Sobota 25. května 2024, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Bez spojení není velení – 4 / část 1

…aneb lidové tvořivosti se meze nekladou.

Nyní se dostáváme ke vděčnému tématu, které bývá v nekonečných diskusích probíráno lidem radioamatérským již od nepaměti. Máte tedy koupenou vysílačku, anténu, dostatečně dimenzovaný zdroj a kabel, manželka se s tím již smířila a povolení k instalaci antény na střechu domu je vyřízeno (pokud nebydlíte ve vlastním). Při instalaci antény na střechu domu obvykle vlastníci objektů požadují montáž odbornou firmou, která dá „štempl“ na to, že instalace odpovídá všelijakým normám, zejména ohledně uzemnění. Na auto si to montuje obvykle každý sám, neboť to není nic těžkého. Vysílačku si v bytě každý nainstaluje tam, kde to bude ostatní pokud možno co nejméně rušit, pokud plánujete do budoucna propojit vysílačku s počítačem (tzv. Packet radio), doporučuji vytvořit si v rámci možností nějaké doupě, pokud možno izolované od okolí. Ideální jsou na to různé komory, šatníky apod., jen je nejprve nutno svést lítou bitvu s úhlavním nepřítelem vaší radiostanice, tj. s manželkou (či milenkou, družkou apod.), aspoň do doby, než si zvykne, či dokonce než se taky naučí vysílat a komoru vám zabaví i s vysílačkou. Při koupi kabelu pamatujte na případné stěhování vysílacího pracoviště v bytě a kupte raději o pár metrů víc (i když není problém kabel nastavit pomoci konektorů). Jelikož radiostanice i antény mají 50 Ohmovou impedanci, kabel by ji měl mít rovněž (lze použít i jiná řešení, ale to je spíše pro pokročilé). Kabel můžete vést buď nejbližší cestou k oknu a po zdi na střechu (kabel ovšem trpí a majitelé objektu to neradi vidí) nebo můžete využít kanálů vzduchotechniky (v paneláku) a kabel vést tudy. Anténa by na střeše měla být instalována co nejdále od STA a to na stožáru, minimálně 1,5 m nad střechou. Stožár je pak nejlepší přidělat z boku na výtahovou boudu, kvůli možným dohadům o poškození střechy. Nejlépe jsou na tom ti, kteří mají v baráku kabelovku a na střeše jim zůstal prázdný stožár od STA. Ten bývá dobře uzemněn a navíc je dostatečně dimenzován. Pokud už musíte anténu instalovat na stejný stožár, na němž jsou televizní antény, pak dbejte důsledně na to, aby celá anténa od RDST včetně vodorovných radiál byla _nad_ televizními anténami, není problém stožár nastavit. Pro zamezení případného rušení televize (TVI) existuje množství všelijakých filtrů či kmitočtových propustí. Kabel doporučuji minimálně typ RG213 o průměru 9mm (lidově „devítka kabel“), slabší RG58 je tak na vnitřní rozvody do 10m, pak již začíná mít citelný útlum. Existují i kvalitnější kabely, ale jejich cena šplhá i přes 100Kč za metr a to už končí legrace. Dříve se z výprodeje daly sehnat kvalitní vojenské kabely, osobně používám, alespoň pro CB radiostanici, 16mm vojenský speciál o délce 50m (máme vysoký dům…).

Anténu je obvykle možno sestavit až na střeše (panelák), jedná-li se o sedlovou střechu, bývá situace složitější a je nutno ji řešit dle možností přímo na místě. Po sestavení antény dle návodu a předmalovaných rysek na jednotlivých částech a po její montáži na stožár se pomocí krátkého kabelu připojí obvykle ruční radiostanice a pomocí přenosného měřiče stojatých vln (SWR metr, PSV metr) se zkontroluje přizpůsobení antény a případně se tato doladí. Pak už se jen připojí kabel, vedoucí k radiostanici v bytě a z bytu se ještě vše znovu proměří. Vypadá to možná trochu složitě, ale není to tak hrozné. Každopádně ale beginérům doporučuji vyhledat pomoc nějakého okolního radioamatéra či zkušenějšího majitele občanské radiostanice.

Pokud z nějakého důvodu není možno umístit anténu na střechu, lze použít některé z náhradních řešení. Asi nejlepší je tzv. balkónová anténa, podle typického tvaru zvaná bumerang. Tyhle antény nebývají delší, než tři metry a existuji i zkrácené verze. Nevýhodou je přímé vyzařování do bytu, což některé starší elektrospotřebiče (např. kazetové radiomagnetofony či televizory vůbec) při provozu nelibě nesou. Nebo je možno použít bumerang, ale dát jej pod střechu (je-li sedlová), kam se obvykle vejde (i v tomto případě je nutno anténu uzemnit, už kvůli statické elektřině). Taktéž je možno do okenního parapetu vyvrtat díru a namontovat zde mobilní anténu (nutno poněkud odklonit od okna). Pokud nemůžete vrtat, je možno použít magnetický držák, pokud je parapet z vhodného materiálu.

*** KXC 195 – ruská vlaštovka ***


<a href=„https:/­/www.pozary.cz/cla­nek.asp?id_clan­ku=1476“ target=>Bez spojení není velení – 1
<a href=„https:/­/www.pozary.cz/cla­nek.asp?id_clan­ku=1515“ target=>Bez spojení není velení – 2
<a href=„https:/­/www.pozary.cz/cla­nek.asp?id_clan­ku=1574“ target=>Bez spojení není velení – 3 první část
<a href=„https:/­/www.pozary.cz/cla­nek.asp?id_clan­ku=1615“ target=>Bez spojení není velení – 3 druhá část
Sdílet
Seriál: Bez spojení není velení