Středa 29. května 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Pro potřeby obyvatel Ukrajiny vznikla KACPU – Krajská asistenční centra pomoci Ukrajině, prošly jimi desítky tisíc lidí

Systém krajských center pomoci Ukrajině je jednotný pro všechny kraje v celé republice. Žadatelé o pomoc z Ukrajiny zde absolvují registrační proces, na jehož konci budou mít vyřízené vše potřebné pro možnost pobytu v kraji, od ubytování přes povolení k pobytu, zdravotní pojištění a také možnost finanční pomoci od úřadu práce.

Hasičský záchranný sbor České republiky je v otázce krize na Ukrajině plně nasazen.

Příslušníci řeší koordinační rovinu Národních i Krajských asistenčních center pomoci Ukrajině, v KACPU zajišťují logistickou podporu, technické vybavení a na mnoha centrech pomáhají i osobně.

A dále zajištují činnosti jako přeprava materiálu pro Ukrajinu, doprava uprchlíků přes hranice i jejich vnitrostátní přeprava mezi jednotlivými centry nebo odvoz z center do místa ubytování.

Situaci průběžně sledujeme ve zpravodajství níže.

V Královéhradeckém kraji hasiči pomohli připravit další dočasné útočiště pro občany Ukrajiny

Hasiči pomohli připravit další dočasné útočiště pro občany Ukrajiny. Dosud využila nabídky náhradního ubytování v našem regionu přes databázi hasičů asi tisícovka lidí.

Kapacity se tenčí, velkou měrou pomáhají s ubytováním Královéhradecký kraj, města, obce, neziskové a jiné organizace, ale také fyzické osoby, u kterých lidé prchající před válkou našli zázemí.

Další ubytovací možnost vznikla v zámku ve Skřivanech, který je v majetku Královéhradeckého kraje. Ze zásob Správa státních hmotných rezerv dovezli hasiči ze Záchranný útvar HZS ČR postele s matracemi, profesionální a dobrovolní hasiči je pak pomohli nanosit a sestavit.

Kluci si mákli až do večerních hodin. Na pomoc s přípravou byli povoláni profesionální hasiči z Nového Bydžova a dobrovolné jednotky hasičů z Nového Bydžova, Sloupna, Skřivan a Smidar.

HZS Královéhradeckého kraje

Krajským asistenčním centrem pomoci Ukrajině prošlo od jeho otevření do půlnoci 6 163 uprchlíků před válkou. Za včerejší den to bylo 484. Celkem HZS ÚK zprostředkoval ubytování 1 074 lidem. Hasiči zprovoznili včera 55 lůžek v konferenčním sálu v Hotelu Vladimír.

HZS Ústeckého kraje

V Praze bylo včera odbaveno 2765 osob, ubytování bylo zajištěno pro 283 osob, z toho 105 v režimu nouzového ubytování. K odbavení na jiná centra bylo autobusy převezeno 231 osob.

Celkem jsme v Praze odbavili 41 616 osob.

HZS Praha

Krajským asistenčním centrem pomoci Ukrajině prošlo od jeho otevření do půlnoci 5 679 uprchlíků před válkou Ruska proti Ukrajině. HZS Ústeckého kraje zprostředkoval ubytování 1030 z nich.

Vzhledem ke klesajícím možnostem ubytování uprchlíků v Ústeckém kraji, Hasičský záchranný sbor zprovozňuje nouzové ubytování v tělocvičně na studentských kolejích v Ústí nad Labem – Klíši.

Dnes v 11:30h hodin by tam měla být skládána lůžka a další materiál.

V úterý bylo v pražském asistenčním centru pomoci Ukrajině odbaveno 2810 osob, ubytování bylo zajištěno pro 213 osob, z toho 79 v režimu nouzového ubytování. K odbavení na jiná centra bylo autobusy převezeno 172 osob.

Celkem bylo v Praze od začátku odbaveno 38851 osob.

