Středa 19. června 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Generální ředitel HZS ČR a prezident asociace ZZS podepsali prohlášení o tísňovém volání v podmínkách České republiky

Generální ředitel HZS ČR genmjr. Drahoslav Ryba a MUDr. Marek Slabý, MBA, prezident asociace zdravotnických záchranných služeb ČR v pátek 3. února 2017 společně podepsali prohlášení o tísňovém volání v podmínkách České republiky.

MV-generální ředitelství HZS ČR za celý Hasičský záchranný sbor ČR a AZZS ČR za Zdravotnické záchranné služby v tomto prohlášení společně prohlašují, že při ochraně života, zdraví osob a majetku, jako dvě základní složky integrovaného záchranného systému, respektují čtyři jednotlivá tísňová volání příslušných základních složek integrovaného záchranného systému a preferují pro občana volání na přímou tísňovou linku základních složek integrovaného záchranného systému.

Na druhou stranu zároveň respektují volbu občana volat na jednotlivé tísňové linky, podle svého uvážení a budou prosazovat profesionální přístup pomoci občanovi na všech tísňových linkách, a to i s vědomím, že nevolá primárně na příslušnou složku pro řešení svého problému.

Dále se zavázali k dlouhodobé a cílevědomé spolupráci při nastavení optimálního přístupu k tísňovým voláním, ze strany občana a docílení efektivního a adekvátního přístupu a spolupráce v rámci složek integrovaného záchranného systému při řešení tísňových volání v České republice.

Kvalitní služba občanům je společnou prioritou jak nás, tak hasičů. Neustále se snažíme o zlepšování naší spolupráce v nejrůznějších oblastech, protože tísňovým voláním to teprve začíná.

Následně se rozbíhá celá škála záchranných činností, kde rychlost poskytnuté pomoci a vzájemná spolupráce je klíčová,

říká MUDr. Marek Slabý, MBA.

Toto společné prohlášení vzniklo i na základě negativní mediální kampaně, která byla v posledních dnech vedena proti příjmu tísňového volání na lince 112 a komunikaci mezi operačním střediskem HZS ČR a ZZS.

Společné prohlášení je gesto, kterým chceme deklarovat, že máme zájem i nadále intenzivně spolupracovat na zlepšení služby našim občanům, kteří se ocitnou v těžké situaci a potřebují rychlou a účinnou pomoc.

I přesto, že linka 112 je dlouhodobě hodnocena na mezinárodním poli jako jedna z nejlepších v Evropě, což dokládají také mezinárodní ocenění, která získala, stále je možné hledat cesty ke zlepšení,

říká genmjr. Drahoslav Ryba.

kpt. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí
Ministerstvo vnitra – GŘ HZS ČR
Sdílet
Seriál: Linka 112