Sobota 16. ledna 2021, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Strategie boje proti COVID-19 v České republice počítá v první fázi s očkováním dobrovolných i profesionál­ních hasičů

Nejúčinnějším nástrojem kontroly současné pandemie onemocnění COVID-19 je očkování. První pandemické onemocnění novým koronavirem SARS se objevilo před téměř 20 lety, další koronavirové onemocnění MERS před 8 lety a dosud stále není k dispozici žádná účinná vakcína proti těmto nákazám.

Je to dáno zejména tím, že tyto epidemie se podařilo kontrolovat, a proto se ve vývoji očkovacích látek dále nepokračovalo. Situace ve vývoji vakcíny proti COVID-19 je jiná.

Pandemie virové choroby COVID-19, která je způsobena koronavirem SARS-CoV-2, vypukla v prosinci 2019 ve městě Wu-chan v provincii Chu-pej v centrální Číně.

Prvotní skupina nakažených lidí jevila známky zápalu plic bez dalších příznaků. Virus se může přenášet z člověka na člověka a jeho rychlost šíření eskalovala v polovině ledna 2020, kdy byly evidovány první případy nakažených mimo pevninskou Čínu.

SARS-CoV-2 (dříve označovaný prozatímním odborným jménem 2019-nCoV nebo jako wuchanský koronavirus) je taxonomický ráz či vnitrodruhový klad virového druhu s mezinárodním taxonomickým názvem Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus.

Jedná se o RNA koronavirus, který způsobuje onemocnění COVID-19 (z angl. COronaVIrus Disease 2019), které bylo poprvé pozorováno na konci roku 2019 v čínském městě Wu-chan.

Nyní je sedmým známým lidským koronavirem. Sekvenční analýza odhalila, že patří do stejného druhu jako SarS-CoV, tedy virus způsobující nemoc SARS.

Díky společnému úsilí velkého množství výzkumných týmů světa, se prakticky za 65 dnů po detekci nového koronaviru podařilo objevit antigenní součásti viru, které jsou nezbytné k vývoji a přípravě očkovací látky.

Zastavení a prevence šíření nákazy v populaci a ochrany jednotlivce lze nyní dosáhnout pomoci očkování.

Hlavním cílem očkování proti COVID-19 je ochrana obyvatel před tímto onemocněním a zabránění šíření nákazy v populaci.

Cílem očkovací strategie je nastavit proces, pomocí kterého bude dosaženo co nejrychlejšího proočkování významné části populace vakcínou proti nemoci COVID-19. S ohledem na vzácnost zdrojů (dostupnost vakcíny v čase, personální kapacity) je stanovena prioritizace jednotlivých skupiny osob, které mají být očkovány, a to za účelem co nejdřívější imunizace té části populace, které nemoc COVID-19 může způsobit největší obtíže, v krajním případě potom smrt.

V první fázi (1 A) nebude dostupný rezervační systém pro veřejnost, fáze je charakterizována potřebou cíleného očkování v klíčových zdravotnických zařízeních a též zařízeních pobytové sociální péče o seniory. Vzhledem k potřebě strategické prioritizace budou podle plánů Ministerstva zdravotnictví ČR z konce prosince roku 2020 v této fázi očkovány osoby v následujících skupinách:

 • zdravotničtí pracovníci pracující na následujících odděleních (neřazeno dle priorit):
  • Infekční oddělení,
  • lůžkováodděle­nívrežimuCOVID­zóny, o oddělení ARO, JIP,
  • urgentnípříjem,
  • geriatrickáod­dělení,
  • léčebnydlouho­doběnemocných,
  • očkovací centra,
  • pracovníci odebírající a zpracovávající biologické vzorky k vyšetření na COVID-19, o plicní oddělení,
 • pacienti hospitalizovaní v distribučních očkovacích centrech, kteří jsou starší 65 let či chroničtí pacienti s klinicky rizikovými faktory
 • všeobecní praktičtí lékaři
 • zdravotničtí pracovníci pracující v ordinacích všeobecných praktických lékařů,
 • praktičtí lékaři pro děti a dorost,
 • zdravotničtí pracovníci pracující v ordinacích praktických lékařů pro děti a dorost,
 • domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem
 • zaměstnanci domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem, kteří přicházejí do přímého kontaktu s pacienty nebo uživateli sociálních služeb
 • příslušníci Armády ČR, kteří se podílí na boji s COVID-19
 • Základní složky integrovaného záchranného systému
  • poskytovatelé zdravotnické záchranné služby,
  • policie České republiky,
  • hasičský záchranný sbor České republiky,
  • jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany.
Přečtěte siKategorii jednotky určují výhradně potřeby plošného pokrytí, při sestavování se vychází legislativních předpisů i pokynu generálního ředitele HZS

Tato prioritizace vyplývá z doporučení Světové zdravotnické organizace, jde také o postup, který zvolilo například Spojené království nebo Izrael. Cílem je zabezpečit připravenost systému na masivní očkovací kampaň v podmínkách probíhající pandemie. Zároveň je vyslán signál směrem k veřejnosti o bezpečnosti a důvěře ve vakcínu.

Sdílet

Pandemie virové choroby COVID-19, která je způsobena koronavirem SARS-CoV-2, vypukla v prosinci 2019 ve městě Wu-chan v provincii Chu-pej v centrální Číně.

Prvotní skupina nakažených lidí jevila známky zápalu plic bez dalších příznaků. Virus se může přenášet z člověka na člověka a jeho rychlost šíření eskalovala v polovině ledna 2020, kdy byly evidovány první případy nakažených mimo pevninskou Čínu.

Oficiální web Ministerstva zdravotnictví: koronavirus.mzcr­.cz

Wikipedia.org: Pandemie COVID-19 v Česku

Seriál: COVID-19