V ostravském KACPU už bylo odbaveno přes 6000 osob, hasiči mají na místě vyhřívaný stan pro zvířata

Osmý den nepřetržité činnosti Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině (KACPU) v centru Ostravy na Černé louce – tedy v úterý 15. 3. 2022 – byl opět klidnější hlavně než návaly osob minulé úterý a středu, kdy jeho provoz začínal. První dva tři dny se chvílemi dalo v registrační části projít jen s obtížemi a odpočinková část byla plná, tedy lůžka a židle u stolů.

O přidělování ubytování, což je podmínka pro policejní registraci a získání víza, i o chod celého centra se zde starají příslušníci Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (HZS MSK). Celkem již prošlo ostravským KACPU přes 6000 osob, hlavně logicky matky s dětmi. O ubytování žádá v posledních dnech zhruba čtvrtina z nich. Zbytek přijíždí se svými českými průvodci již ze získaného bydlení, kam se zase vracejí.

Vedle víz a ubytování (a bezplatného občerstvení v bufetu) zde mohou lidé získat české zdravotní pojištění, informace o sociálních dávkách i práci, bankovní služby, psychologickou a duchovní pomoc, kvalitní, byť již použité šatstvo. K dispozici zde byly i bezplatné telefonní karty.

Služeb vyhřívaného modrého stanu HZS ČR před pavilonem A Černé louky již od minulého úterý využily na čtyři desítky domácích mazlíčků, hlavně psů a jen několik koček. Mnohdy netrpělivě čekají v klecích či v náručí pracovníka organizace Adra, až si jejich páníčci vyřídí vše potřebné.

Mezi lidmi od začátku působí posttraumatický tým, včetně dvou profesionálních hasičských psycholožek – z HZS MSK a Záchranného útvaru HZS Hlučín. Aktivně vedle své práce hledají profesionály z ukrajinských řad, kteří by jim pomáhali v rodném jazyce.

V relaxační/od­počinkové části, oddělené dveřmi, chodbou a schodištěm, je připraveno 130 rozkládacích lůžek a 300 židlí se stoly. Zde je opravdu klid a viditelně malý počet osob. Stále využívány jsou ale oba dětské koutky, jeden v registrační a druhý v odpočinkové čás­ti.

Víza již získalo na Černé louce do úterních 14 hodin (15. 3. 2022) od úterního rána 8. 3. 2022 přes 6000 osob. V prvních dnech bylo denně vyřizováno cca 900 osob, v posledních dnech okolo 600, ale to už není asistenční centrum tak přetíženo. Průměrná čekací doba na vyřízení všech důležitých věcí (hlavně vízum, ubytování, zdravotní pojištění) jsou nyní dvě hodiny. Pak menší hasičské automobily odvážejí Ukrajince do jejich nových přechodných domovů na území Ostravy a Moravskoslezské­ho kraje.

V součtu i s původním „menším“ KACPU v prostorách Českého červeného kříže (ČČK) na Fifejdách, které fungovalo od 1. do 7. 3. 2022 vždy 12 hodin denně, už bylo na těchto dvou místech registrováno k pobytu přes 7200 cizinců.

Vedle asistentů, překladatelů, nejrůznějších dobrovolníků, hasičů, Policie ČR, vč. cizinecké, pracovníků MV ČR (migrační a ubytování SUZ), VZP a ČČK, organizace Adra a pracovníků úřadu práce zde působí Diecézní charita ostravsko-opavská a Krizové centrum Ostrava. V posledních dnech i jeden peněžní ústav.

Petr Kůdela
tiskový mluvčí
HZS Moravskoslezské­ho kraje

Krajským asistenčním centrem pomoci Ukrajině prošlo od jeho otevření do dnešních 7 hodin ráno 5 143 uprchlíků před válkou Ruska proti Ukrajině. HZS Ústeckého kraje zprostředkoval ubytování 914 z nich.

