Pátek 14. května 2021, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Ústřední krizový štáb rozhodl o zařazení JSDH obcí do prioritní skupiny pro očkování proti nemoci COVID-19

Ústřední krizový štáb rozhodl na svém jednání 23. dubna 2021 o zařazení členů jednotek sboru dobrovolných hasičů do prioritní skupiny očkování COVID-19, která je způsobena virem SARS-CoV-2.

Zpracování seznamu osob pro očkování zajišťují hasičské záchranné sbory příslušných krajů cestou svých pracovníků určených pro komunikaci s dobrovolnými jednotkami.

Aktuálně probíhá sběr těchto dat pro všechny kategorie JSDH obcí, tedy II, III a V. Pořadí se bude řešit až následně dle kapacit – očkovací strategie počítá v první fázi s kategoriemi II a III.

Hlavním cílem očkovací kampaně proti COVID-19 je ochránit obyvatele ČR a omezit další šíření nákazy v populaci, a to zajištěním prevence onemocnění touto infekcí a prevence reinfekce. Pouze dlouhodobá preventivní ochrana před onemocněním dokáže zabránit vzniku dalších vln pandemie.

Cílem očkovací strategie je nastavit proces, pomocí kterého bude dosaženo co nejrychlejšího proočkování významné části populace vakcínou proti nemoci COVID-19. S ohledem na vzácnost zdrojů (dostupnost vakcíny v čase, personální kapacity) je stanovena prioritizace jednotlivých skupiny osob, které mají být očkovány, a to za účelem co nejdřívější imunizace té části populace, které nemoc COVID-19 může způsobit největší obtíže, v krajním případě potom smrt.

Tím lze dosáhnout snížení počtu úmrtí, zabránit přetížení zdravotnických zařízení, přispět k ochraně rizikových skupin obyvatelstva, zdravotnických pracovníků a ochraně klíčových složek kritické infrastruktury.

V rámci procesu očkování je snaha dosáhnout minimálně 60% proočkovanosti cílové populace ČR a tím dostat pandemii onemocnění COVID-19 pod kontrolu.

Sdílet

Pandemie virové choroby COVID-19, která je způsobena koronavirem SARS-CoV-2, vypukla v prosinci 2019 ve městě Wu-chan v provincii Chu-pej v centrální Číně.

Prvotní skupina nakažených lidí jevila známky zápalu plic bez dalších příznaků. Virus se může přenášet z člověka na člověka a jeho rychlost šíření eskalovala v polovině ledna 2020, kdy byly evidovány první případy nakažených mimo pevninskou Čínu.

Oficiální web Ministerstva zdravotnictví: koronavirus.mzcr­.cz

Wikipedia.org: Pandemie COVID-19 v Česku

Seriál: COVID-19