokračovalo ještě několik dalších vteřin v průběhu aplikace hasícího média. V průběhu této doby by ve skutečné kuchyni došlo ke vznícení nábytku, digestoře, případně k rozšíření vzduchotechnikou do dalších bytových jednotek. Po této zkušenosti v dalších dnech hasiči provedli úpravu stylu hašení oleje tímto sprejem, po jeho aplikaci na obyčejný hadr na podlahu byl požár likvidován zakrytím hrnce tímto hadrem, který se i přes vysokou teplotu oleje a silné plamenné hoření nevzňal, naopak došlo k uhašení.

Video hašení oleje v hrnci můžete shlédnout zde

-wob-

Sdílet
Seriál: Veletrh PYROS