V pondělí bylo v Praze odbaveno 2945 osob, ubytování bylo zajištěno pro 323 osob, z toho 88 v režimu nouzového ubytování. K odbavení na jiná KACPU bylo autobusy převezeno 136 osob.

Celkem na KACPU PRAHA bylo od začátku odbaveno 36041 osob.

Dnes a zítra nás čeká logisticky náročný úkol. Budeme převážet migranty z hotelů a penzionů, které nesouhlasí s nastavenými finančními parametry do náhradního ubytování (internáty). V krajním případě půjde o převoz až 600 osob.

Nasazení budou profesionální i dobrovolní hasiči.

Krajským asistenčním centrem pomoci Ukrajině prošlo v Ústeckém kraji od jeho otevření do dnešních 7 hodin ráno 4 677 uprchlíků před válkou Ruska proti Ukrajině. HZS Ústeckého kraje zprostředkoval ubytování 794 z nich. Kapacita, která zbývá je zhruba 500 míst.

HZS Ústeckého kraje

V neděli bylo v Praze odbaveno 2471 osob, ubytování bylo zajištěno pro 249 osob, z toho 175 v režimu nouzového ubytování. K odbavení do jiných krajů bylo autobusy převezeno 240 osob.

Celkem na asistenčním centru pomoci Ukrajině v Praze bylo od začátku odbaveno 33096 osob.

HZS Praha

Dnes jsme opět využili nabízené nouzové ubytování některých městských částí a z centra pomoci jsme tam převezli uprchlíky z Ukrajiny.

Do Třebonic jsme odvezli 45 osob, Praha 8 přijala 45 osob, Praha 9 poskytla azyl 25 osobám a do Modřan jsme umístili 60 osob.

Rozšiřujeme kapacitu asistenčního centra

V posledních dnech jsme rozšířili ubytovací kapacitu Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině (KACPU) v areálu brněnského výstaviště.

Vzhledem k tomu, že Jihomoravský kraj naplnil kapacitu ubytování uprchlíků z Ukrajiny v hotelech a penzionech, změnila se strategie ubytování lidí prchajících před válkou.

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje momentálně pomáhá se změnou systému ubytování uprchlíků. Rozšiřujeme ubytovací kapacitu v KACPU. V prvním patře pavilonu B na brněnském výstavišti jsme v posledních dnech ve spolupráci se zaměstnanci BVV připravili více jak 450 míst pro nouzové ubytování. Dalších 170 míst je v přízemí haly. Většina z těchto míst je již obsazena.

Současně pokračuje práce hasičů v logistickém zabezpečení KACPU, pomáhají s transportem uprchlíků a materiálu a také nově připravujeme dvě tělocvičny v Hodoníně a Mikulově pro nouzové ubytování dalších migrantů, kteří prchají před válkou. V nejbližších dnech jsme připraveni zajistit transport migrantů do těchto prostor. Zmíněné činnosti vykonáváme v úzké spolupráci s krajským úřadem a dotčenými obcemi.

Jaroslav Mikoška
tiskový mluvčí
HZS Jihomoravského kra­je

Už skoro 14 dní pracujeme v KACPU Aldis Hradec Králové v nepřetržitém režimu. Na jeho chodu se s velkým nasazením podílí Policie ČR, pracovníci Královéhradecký kraj, odboru azylové a migrační politiky Ministerstvo vnitra, VZP i Úřadu práce.

Velkou pomocí je pak přítomnost dobrovolníků a dobrovolníků – tlumočníků Diecézní charita Hradec Králové a dobrovolných hasičů.

V tom shonu nás potěšilo poděkování, které dorazilo do pošty nám i hejtmanovi Královéhradeckého kraje Martin Červíček.

My samozřejmě nemáme na starosti jen šikování maminek s dětmi. Jako sbor se staráme o koordinaci chodu celého centra a máme dobrý pocit z toho, že vše běží.

Děkujeme!

