Středa 19. června 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Den linky 112: Pomocníkem pro odhalení zlomyslných volání je identifikace volajícího

Vybudováním Telefonního centra tísňového volání (TCTV) 112 v Pardubickém kraji se zkvalitnil systém přijímání tísňových linek.

Ilustrační foto

Tato služba se pochopitelně nezpoplatňuje a jako každé tísňové volání je zdarma, bez ohledu na operátora nebo druh sítě.

Na operačním a informačním středisku hasičů v Pardubickém kraji je spuštěn systém TCTV 112, tedy program pro přesnější přebírání událostí. Systém umožňuje identifikovat polohu mobilního telefonu, ze kterého k nám osoba volá.

Pokud někdo volá z pevné linky, na monitoru počítače se zobrazí i přesná adresa volajícího i s telefonním číslem. To samé platí i o telefonních automatech. U mobilních telefonů přebíráme informace, které hasičskému záchrannému sboru operátoři poskytnou.

Na základě těchto údajů jsme tedy schopni rozeznat lokalitu, ze které člověk v tísni volá. Odhalena jsou díky tomuto systému lépe tzv. „zlomyslná volání“, která se v rámci republiky počítají na desetitisíce ročně.


Po novelizaci provedené zákonem č. 468/2011 Sb. s účinností od 1. ledna 2012 je možno fyzické osobě, která uskutečňuje zlomyslná volání na číslo tísňového volání, uložit v souladu s ustanovením § 119 odst. 7 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, pokutu do výše 200 000 Kč.

Pokud někdo uskutečňuje zlomyslná volání a nelze zjistit, kdo je původcem, je Český telekomunikační úřad oprávněn rozhodnout o odpojení telekomunikačního zařízení z provozu.

Pokud jsou zlomyslným voláním zneužívány jednotky PO, je možné uložit tomu, kdo takto bezdůvodně přivolá jednotku PO nebo zneužije linku tísňového volání, v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, pokutu 20 tisíc korun.

V určitých případech lze zlomyslné volání klasifikovat jako trestný čin šíření poplašné zprávy nebo trestný čin znemožnění funkce obecně prospěšného zařízení a výši trestu pak určuje soud.

Navíc se tak dá řešit situace, kdy by operátor byl postaven před problém vést rozhovor s rozrušeným občanem, který se snaží o sdělení informace a často ani neví, kde se právě nachází a tudíž, kde vlastně k události došlo.


Důsledkem zlomyslného volání může být vyslání sil a prostředků k události, která je následně klasifikována jako planý poplach. To způsobuje zbytečné finanční výdaje.

Síly a prostředky jsou vázány určitou dobu na takovou událost a při vzniku jiné mimořádné události musí být vysílány síly a prostředky z jiného místa dislokace (zpravidla vzdálenějšího) a to může způsobit zbytečné ztráty na životech, vážnější následky na zdraví nebo zvyšování škody. Znemožnění tísňového volání pro ostatní občany, kteří pomoc doopravdy potřebují.


Dalším pokrokem je bezpochyby možnost tzv. přelivu, kdy v případě přetížení volaného centra je automatické předání tohoto volání nejbližšímu volnému (nebo volnějšímu) centru, které zajistí plnohodnotnou službu.

A do třetice z připravovaných novinek – přechází se z hlasového na datové předávání informací a možnost předání volajícího odborné službě, která mu v hlasové komunikaci průběžně umožňuje řešit situace ještě před dojezdem odborné pomoci.

Vendula Horáková
tisková mluvčí
HZS Pardubického kraje
Sdílet
Seriál: Linka 112