Pátek 22. března 2019, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner ZHT OK

Historický příběh praporu Blučina vypráví o úctě a nezištné pomoci

V našem seriálu článků o hasičských praporech jsme se již dozvěděli, jak získat peníze na nový prapor či jeho renovaci, jak uspořádat slavnost spojenou s žehnáním novému praporu do života i to, čemu všemu bychom měli věnovat pozornost při výběru praporu.

Dnes se pro změnu podíváme zpět do historie. Jak vznikaly první hasičské prapory takřka před sto lety, budeme ilustrovat na hezkém příběhu blučinských hasičů.

Před třemi lety nás oslovil SDH Blučina. Hasiči si chtěli nechat vyrobit repliku svého krásného praporu, který vznikl už v roce 1906. A jelikož jsme milovníci a sběratelé příběhů, které se k jednotlivým praporům vážou, velice nás oslovila historie praporu samotného.

Je zářným příkladem toho, jak významné a čestné postavení zaujímaly od nepaměti spolky dobrovolných hasičů mezi obyvateli obce,

vypráví majitel firmy Alerion Tomáš Pokorný

Dar od manželů Borovičkových

Nádherný vyšívaný prapor věnovali sdružení dobrovolných hasičů Blučina místní manželé Borovičkovi v roce 1906. Ti sice neměli přímou vazbu na hasiče, ale byla jim blízká myšlenka hasičského hnutí a nezištné pomoci hasičů,

vysvětluje Pokorný.

Manželé Borovičkovi byli velmi hodní lidé a tento velkorysý dar byl pro ně svým způsobem dar na rozloučenou s obcí Blučina. Jelikož už dožívali svůj aktivní život, odstěhovali se na stáří za svým mladší synem do Prahy, který se zde stal známým lékařem. Syn tak mohl mít rodiče na blízku a pečovat o ně v jejich stáří.

K darování praporu manžele Borovičkovi inspirovala nejen nezištná pomoc hasičů svým spoluobčanům v obci a okolí, ale i jejich hojná účast na církevních slavnostech v průběhu celého roku, rovněž slavnosti organizované obcí jako svěcení budovy školy, oslavy monarchie, oslavy narození císaře a jeho manželky apod. Místní hasiči měli slavnostní stejnokroje a jejich účast tak zvyšovala prestiž každé akce, ovšem jediné co hasičům opravdu chybělo, byl spolkový prapor.

Dne 27. 5. 1906 na schůzi výboru za předsednictví pana Jana Goldy, kdy hasičský sbor čítal 44 činných členů a 34 přispívajících, sdělil jednatel sboru pan František Floder, že manželé František a Jenovéfa Borovičkovi, bytem Blučina 124, chtějí darovat blučinským hasičům honosný slavnostní spolkový prapor.

Takový prapor, který bude skutečně reprezentovat místní hasičský spolek. Manželé Borovičkovi na schůzi poskytli už vyhotovený nákres praporu, který pan Floder předložil přítomným. Členové výboru s darem, jeho vyhotovením i samotnými motivy souhlasili.

Ovšem předtím, než mohla být výroba praporu zadána, musel být vyobrazený motiv schválen správním úřadem, tedy c. k. hejtmanstvím v Hustopečích, kam obec Blučina spadala. Po získaném souhlasu už manželům Borovičkovým nic nebránilo začít s šitím a samotnou výrobou praporu.

Jméno výrobce praporu se nedochovalo

Ačkoliv známe samotný příběh vzniku praporu, kdo prapor šil a vyráběl už bohužel nejde dohledat. Vzhledem k jeho perfektnímu provedení lze ale usuzovat, že ho musela vyrábět zkušená, zavedená a specializovaná fir­ma.

