Sobota 4. unora 2023, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Nová koncepce veletrhu PYROS/ISET

Společnost Veletrhy Brno, a. s. připravila na rok 2009 pro vystavovatele veletrhů PYROS/ISET (Mezinárodní veletrh požární a bezpečnostní techniky a služeb) novinku. Na základě marketingových průzkumů, spolupráce s odbornými asociacemi, odbornými garanty a lídry trhu nabídne v příštím roce vystavovatelům novou možnost účasti na veletrzích tak, aby vystavovatelé získali příležitost oslovit nové zákazníky, cílové skupiny a mohli dále rozvíjet potenciál svého oboru.

Požární a bezpečnostní technika na veletrhu IDET 2009!

Během posledních let došlo v oblasti obrany a bezpečnosti ke globální a výrazné změně. Vzhledem k měnícím se rizikům ohrožení demokratické společnosti dochází k nepřehlédnutelné integraci, spolupráci a sbližování armádních a bezpečnostních struktur při obraně států, jejich zájmů a zejména ochraně civilního obyvatelstva. Tento směr se týká nejenom situace v jednotlivých zemích, ale i celých strategických vojenských uskupení. Na základě těchto celosvětových trendů v oboru bezpečnostních a obranných technologií a vyhodnocení marketingových průzkumů vystavovatelů i návštěvníků veletrhů IDET (mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky) a PYROS/ISET dochází k dalšímu rozšíření nomenklatury veletrhu IDET, který se ve dnech 5.-7. května 2009 uskuteční na brněnském výstavišti. Po nedávném obohacení této akce o zabezpečovací techniku a služby a zabezpečení a ochranu osob je dalším novým oborem požární technika a služby, které najdou místo v pavilonu Z.

Veletrh IDET rozšířením své nabídky získává novou specifickou skupinu koncových návštěvníků, především ze státní správy. Doplní se tím již tak rozsáhlá odborná návštěvnost především z řad Armády ČR, zahraničních armádních delegací a odborných návštěvníků z celého světa. Zapomenout nesmíme ani na pravidelné návštěvy politické reprezentace České republiky, především členy vlády a Parlamentu ČR. Na tomto místě je vhodné připomenout, že na minulém ročníku veletrhu IDET v roce 2007 navštívilo expozice 27 564 registro­vaných odborných návštěvníků.

Veletrh IDET tedy nabídne svým vystavovatelům možnost prezentovat kromě „klasické" obranné techniky téměř celou šíři techniky a služeb spojených s prací integrovaného záchranného systému. Kromě tradičních nomenklatur veletrhu IDET se vystavovatelé budou moci prezentovat i v rámci nově vzniklé nomenklatury – požární technika a služby. Veletrh IDET v roce 2009 tak návštěvníkům nabídne dokonalý přehled o celé oblasti vojenské a civilní bezpečnosti. V roce 2011 se pak na brněnském výstavišti uskuteční komplex veletrhů IDET, PYROS/ISET se společným podtitulem Veletrhy integrovaného záchranného systému.

Objektová bezpečnost na Stavebních veletrzích Brno!

Další možnost prezentace, kterou společnost Veletrhy Brno, a. s. nabízí v příštím roce vystavovatelům veletrhů PYROS/ISET, je speciální nabídka účasti na komplexu Stavebních veletrhů (IBF, SHK Brno, ELEKTRO, Urbis Invest), které se konají 21.-25.dubna 2009 na brněnském výstavišti. Stavební veletrhy patří ve svém oboru k největším veletrhům ve střední a východní Evropě. V loňském roce navštívilo veletrhy celkem 95 381 návštěvníků z řad individuálních stavebníků, stavebních firem, projektantů, montážních firem a dalších odborníků i široké veřejnosti.

Z tradičních nomenklatur mohou vystavovatelé využít zejména technická zařízení budov, televizní a telekomunikační zařízení v budovách, signální zařízení, informační systémy v budovách, zabezpečovací a systémová technika budov a objektů, regulační, snímací a měřicí zařízení. Návštěvník ocení možnost vidět na jednom místě kompletní „bezpečný dům" (pavilon Y) vybavený povinnou požární ochranou staveb dle nového stavebního zákona a řadou prvků ochrany proti vloupání a krádeži majetku.

Účast na zkoušku

Pro tradiční vystavovatele veletrhu PYROS/ISET, kteří se v příštím roce rozhodnou využít jedné z výše uvedených možností, ať již v rámci veletrhu IDET či Stavebních veletrhů, je připravena zvýhodněná cenová nabídka.


-kaw-

Sdílet
Seriál: Veletrh PYROS