Do dalších městských částí v Praze postupně hasiči přiváží uprchlíky z Ukrajiny, kteří potřebují ubytování. Po Praze 11 se o občany Ukrajiny postarají Petrovice, Praha 4 nebo Běchovice. Zatím je to kolem 150 lidí.

Očekáváme, že další městské části budou následovat.

Za včerejší den bylo v Praze odbaveno 2766 osob, pro 257 z nich bylo zařízeno ubytování a 130 osob bylo hasičskými autobusy odvezeno na jiná centra v ČR.

V Praze jsme od začátku krize odbavili na Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině přes 20 tis. osob.

HZS Praha

Na brněnském výstavišti v asistenčním centru chystají hasiči nouzové ubytování pro několik stovek uprchlíků.

HZS Jihomoravského kraje

V asistenčním centru pomoci Ukrajině jsou i psychologové, interventi a duchovní

Jednou z činností, kterou v Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině zajišťuje Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, je psychosociální pomoc a pomoc duchovní.

Pracoviště poskytující psychosociální pomoc je umístěno do prostoru, kde běženci mohou odpočívat. Je zde možnost občerstvení a dětský koutek. V tomto prostoru Ukrajinci čekají na registraci a mohou, jak oni naše psychosociální pracovníky ve větším klidu oslovit, tak stejně i naši interventi mají zde lepší možnost oslovovat je.

V případě, že běženci mají zájem či potřebu, psycholog HZS Jihočeského kraje, členové týmu posttraumatické péče jihočeského profesionálního sboru, proškolení dobrovolníci z neziskového sektoru nabízejí psychosociální pomoc, ke které je připraven informační materiál v latince i azbuce.

Do tohoto týmu se průběžně připojují další dobrovolníci se zkušeností s poskytováním krizové intervence a lidé mluvící česky i ukrajinsky, kteří psychosociálním pracovníkům pomáhají překlenout jazykovou bariéru.

V informačním materiálu jsou stručně uvedeny typické reakce, které může prožívat každý člověka zasažený velkým neštěstím. Hodně sledovány jsou samozřejmě i válkou zasažené děti. I tomuto tématu je věnován informační leták.

V centru jsou pro nejmenší připraveny dětská autíčka a plyšové hračky, které si děti mohou brát podle libosti. Členové psychosociálního týmu nabízejí také potravinové či hygienické balíčky.

Součástí psychosociální pomoci je i možnost vyplnění formulářů na monitoring psychosociálních a humanitárních potřeb, který byl přeložen do ukrajinštiny. Zájem o vyplnění monitorovacích formulářů není až takový, počítáme ho v desítkách denně. Vyplněním dotazníku se běženci dostanou k dalším možnostem následné psychosociální pomoci, které jim budou nabízeny.

Obrovskou pomocí pro uprchlíky je trvalá přítomnost jednoho až dvou duchovních. HZS Jihočeského kraje má svého duchovního poradce z Římskokatolické farnosti Vlachovo Březí, který je na letišti téměř každý den a stejně tak jako psychosociální pracovníci se pohybuje mezi běženci a vede s nimi přímé rozhovory.

Zároveň koordinuje zapojení dalších duchovních z římskokatolické církve, řeckokatolické církve a jiných křesťanských církví. Každému, kdo potřebuje pomoci, a nebo si není jistý, zda nebude pomoc potřebovat v dalších dnech, dávají kontakty a informace o charitativních organizacích či duchovních.

Každý den jsou v asistenčním centru pomoci dva jihočeští příslušníci z týmu posttraumatické péče. Třetím psychosociálním pracovníkem je zástupce spolupracujících organizací, jako jsou například Český červený kříž, ADRA nebo další neziskové organizace.

S Ukrajinci se dorozumívají, jak jen se dá: česky, rusky, „nohama-rukama“. Pokud dojde na složitější situaci či řešení vážnější první psychické pomoci, je vždy k dispozici překladatel. Psycholog nebo intervent může také odvést osoby z prostoru terminálu, který je často zcela zaplněný lidmi, do klidnější místnosti a věnovat se jim ve větším soukromí.