Dle dochovaných dokladů zakázku provedla kompletně s veškerou pečlivostí za konečnou cenu 710 krejcarů, za dobu 2 měsíců. Vzhledem k věku manželů Borovičkových a vzhledem k charakteru zakázky se lze také domnívat, že měli pomocníka, který jim s realizací jejich záměru pomohl,

říká Pokorný

Ve 30. letech vyšívané prapory na našem území přitom vyrábělo více firem – zabývaly se také výrobou církevních parament a ornátů – mezi nimi například firma J. Dittinger z Brna nebo F. Stádník z Olomouce, některé se nacházely i v Praze. Tradiční zhotovitele ovšem představovaly řádové sestry z Frýdlantu nad Ostravicí nebo kláštera v Javorníku.

Naše firma Alerion dnes navazuje už 15. rokem na jejich činnost udržováním tradičních umělecko-řemeslných vyšívacích metod i v 21. století,

dodává Tomáš Pokorný.

Oslava k uvedení praporu do života byla velkolepá

Termín svěcení blučinského praporu byl stanoven na 12. srpna 1906. Předtím se ale 5. 8. 1906 členská schůze usnesla na udělení „Čestného diplomu“ oběma manželům Borovičkovým za dar spolkového praporu. 12. 8. 1906 proběhlo slavnostní svěcení nového spolkového praporu sboru dobrovolných hasičů v Blučině za přítomnosti místního faráře, důstojného pana Vincence Ševčíka a kapelníka místní hudby pana Josefa Kratochvíla a všech občanů města.

Jaký byl program oslav?

  • ráno o 5. hodině budíček provedla místní hudba pod vedením kapelníka p. Josefa Kratochvíla vyhráváním v ulicích celé obce
  • v 8:30 hodin uvítání hostů, starostové obcí, radní, členové okolních hasičských sborů
  • v 10 hodin kázání Nosislavského faráře důstojného pána Františka Špičky k myšlenkám hasičského hnutí, na něž navazovala mše svatá sloužená na náměstí obce. Celé náměstí bylo důstojně a slavnostně vyzdobeno. K praporu darovala manželka předsedy hasičů paní Antonie Goldová krásnou hedvábnou stuhu.
  • ve 12 hodin společný oběd v obecním hostinci na Radnici
  • ve 14 hodin proslov předsedy župy, br. p. Josefa Krčky z Rakvic o hasičském hnutí a jeho organizovanosti, odpoledne koncertovala místní hudba pana Kratochvíla, byla všeobecná veselice a slavnost ukončil předseda hasičů pan Jan Gold poděkováním všem přítomným hostům, hasičským sborům, spoluobčanům a hlavně dárcům praporu

Replika historického praporu SDH Blučina nejkrásnějším praporem roku 2012

Po téměř sto letech používání zanechal na originále praporu SDH Blučina stopy neúprosný zub čas.

Když se prapor dostal do heraldické dílny Alerionu, byl značně zaprášený, zteřelý a potrhaný. Naše restaurátorka proto nejprve celý prapor očistila od jemných prachových částic. Prapor byl následně zakonzervován a dle jeho vzoru jsme přistoupili k výrobě věrné kopie,

uvádí Tomáš Pokorný.

Práce na výrobě repliky zabraly stovky hodin titěrné práce – ruční překreslování složitých motivů a následnou precizní ruční výšivku, která působí plasticky a zcela reálně, nelze uspěchat. Vyšívačky Alerionu při výrobě praporu spotřebovaly několik kilometrů nejkvalitnějšího vyšívacího hedvábí.

Konečný výsledek stojí za to a věříme, že by byl od originálu z roku 1906 k nerozeznání. O to více nás potěšilo prvenství v soutěži o nejlepší hasičský prapor Jihomoravského kraje roku 2012 v kategorii vyšívaných praporů,

uzavírá vyprávění Tomáš Pokorný.

Máte také starý klenot, který byste chtěli nechat buď zakonzervovat, nebo zrestaurovat, či si chcete nechat vyrobit repliku stávajícího praporu? A jak o vyšívaný prapor náležitě pečovat tak, aby vám věrně sloužil a provázel váš sbor při významných událostech další desítky let? To se už za brzy dozvíte v dalším díle našeho seriálu o hasičských praporech.

Sdílet
Banner Kobit THZ 970*150 OK