Pátek 2. prosince 2022, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Odběrové týmy HZS ČR již překonaly hranici 200 tisíc odebraných vzorků

K dnešnímu dni odběrové týmy HZS ČR odebraly v rámci celé České republiky více než 200.000 vzorků na COVID-19, a to konkrétně 202.319.

Odběrové týmy Hasičského záchranného sboru ČR (dále jen HZS ČR), jsou od října loňského roku zapojeny do systému odběrů vzorků, který organizují krajské hygienické stanice a Centrální řídící tým COVID-19. Na základě Dohody o zajištění součinnosti uzavřené mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR, MV – generálním ředitelstvím HZS ČR a Zdravotnickým zařízením Ministerstva vnitra bylo proškoleno nejprve 17 mobilních odběrových týmů (MOT) HZS ČR, které od 22. října 2020 provádí odběry pro testování COVID-19 po celé České republice. Od 4. prosince 2020 se tento počet zvýšil na celkových 32 týmů.

Z počátku se MOT specializovaly pouze na odběry vzorků pro antigenní testování, poté svou činnost rozšířily i o odběry vzorků na PCR testy.

Primárně se s našimi speciálně vyškolenými hasiči počítalo pouze v MOT, nicméně v letošním roce v několika krajích posílili i chybějící zdravotnický personál i ve stacionárních odběrových stanicích, například krajských zdravotnických zařízení.

MOT jsou využívány jak pro testování v místech s velkou koncentrací osob, jako jsou například domovy seniorů, kde je nutné odhalit či předejít ohniskům nákazy, tak pro testování jednotlivců, kteří se nemohou dostavit do stacionárních odběrových center. V letošním roce byly MOT požádány o pomoc i při testování pedagogů ve školách, zaměstnanců ve firmách či osob na hraničních přechodech.

Kromě testování veřejnosti provádí hasiči vlastní cílené testování antigenními testy v případě podezření z nákazy COVID – 19 v rámci sboru. Díky tomuto testování se daří udržet počty nakažených hasičů a hasičů v karanténě na úrovni, která umožňuje zapojení HZS ČR mj. i například ve zdravotnictví.

Celkově je ve zdravotnických a sociálních službách v současné době zapojeno na 1100 hasičů HZS ČR, ať už ve zmiňovaných odběrových centrech nebo jako zdravotnický personál při činnostech spojených s péčí o pacienty.

Nicole Studená
tisková mluvčí
Ministerstvo vnitra – GŘ HZS ČR
Sdílet

Pandemie virové choroby COVID-19, která je způsobena koronavirem SARS-CoV-2, vypukla v prosinci 2019 ve městě Wu-chan v provincii Chu-pej v centrální Číně.

Prvotní skupina nakažených lidí jevila známky zápalu plic bez dalších příznaků. Virus se může přenášet z člověka na člověka a jeho rychlost šíření eskalovala v polovině ledna 2020, kdy byly evidovány první případy nakažených mimo pevninskou Čínu.

Oficiální web Ministerstva zdravotnictví: koronavirus.mzcr­.cz

Wikipedia.org: Pandemie COVID-19 v Česku

Seriál: COVID-19