Závažným případem, který naši interventi řešili, byla akutní reakce asi pětiletého kloučka s autismem. Psychosociální pracovnice z Červeného kříže si ho s jeho maminkou odvedla mimo terminál a podařilo se kloučka uklidnit.

Každý den mají psychosociální pracovníci několik intervencí, ve kterých se snaží zmírnit u běženců projevy akutního stresu. Objevují se i první případy, kdy psycholog nebo interventi vyjeli za běženci poskytovat psychosociální pomoc do terénu.

Vendula Matějů
tisková mluvčí
HZS Jihočeského kraje

V Praze hasiči od začátku krize odbavili na Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině přes 20 tisíc osob.

Za včerejší den jsme odbavili 3617 osob, pro 137 z nich bylo zařízeno ubytování a 314 osob bylo hasičskými autobusy odvezeno na jiná centra v ČR.

HZS Praha

V ostravském KACPU bylo odbaveno už přes 2000 osob

Třetí den nepřetržité činnosti Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině (KACPU) v centru Ostravy na Černé louce – tedy ve čtvrtek 10. 3. 2022 – byl ze tří uplynulých dní zatím nejklidnější, například u zahuštěnosti prostor lidmi, fronty na získání pořadového čísla i u stolků dalších služeb, mj. kvůli adrese dlouhodobějšího ubytování na území Moravskoslezské­ho kraje.

O přidělování ubytování, což je podmínka pro policejní registraci, i o chod celého centra se zde starají příslušníci Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (HZS MSK).

Že je třetí den klidnější, bylo patrné nejen z menších front na získání pořadového čísla, u stolků s nabídkou ubytování, úřadu práce a Všeobecné zdravotní pojišťovny, ale i z menšího počtu žadatelů a jejich dětí v provizorní „ložnici“, tvořené 70 rozkládacími lůžky, z nichž byla obsazena maximálně třetina, i z většiny volných stolů a desítek židlí v sousední „čekárně“, tedy rovněž v klidové zóně, oddělené od registrační části KACPU.

Víza již získalo na Černé louce do čtvrtečních 14 hodin za tři dny přes 2000 osob, z toho během třetího dne už téměř 500, když ve čtvrtek požádala o dlouhodobější ubytování asi čtvrtina z nich. V součtu i s původním „menším“ KACPU v prostorách Českého červeného kříže (ČČK) na Fifejdách už bylo na těchto dvou místech registrováno k pobytu přes 3200 cizinců.

Mezi lidmi od začátku působí posttraumatický tým, včetně dvou profesionálních hasičských psycholožek – z HZS MSK a Záchranného útvaru HZS Hlučín. Aktivně vedle své práce hledají profesionály z ukrajinských řad, kteří by jim pomáhali v rodném jazyce.

Profesionální hasiči řeší konkrétní problémy s chodem centra, ve čtvrtek třeba s novou chladničkou pro bufet či se stěhováním stolů a židlí, odpovídají i s dalšími asistenty na dotazy Ukrajinců či jejich českého doprovodu, museli pro ně přinést během úterního dopoledne dvě desítky lůžek, a ještě více židlí. V modrém stanu HZS ČR před pavilonem je připraveno zázemí pro „ukrajinské“ psy a kočky, včetně klecí, žrádla, pitné vody, misek, hraček…

Trošku jiné hračky jsou samozřejmě i ve dvou dětských koutcích – první je v registrační části, druhý v klidové zóně.

Vedle asistentů, překladatelů, nejrůznějších dobrovolníků, hasičů, Policie ČR, vč. cizinecké, pracovníků MV ČR (migrační a ubytování), VZP a ČČK, organizace Adra a pracovníků úřadů práce zde působí Diecézní charita ostravsko-opavská a Krizové centrum Ostrava.

Petr Kůdela
tiskový mluvčí
HZS Moravskoslezské­ho kraje
Sdílet
Seriál: Válka na Ukrajině a KACPU